П'ятий рівень англійської

П’ятий рівень англійської мови

5 хвилини читання

Upper-Intermediate – рівень, достатній для життя і спілкування в країні, де англійська є державною мово

П’ятий рівень англійської присвоїв позначку B2 згідно загальноєвропейської компетенції володіння іноземною мовою (CEFR). Ступінь Upper-Intermediate – серйозний рівень знань, достатній для спілкування англійською мовою майже в усіх сферах. Як ви пам’ятаєте, переклад слова intermediate звучить як «середній», а upper – «верх», тому рівень Upper-Intermediate означає щабель вище середнього. Люди, що займаються англійською на цьому рівні, можуть починати готуватися до міжнародних іспитів TOEFL або IELTS. Сертифікати цих іспитів знадобляться для вступу в іноземні вузи і працевлаштування за кордоном, а також для еміграції. Крім того, після закінчення курсу навчання можна скласти іспит FCE і отримати сертифікат міжнародного зразка, який підтвердить ваше володіння англійською на рівні Upper-Intermediate.

П’ятий рівень англійської образно називають рівнем, на якому «підтягують всі хвости». І це дійсно так, адже, дійшовши до такого досить високого моменту вивчення мови, учні повинні бути знайомі з усіма основними граматичними конструкціями англійської мови. Таким чином, їх знання на цьому рівні закріплюються, систематизуються і доповнюються більш складними випадками використання все тих же модальних дієслів, часів, умовних речень і так далі.

Ми радимо приступати до вивчення англійської мови з рівня Upper-Intermediate, якщо ви:

 • можете говорити англійською майже на будь-які теми, при цьому іноді допускаєте незначні граматичні чи лексичні помилки;
 • можете підтримати бесіду англійською мовою і не губитеся, якщо вам задають різнопланові питання;
 • розумієте мову носіїв мови на слух з першого разу, хоча зустрічаєте незнайомі слова, наприклад, рідко використовувану або складну лексику;
 • добре розбираєтеся в основній граматиці англійської мови, але хотіли би доповнити свої знання більш складними конструкціями;
 • колись вже вивчали англійську на цьому рівні, але встигли багато забути;
 • збираєтеся складати іспит, щоб отримати сертифікат FCE, IELTS (рівень дозволить отримати вам 6-6,5 балів) або TOEFL (80-95 балів);
 • нещодавно закінчили курс вивчення англійської мови на рівні Intermediate.

Знання, які повинні бути у людини з рівнем Upper-Intermediate

Вважається, що ви вже вивчили п’ятий рівень англійської і можете переходити на щабель Advanced, якщо володієте наступними матеріалами:

Граматика

 • Ви розбираєтеся у всіх аспектах часів англійської мови: Present, Past і Future Simple; Present, Past і Future Continuous; Present, Past і Future Perfect; Present, Past і Future Perfect Continuous.
 • Ви знаєте, в якому саме майбутньому часі висловити ваші плани, пропозиції, обіцянки, рішення, передбачення (different ways of expressing future).
 • Ви знаєте, як сказати «чим більше він читає, тим більше розуміє»: «The more he reads, the more he understands» (comparative structures).
 • Ви розумієте різницю між: «If you stay at home, I’ll take your car; If you stayed at home, I would take your car; If you had stayed at home, I would have taken your car» (перший, другий і третій тип умовних речень).
 • Ви знаєте, що означає «I wish I had bought that cake» (речення з I wish); «If only I had bought that cake» (речення з If only); «I would rather you had bought that cake» (речення з would rather).
 • Ви розумієте сенс пропозицій «He must have broken your vase» і «He may be watching TV now» (модальні дієслова з різними видами інфінитиву).
 • Ви розумієте різницю між «I forgot to dance with Lisa» і «I forgot dancing with Lisa» (вживання герундія і інфінітива після дієслова).
 • Ви знаєте, в чому різниця в пропозиціях «I used to bake cookies» «I’m used to baking cookies» та «I get used to baking cookies» (конструкції used to do, be used to doing і get used to doing).
 • Ви розумієте зміст речення «This house will have been built by 2019» (пасивний стан).
 • Ви можете правильно перефразувати пряму мову «He said: “This shop will open next week” в непряму «He said that shop would open the week after» (reported speech).
 • Ви розумієте, в яких випадках використовувати фрази «You can call me if you need anything», а коли «Please, do not hesitate to contact me» (неформальний і формальний стилі англійської мови).

Словниковий запас

 • Ваш словниковий запас становить від 3000 до 4000 слів і фраз.
 • Ви знаєте чимало ідіом і використовуєте в мові фразові дієслова англійської мови.
 • Ви можете спілкуватися з діловими партнерами, не заглиблюючись в специфіку діяльності (формальний стиль спілкування в англійській мові).
 • Активно використовуєте в мові різні конструкції, наприклад: the more the better, so / such, neither … nor, had better, whenever, whatever, probably, likely і т. П.

Говоріння

 • Ви можете підтримати бесіду англійською мовою на будь-яку тему.
 • У розмові ви використовуєте різні граматичні конструкції, оперуєте всіма порами, умовними пропозиціями, фразами в пасивному та активному заставі.
 • Ви можете скласти монолог на кілька хвилин на будь-яку тему.
 • Ви говорите зв’язно, довгими пропозиціями, не використовуєте короткі обривисті фрази.
 • Ви не губитеся при питаннях співрозмовника, можете відповісти на будь-які питання.

Читання

 • Ви розумієте адаптовану літературу свого рівня.
 • Ви розумієте літературу в оригіналі, хоча і зустрічаєте в тексті незнайомі слова.
 • Ви читаєте і розумієте новини і статті в Інтернеті на англійській мові.

Аудіювання

 • Ви розумієте адаптовані для свого рівня аудіозаписи з першого прослуховування.
 • Ви розумієте носіїв мови, навіть якщо вони говорять з акцентом або в швидкому темпі.
 • Ви дивіться фільми і серіали загальної тематики англійською з субтитрами і вчіться дивитися їх без субтитрів.
 • Ви слухаєте адаптовані аудіокниги на англійській мові.

Письмо

 • Ви грамотно будуєте пропозиції, використовуєте різні часи і конструкції.
 • Ви вмієте писати неофіційні і прості офіційні листи.
 • Ви можете заповнювати різну документацію англійською мовою.
 • Ви можете написати есе (твір) на будь-яку тему, чітко висловлюючи свої думки.

Програма рівня Upper-Intermediate включає в себе вивчення таких тем в навчальному курсі

Грамтичні теми Розмовні теми
All English tenses (active/passive voice)
Used to / be used to / get used to
Different ways of expressing future in English
Quantifiers: all, every, both
Comparative structures
Conditionals (+ I wish / if only / I’d rather)
Clauses of contrast and purpose
All groups of modal verbs
Reported speech
Gerunds and Infinitives
All forms of Passive voice
Formal vs informal style in English
Linking Words
National stereotypes
Feelings and Emotions
Illness and Treatment
Crime and Punishment
Environmental protection
Innovations and Science
The media
Business
Advertising
Art
Literature and Music
Clothes and Fashion
Air travel

Розвиток навичок

Speaking

П’ятий рівень англійської мови приділяє особливу увагу розвитку навичок говоріння. Спілкування студента стає «складним»: ви будете не просто знати в теорії, а активно використовувати на практиці всі аспекти часів англійської мови, умовні речення, фрази в пасивному стані і т. П. На цьому етапі ви зможете підтримати бесіду з кількома співрозмовниками або висловити свою точку зору майже по будь-якій темі в тривалій розмові. Ви перестаєте говорити стрімчастими короткими фразами: після закінчення рівня B2 ви будете будувати довгі речення, поєднуючи їх словами зв’язками і чітко висловлюючи свою думку.

Vocabulary

На курсі англійської Upper-Intermediate ви значно розширюєте свій словниковий запас. Після закінчення курсу ви будете знати близько 3000-4000 слів, що дозволить вам вільно висловлювати свої думки в будь-якій обстановці. При цьому ваша мова поповниться різними синонімами і антонімами вже знайомих вам слів, фразовими дієсловами і сталими виразами, а також лексикою ділового стилю. Це дозволить вам спілкуватися англійською і на роботі, і в побуті.

Listening

Сприйняття мови носіїв мови на слух буде планомірно вдосконалюватися: ви навчитеся розуміти сенс сказаного, навіть якщо англомовний співрозмовник буде говорити з легким акцентом або в швидкому темпі. На цьому ступені ви вчитеся сприймати на слух довгі тексти як на стандартній англійській мові, яку ще називають мовою BBC, так і на варіативній, тобто з різними місцевими особливостями і акцентами.

Reading

Навик читання теж активно розвивається на курсі Upper-Intermediate. На цьому етапі ви будете читати тематичні статті, публіцистичні тексти і твори художньої літератури неадаптованою англійською мовою з майже повним розумінням прочитаного. В середньому в тексті буде не більше 10% незнайомої лексики, яка не буде заважати спільному розумінню тексту.

Writing

Ви зможете спонтанно висловлювати свої думки і письмово. На рівні Upper-Intermediate ви вчитеся виконувати письмові роботи згідно з визначеними форматами: формальні і неформальні листи, статті, звіти, есе і т. П.

Коли ви завершите п’ятий рівень англійської мови, ви можете скласти іспит FCE, IELTS чи TOEFL, щоб документально підтвердити знання англійської мови на рівні B2. З таким сертифікатом можна їхати вчитися або жити за кордон, а також його можна пред’явити на співбесіді в міжнародній фірмі, де потрібне знання англійської на рівні не нижче Upper-Intermediate.