Browse Category

Допоміжні дієслова

Допоміжні дієслова
Допоміжні дієслова

Допоміжні дієслова в англійській мові

03.02.2020
7 хвилини читання
Допоміжні дієслова (auxiliary verbs) в англійській мові вказують на певний час і допомагають грамотно побудувати речення. Найчастіше вони використовуються разом зі смисловими дієсловами. Крім того, допоміжні дієслова беруть участь в утворенні заперечних і питальних речень, а також вказують на модальність і стан(активний чи пасивний).
Дієслово to be

Дієслово to be (теперішній час)

19.09.2011
2 хвилини читання
Дієслово to be означає «бути». Точніше, це be означає «бути», а частка to вказує на те, що перед нами неозначена форма дієслова або, інфінітив, тобто дієслово, яке відповідає на питання «що робити?». В українській мові інфінітив закінчується на «-ти», а в англійській  – починається
Дієслово would

Дієслово would

08.02.2010
6 хвилини читання
Дієслово would —  дієслово-загадка. В одних випадках він перекладається, в інших – ні. Чому і навіщо would присутній в реченнях та що він означає? Would з’являється на всіх рівнях, на ньому будується кілька важливих граматичних конструкцій, але жоден підручник не дає повну характеристику цього
Дієслова shall та will

Дієслова shall та will

07.02.2010
1 хвилина читання
Дієслова shall та will не можна вважати модальними дієсловами в чистому вигляді. Вони практично завжди поєднують в собі своє модальне значення зі значенням майбутнього часу. Форми модальних дієслів Shall, Will: I shall/will (shall not/will not, shan’t/won’t) We shall/will (shall not/will not, shan’t/won’t) You shall/will
Повернутисьнаверх