//

Допоміжні дієслова в англійській мові

7 хвилини читання

Допоміжні дієслова (auxiliary verbs) в англійській мові вказують на певний час і допомагають грамотно побудувати речення. Найчастіше вони використовуються разом зі смисловими дієсловами. Крім того, допоміжні дієслова беруть участь в утворенні заперечних і питальних речень, а також вказують на модальність і стан(активний чи пасивний).…

Детальніше
//

Дієслово to be (теперішній час)

2 хвилини читання

Дієслово to be означає «бути». Точніше, це be означає «бути», а частка to вказує на те, що перед нами неозначена форма дієслова або, інфінітив, тобто дієслово, яке відповідає на питання «що робити?». В українській мові інфінітив закінчується на «-ти», а в англійській  – починається…

Детальніше
//

Дієслово would

6 хвилини читання

Дієслово would —  дієслово-загадка. В одних випадках він перекладається, в інших – ні. Чому і навіщо would присутній в реченнях та що він означає? Would з’являється на всіх рівнях, на ньому будується кілька важливих граматичних конструкцій, але жоден підручник не дає повну характеристику цього…

Детальніше
//

Дієслова shall та will

1 хвилина читання

Дієслова shall та will не можна вважати модальними дієсловами в чистому вигляді. Вони практично завжди поєднують в собі своє модальне значення зі значенням майбутнього часу. Форми модальних дієслів Shall, Will: I shall/will (shall not/will not, shan’t/won’t) We shall/will (shall not/will not, shan’t/won’t) You shall/will…

Детальніше