Вирази used to і used to doing something в англійській мові

3 хвилини читання

Англійська мова по праву можна назвати мовою винятків. Особливо це стосується такого розділу мови, як граматика. Ось скільки в ній затверджених правил, стільки ж і винятків. На кожну аксіому англійської граматики завжди знайдеться який-небудь нюанс, якийсь виняток, який буде ну дуже важливим, і за яким буде чітко видно, наскільки грамотно ви володієте мовою.

Ось чому необхідно вивчати випадки вживання певних виразів в англійській мові, порівнювати конструкції, запам’ятовувати їх відмінності один від одного до найдрібніших деталей. Тим більше якщо мова йде про ті мовні зразки, які постійно на слуху і в побуті. Давайте поговоримо про вирази used to і used to doing something в англійській мові. Для зручності ми розглянемо ці поєднання окремо один від одного, щоб більш наочно продемонструвати різницю їх вживання в англомовній мови.

Вираз used to

Вираз used to застосовується в двох випадках, і вони обидва відносяться до минулого часу. В теперішньому часі він не використовується. Це головне, що варто запам’ятати. Ну, і, зрозуміло, дві ситуації, коли не тільки можна, а й треба вдаватися до вживання used to. До речі, цей вислів постійно на слуху, тому знати його потрібно обов’язково. Після used to ми ставимо інфінітив дієслова без частки to.

По-перше, ми вживаємо вираз used to, коли говоримо про регулярну, періодичну дію, яка мала місце в минулому. Тобто розповідаємо про те, що ми робили або любили робити колись давно. Наприклад:

When I worked as a postman, I used to get up early. – Коли я працював поштарем, я вставав рано вранці.

I used to smoke two packets a day but I gave up smoking three years ago. – Я курив по дві пачки сигарет в день, але три роки тому я кинув цю шкідливу звичку.

I never used to watch TV. – Я ніколи не дивився телевізор.

I used to eat a lot of chocolate every day, but now I am on a diet. – Раніше я кожен день їла багато шоколаду, але зараз я на дієті.

По-друге, вираз used to застосовують для згадки про якісь факти, стани, узагальнення, які мали місце в минулому, але не є нормою сьогодення, а саме:

I used to live in London. – Раніше я жив у Лондоні.

Jane used to be fat, but now she is slim. – Джейн раніше була повною, але зараз вона струнка.

I did not use to like him but now I do. – Він мені раніше не подобався, але зараз навпаки.

Зверніть увагу, що при утворенні негативних, а також, питальних речень, ми використовуємо допоміжне дієслово did, а в виразі used to прибираємо закінчення минулого часу -d.

Did you use to visit my sister? – Ти раніше відвідував мою сестру?

Did you use to own the company? – Ти раніше був власником цієї компанії?

Незважаючи на вищесказане, вираз used to в основному використовується в стверджувальних реченнях, а ось в негативних і питальних бажано звертатися до простого минулого часу – Past Simple – який теж працює в тій же функції. І ще один момент: аналогом виразу used to, але тільки по першому випадку застосування (щодо повторюваних діях в минулому) є дієслово would.

When I was young, I would play with dolls. – Коли я була маленькою, я грала з ляльками.

Вираз used to doing something

Більш точно і повно цей вислів звучить наступним чином: to be used to doing something. Відповідно замість інфінітива дієслова to be ми вживаємо відповідну і необхідну нам форму – am, is, are, was, were. Сам вираз used to doing something означає, що ми говоримо про щось абсолютно для нас не нове і не незвичайне, а звичне. Після фрази used to може вживатися не тільки герундій, а й ім’я іменник. Наприклад:

He is used to living alone. – Він звик жити один.

The children were at the boarding school so they are used to staying away from home. – Діти були в інтернаті, тому вони звикли перебувати далеко від дому.

She was not used to driving on the left side of the road. – Вона не звикла їздити по лівій стороні дороги.

They are not used to the cold weather. – Вони не звикли до холодної погоди.

Крім виразу be used to doing smth, існує ще один варіант – get used to doing smth, в якому замість дієслова get можуть вживатися також дієслова grow і become. У чому відмінність цього виразу від попереднього? Сенс той же – йдеться про звикання до чого-небудь. Тільки в першому випадку все вже сталося, ми або звикли чи ні, але нам це все давно знайоме. А другий випадок покликаний показати сам процес звикання до чого-небудь, роблячи акцент на тому, що саме зараз людина і намагається освоїти те, що для нього ново або незвично.

She started working nights and is still getting used to sleeping during the day. – Вона почала працювати ночами і досі звикає спати вдень.

Since I retired from my job, I can not get used to having nothing to do all the day. Я вийшов на пенсію, але все ще ніяк не можу звикнути до того, що мені нічим зайнятися вдома.

She had to get used to living in a smaller house. – Їй довелося звикати жити в домі поменше.