///

Теперішній простий час – Present Simple.

7 хвилини читання

Present Simple – простий теперішній час. Він показує дію, яка відбувається регулярно, з певною періодичністю. На перший погляд може здатися, що це час один в один наш теперішній  час. І дійсно, в більшості випадків функції Present Simple і українського теперішнього часу збігаються. Але відмінності все ж є. У Present Simple багато інших завдань, і людина, що бажає володіти англійською мовою на високому рівні, повинна в них розбиратися. У цій статті ми розглянемо, як утворюється теперішній простий час і коли він вживається.

Як утворюється теперішній простий час

Розповідне речення.

Утворюється теперішній простий час дуже просто, ми прибираємо у дієслова частку to і ставимо його на друге місце в реченні, після підмета. Present Simple – один з небагатьох часів, де не використовується допоміжне дієслово в утвердженні.

Підметом може бути займенник або іменник. З займенниками he, she, it і іменниками в однині (a boy – хлопчик, a girl – дівчинка, a plant – рослина) у дієслова з’являється закінчення –s (-es).

I/We/You/They + дієслово He/She/It+ дієслово + -s (-es)
I think. – Я думаю.
We smile. – Ми сміємось.
You know. – Ти знаєш.
Boys jump. – Хлопці стрибають.
He goes. – Він ходить.
She speaks. – Вона розмовляє.
A boy jumps. –Хлопчик стрибає.

Закінчення –es додається до дієслів, які закінчуються на –o, –y, –s, –sh, –ch, –tch, –x, –z. Це робиться для того, щоб в слові не стояло поруч два звуку, які є тяжкими для вимови.

 • She does (вона робить).
 • He teaches (він навчає).
 • She watches (вона дивиться).
 • He mixes (він змішує).

Слід звернути увагу на дієслова, що закінчуються на –y. Після –y використовуються 2 види закінчень:

 • Якщо слово закінчується на приголосну і -у, використовується закінчення -es. В цьому випадку -y змінюється на -i:

I try (я стараюсь).

He tries (він намагається).

They carry (вони носять).

She carries (вона носить).

Якщо слово закінчується на голосну і –у, використовується –s. У цьому випадку ніяких змін з –у не відбувається:

You buy (ти купуєш).

He buys (він купує).

We play (ми граємо).

She plays (вона грає).

Заперечне речення.

Для того щоб побудувати заперечне речення, ми звертаємося до допоміжного дієслова do (does) і заперечній частці not. Тут знову окремо від усіх будуть займенники he, she, it і іменники в однині – з ними використовується форма does. З іншими займенниками і іменниками вживається do. Частинку not ми ставимо між допоміжним дієсловом і основним.

I/We/You/They + do not + дієсловоHe/She/It + does not + дієслово
I do not think. – Я не думаю.
We do not smile. – Ми не сміємось.
You do not know. – Ти не знаєш.
Boys do not jump. – Хлопці не стрибають.
He does not go. – Він не ходить.
She does not speak. – Вона не розмовляє.
A boy does not jump. –Хлопчик не стрибає.

Don’t і doesn’t – це скорочені форми від do not і does not, вони використовуються в розмовній мові:

 • We do not smile.
 • A boy does not jump.

Зверніть увагу, що при використанні does закінчення -s у основного дієслова зникає. Допоміжне дієслово завжди «перетягує» на себе -s (do + es = does), тому нам не треба використовувати це закінчення вдруге. Коли does йде, у основного дієслова знову з’являється -s.

Питальне речення.

У питанні також використовується допоміжне дієслово do (does). Щоб задати питання в Present Simple, ми ставимо на початку речення do (does), потім підмет і в кінці основне дієслово. Не забувайте, як тільки з’являється does, закінчення –s (-es) у основного дієслова зникає.

Do + I/We/You/They + дієслово Does + he/she/it + дієслово
Do I think? – Я знаю?
Do we smile? – Ми посміхаємось?
Do you know? – Ти знаєш?
Do boys jump? – Хлорці стрибають?
Does he go? – Він ходить?
Does she speak? – Вона розмовляє?
Does a boy jump? – Хлопчик стрибає?

Дієслово to be в Present Simple

В англійській мові дієслово to be (бути, є) займає особливе місце. У нього є кілька особливостей, які відрізняють його від інших дієслів:

 • У цього дієслова три форми: am (для займенники I), is (для he, she, it) і are (для you, we, they). To be – єдине дієслово в англійській мові, яке змінюється в особах і числах.

I am a student.
They are drivers.
Her garden is beautiful.

Я студент.
Вони водії.
Її сад прекрасний.

 • З to be не використовуються допоміжні дієслова. У заперечних реченнях ми ставимо частку not відразу після to be. У питаннях ми переносимо to be на початок речення.

Am I late?

Я пізно?

We are not travelers.

Ми не мандрівники.

Is he your younger brother?

Він твій молодший брат?

Про інші особливості to be ви можете дізнатися зі статті «Вживання дієслова to be: як, де і навіщо».

Ми розподілили всі функції Present Simple на три групи, щоб вам було зручніше знайомитися з цим часом. Спочатку йде початковий рівень – для ознайомлення з головними функціями даного часу, далі йде середній рівень для більшого обсягу функцій, та високий рівень для справжніх асів англійської мови.

Вживання Present Simple.

Початковий рівень.

 • Теперішній простий час використовується, щоб позначити стан, звичну або повторювана дію, щоденну рутину. В цьому випадку в реченні можуть бути присутні прислівники always (завжди), usually (зазвичай), often (часто), seldom (рідко), sometimes (іноді), never (ніколи), every day / every week (кожен день / щотижня) і т.д.

I always close the window in the evening.

Я завжди закриваю вікно ввечері. (Звичка закривати вікно вечорами)

I take a bus to work every morning.

Я сідаю в автобус і їду на роботу щоранку. (Щоденна рутина)

He is my cousin.

Він мій двоюрідний брат. (Він завжди мені брат, стан)

 • Ми використовуємо теперішній простий час, коли говоримо про закони природи, наукові факти, загальноприйняті твердження або всім відому правду.

The sun rises in the east.

Сонце сходить на сході. (закон природи)

Boys do not cry.

Хлопчики не плачуть. (Загальноприйняте твердження)

– Do koalas live in Australia? Yes, they do.
They live in Australia.

Коали живуть в Австралії?
Так, коали живуть в Австралії. (Всім відомий факт)

 • Теперішній простий час використовується в рецептах, інструкціях і посібниках замість наказового способу для перерахування кількох дій, що слідують одна одній.

We mix flour and eggs. We add a pinch of sugar. We bake a cake at 200 degrees.

Змішуємо борошно і яйця, додаємо дрібку цукру. Випікаємо пиріг при температурі 200 градусів.

Smartphone connects to the Internet using a Wi-Fi connection. You choose a network and your smartphone connects to this network.

Смартфон підключається до Інтернету за допомогою Wi-Fi з’єднання. Ви вибираєте мережу, і ваш смартфон з’єднується з цією мережею.

Середній рівень.

 • Present Simple використовується в розкладах автобусів, літаків, поїздів, сеансів в кінотеатрі, занять і т. п. У цьому випадку Present Simple показує, що дія відбувається регулярно: повторюється з якоюсь періодичністю відповідно до розкладу

The train leaves at 5 a.m. Do not miss it.

Поїзд відходить о 5 ранку. Дивись не запізнися. (Розклад поїзда фіксований, він регулярно відходить о 5 ранку)

The school classes begin at 8.30.

Шкільні заняття починаються о 8:30. (Дія повторюється кожен день о 8:30)

 • Теперішній простий час зустрічається в спортивних оглядах, коментарях, щоб позначити кілька дій, які відбуваються одна за одною.

The forward takes the ball but he misses and hits the post.

Нападник приймає м’яч, але промахується і б’є в штангу.

The horse number 5 overtakes the favourite and enters the homestretch.

Кінь під номером 5 обганяє фаворита і виходить на фінішну пряму.

 • Також теперішній простий час використовують в новинах і заголовках газет. В цьому випадку Present Simple використовується для скорочення довгих заголовків.

Amazon receives Patent for Drone Delivery System.

Компанія Amazon отримала патент на систему доставки товару за допомогою дронів. (Заголовок)

The Foreign Secretary of England meets the ambassador of France to start the negotiations.

Міністр закордонних справ Англії зустрів посла Франції для переговорів. (Певна новина)

Як правило, Present Simple в заголовках і новинах показує, що дія вже відбулася або ще відбувається. Так, в нашому прикладі міністр з послом ведуть переговори зараз або вже їх провели. Present Simple також вживається для позначення дії в майбутньому, але набагато рідше і обов’язково з власною мовою, що вказує на час:

Next week the Foreign Secretary of England meets the ambassador of France to start the negotiations.

Наступного тижня міністр закордонних справ Англії зустрінеться з послом Франції для переговорів.

Високий рівень.

 • Present Simple використовується в умовних пропозиціях нульового (Zero Conditional) і першого типу (First Conditional):

Zero Conditional має на увазі умову, яка завжди є вірною. Це той випадок вживання Present Simple, коли ми говоримо про закони природи, наукові фактах, загальноприйняті твердження або всім відома правда.

Zero Conditional утворюється за такою схемою:

If + Present Simple (умова) – Present Simple (результат)

If you freeze water, it becomes ice.

Якщо заморозити воду, вона перетворюється на лід. (Вода стає льодом за умови, що її заморожують, – науковий і всім відомий факт)

If it rains, the roads are slippery.

Якщо йде дощ, дороги слизькі. (За умови, що йде дощ, дороги стають слизькими – всім відома правда)

First Conditional відповідає за «реальну» умова – ту, що обов’язково станеться в найближчому майбутньому, якщо буде виконана умова.

Як утворюється First Conditional:

If + Present Simple (умова) – Future Simple (результат)

If you hear her singing, you will be impressed by her voice.

Якщо ви почуєте, як вона співає, її голос справить на вас велике враження. (За умови, що ви почуєте, ви будете вражені)

If this museum is open, we will go on an excursion there.

Якщо музей буде відкритий, ми підемо туди на екскурсію. (Тільки за умови, що музей відкриється, ми зможемо туди піти)

У цих типах речення після if стоїть Present Simple, навіть коли дія відноситься до майбутнього. Українською мовою воно перекладається дієсловом в майбутньому часі.

The cat will scratch you if you pull her tail. – Кішка тебе подряпає, якщо ти смикнеш її за хвіст.

Про інші види умовних речень ви можете розібрати за таблицею «Умовні речення в англійській мові».

 • Present Simple вживається в підрядних реченнях після сполучників when (коли), until (поки не) або as soon as (як тільки), якщо дія відноситься до майбутнього часу. Таке речення називається підрядним часу (підрядне – то, яке починається з when, until, as soon as), тому що воно вказує на час дії. Українською присудок в такому реченні буде переводитися дієсловом в майбутньому часі.

Ці речення утворюються таким чином:

When / until / as soon as + Present Simple – Future Simple (результат)

When I see Jim, I will say hi to him.

Коли я побачу Джима, я передам йому привіт.

I will stay at home until he comes back.

Я буду вдома, поки він не повернеться.

As soon as I get to the airport, I’ll call you.

Як тільки я доберуся до аеропорту, я подзвоню тобі.

Present Simple – це один з найбільш часто вживаних часів. Як бачите, він не обмежується «звичайними» і «регулярними» діями і вивчається на всіх рівнях володіння англійською мовою.

А для швидшого доступу до формування даного часу, пропонуємо вам скористатись поданою таблицею.