///

Минулий доконаний тривалий час – Past Perfect Continuous.

2 хвилини читання

Коло завдань Past Perfect Continuous суворо обмежено. Він завжди прив’язаний до якогось контексту: іншої дії або моменту в минулому. Крім того, минулий доконаний тривалий час часто замінюється в мові на інший минулий час – Past Perfect. Тому на початкових етапах оволодіння англійською мовою Past Perfect Continuous не вивчається.

Як утворюється Past Perfect Continuous

Розповідне речення

У розповідному реченні ми будемо використовувати допоміжне дієслово to be в часі Past Perfecthad been. До основного дієслова додається закінчення –ing.

I/He/She/It/We/You/They + had been + дієслово-ing

I had been waiting. – Я чекав.
He had been singing. – Він співав.
She had been walking. – Вона гуляла.
It had been ringing. – Воно дзвеніло.
We had been learning. – Ми вчили.
You had been building. – Ви будували.
They had been swimming. – Вони плавали.

Заперечне речення

В заперечному реченні ми ставимо часику not між had та been.

I/He/She/It/We/You/They + had not been + дієслово-ing

I had not been waiting. – Я не чекав.
He had not been singing. – Він не співав.
She had not been walking. – Вона не гуляла.
It had not been ringing. – Воно не дзвеніло.
We had not been learning. – Ми не вчили.
You had not been building. – Ви не будували.
They had not been swimming. – Вони не плавали.

Had been doing і had not been doing – довгі форми, тому в розмові їх скорочують. У розповідних реченнях had зливається з займенником, в заперечних – з часткою not:

  • I’d been waiting.
  • They hadn’t been swimming.

Питальне речення

В запитанні на першому місці буде стояти had, після нього підмет, а потім been і основне дієслово.

Had + I/he/she/it/we/you/they + been + дієслово-ing

Had I been waiting? – Я чекав?
Had he been singing? – Він співав?
Had she been walking? – Вона гуляла?
Had it been ringing? – Воно дзвеніло?
Had we been learning? – Ми вчили?
Had you been building? – Ви будували?
Had they been swimming? – Вони плавали?

Минулий доконаний тривалий час не зустрічається на початковому рівні вивчення англійської мови. Крім того, у нього є всього три функції. Тому ми виділили всього один середній рівень, де ви знайдете всі функції Past Perfect Continuous.

Як використовується Past Perfect Continuous.

Минулий доконаний тривалий час – це еквівалент Present Perfect Continuous в минулому, тобто цей час виконує всі ті ж завдання, що і Present Perfect Continuous, тільки в минулому.

  • Past Perfect Continuous вживається, якщо дія почалася в минулому і тривала до певного моменту в минулому. Цей момент позначається іншою дією і сигнальними словами: for (протягом), since (з тих пір як), by the time (на той час як), before (перед тим як), after (після того як).

She had been cooking a lemon pie for an hour before I came.

Вона готувала лимонний пиріг протягом години перед тим, як я прийшов. (Я прийшов – момент в минулому, до цього моменту вона одну годину готувала пиріг)

By the time she woke up, her husband had been fixing the car for 2 hours.

До моменту, коли вона прокинулася, її чоловік лагодив машину дві години.

  • Минулий доконаний тривалий час показує дію, яка тривала протягом якогось часу в минулому і результат якої було видно в минулому. Дуже часто в таких реченнях вказується тривалість дії.

There were puddles in the street. It had been raining at night.

На вулицях були калюжі. Вночі йшов дощ. (Ми не застали момент, коли дощ ішов, але ми бачили результат – калюжі)

I had been talking on the phone for half an hour when he entered the room.

Я розмовляв по телефону протягом півгодини, коли він увійшов до кімнати.

  • Past Perfect Continuous не використовується з дієсловами стану (state verbs), навіть якщо ми хочемо підкреслити тривалість дії. Також Past Perfect Continuous рідко зустрічається в заперечних реченнях. В обох випадках цей час замінюється на Past Perfect. При цьому зміст речення залишається колишнім.

He had admired her talent for all his life.

Він захоплювався її талантом усе життя.

He had not been riding a bike since he was a child. = He hadn’t ridden a bike since he was a child.

Він не їздив на велосипеді з тих пір, як був дитиною.

Як бачите, нам вдалося розвіяти міф про те, що цей час складний. Щоб краще його запам’ятати, пройдіть невеликий тест і в любий момент можете скористатись табличкою з схемами утворення Past Perfect Continuous.

Had the teachers ____ before the strike?

Correct! Wrong!

____ in the pool for an hour by the time I went home?

Correct! Wrong!

They ____ in Beijing for three years when he lost his job.

Correct! Wrong!

My dad ____ smoking in the garage.

Correct! Wrong!

When we met, you ____ at that company for six months.

Correct! Wrong!

They ____ football for about an hour before it started to rain.

Correct! Wrong!

It ____ and the road was covered in water.

Correct! Wrong!

____ on the phone before he entered the room?

Correct! Wrong!