минулий простий час

Минулий простий час – Past Simple Tense.

6 хвилини читання

Past Simple (минулий простий час) – один з найпоширеніших в англійській мові. За допомогою Past Simple ми можемо передати події, що відбувалися в минулому, а в деяких випадках і події в сьогоденні. Тому на будь-якому рівні володіння англійською мовою ви дізнаєтеся щось нове про простий минулий час.

Як утворюється Past Simple

Розповідне речення

Для того щоб утворити Past Simple, ми додаємо до дієслова закінчення –ed, якщо дієслово правильне (workworked, learnlearned, askasked). Якщо дієслово неправильне, то ми шукаємо форму для Past Simple у другій колонці таблиці неправильних дієслів. Швидше за все, напочатку вам буде важко відразу визначити, яке перед вами дієслово. Неправильне дієслово ви знайдете в таблиці. Якщо ж його там немає, воно правильне.

I/He/She/It/We/You/They + 2 форма дієслова

I played. – Я грав.
He told. – Він говорив.
She stopped. – Вона зупинилася.
It worked. – Воно працювало.
We discussed. – Ми обговорили.
You did. – Ви зробили.
They forgot. – Вони забули.

Заперечне речення

У заперечному реченні в минулому простому часі з’являється допоміжне дієслово did (друга форма неправильного дієслова do) і частка not. В англійському реченні тільки одне дієслово може бути в минулому часі, тому, як тільки з’являється did, основне дієслово приймає форму інфінітива без частинки to (go, look, feel).

I/He/She/It/We/You/They + did not + інфінітив

I did not play. – Я не грав.
He did not tell. – Він не говорив.
She did not stop. – Вона не зупинилася.
It did not work. – Воно не працювало.
We did not discuss. – Ми не обговорили.
You did not do. – Ви не зробили.
They did not forget. – Вони не забули.

У розмовній мові did і not об’єднуються, утворюючи скорочену форму didn’t:

 • He didn’t tell.
 • We didn’t discuss.

Питальне речення

Щоб задати питання в Past Simple, ми ставимо на перше місце did, після нього підмет, потім основне дієслово.

Did + I/He/She/It/We/You/They + інфінітив

Did I play? – Я грав?
Did he tell? – Він говорив?
Did she stop? – Вона зупинилася?
Did it work? – Воно працювало?
Did we discuss? – Ми обговорили?
Did you do? – Вони зробили?
Did they forget? – Вони забули?

Дієслово to be в Past Simple

Як ви вже знаєте з статті «Вживання дієслова to be: як, де і навіщо», to be – це неправильне дієслово, тому форму минулого часу треба запам’ятати. Але тут у нього не одна форма, як у всіх інших дієслів, а дві: was (для іменників і займенників в однині) і were (для іменників і займенників у множині).

Розповідь Заперечення Запитання
I was at work. – Я був на роботі.
She was a dentist. – Вона була стоматологом.
They were happy. – Вони були щасливі.
I was not at work. – Я не був на роботі.
She was not a dentist. – Вона не була стоматологом.
They were not happy. – Вони не були щасливі.
Was I at work? – Я був на роботі?
Was she a dentist? – Вона була стоматологом?
Were they happy? – Вони були щасливі?

В запереченні was (were) об’єднується з not і утворює скорочену форму:

 • I wasn’t at work.
 • They weren’t happy.

Для вашої зручності ми розділили всі функції простого минулого часу на три групи відповідно до рівня володіння англійською мовою: початковий, середній, високий. Так ви зможете вчити саме ті функції, які відповідають вашому рівню.

Використання Past Simple

Початковий рівень.

Відразу звернемо увагу на те, що основні функції Past Simple і Present Simple збігаються. Нам необхідно лише перенести дію з теперішнього часу в минулий.

 • Past Simple показує факт в минулому або одиничну дію, яка закінчилася в минулому.

Тут часто використовуються слова, що вказують на час дії: yesterday (вчора), two weeks ago (два тижні тому), the other day (на днях), a long time ago (давно), last month (в минулому місяці), in 2010 (в 2010 році), on Monday (в понеділок), during my holidays (під час канікул) і т. д. Ці слова обов’язково повинні позначати закінчений період часу.

I saw him yesterday.

Я бачив його вчора. (Одинична дія в минулому, вчора вже закінчилося)

The Titanic sank in 1912.

Титанік затонув в 1912 році. (Факт)

Слова, які вказують на час дії, можуть не використовуватися в цій функції.

She spoke to him in a low voice.

Вона тихо говорила з ним. (Одинична дія в минулому)

Також минулий простий час використовується для того, щоб описати стан в минулому.

They were friends many years ago.

Вони були друзями багато років назад. (Зараз вони не друзі)

That museum had a great collection of paintings.

В тому музеї була величезна колекція картин. (Зараз в музеї немає величезної колекції)

 • Ми вживаємо Past Simple, щоб розповісти про старі звички і повторювані дії. Вони неодноразово відбувалися в минулому, але не зараз. У таких речннях можуть стояти прислівники often (часто), sometimes (іноді), always (завжди) і т. Д.

We took evening courses two years ago.

Ми ходили на вечірні курси 2 роки тому. (Зараз ми не ходимо на вечірні курси)

He always bought newspapers on Sunday.

Він завжди купував газети в неділю. (Зараз він не робить цього)

Ми також можемо використовувати конструкцію used to, якщо говоримо про старі звички.

 • Ми використовуємо Past Simple, коли розповідаємо історію або перераховуємо кілька подій, які відбувалися одна за іншою в минулому.

She came in, sat at the table, and started writing.

Вона увійшла, сіла за стіл і почала писати.

He entered the café, he ordered a cup of tea and a piece of cake.

Він увійшов в кафе, замовив чашку чаю і шматок пирога.

Середній рівень.

 • Ми використовуємо Past Simple, щоб розповісти деталі якоїсь новини або якоїсь події, яка сталася в нашому житті. Саму новину ми повідомляємо в часі Present Perfect. Ми можемо використовувати і інші минулі часи, щоб розповісти деталі, але Past Simple вживається в цих випадках частіше за інших.

I’ve hurt my leg. I fell off a ladder when I was repairing the roof. My telephone rang unexpectedly.

Я поранив ногу. Я впав зі сходів, коли лагодив дах, тому що раптово задзвонив телефон.

I’ve got this job. It was a hard and exhausting interview, but it turned out that I was a perfect applicant.

Я отримав цю роботу. Це була важка, виснажлива співбесіда, але виявилося, що я ідеальний кандидат.

Минулий простий час вживається в підрядних реченнях часу після сполучників after (після того як), before (до того як), when (коли), until (поки не), as soon as (як тільки). У такій пропозиції Past Simple показує закінчила дію в минулому.

As soon as she graduated from the university, she found a suitable job.

Як тільки вона закінчила університет, вона знайшла потрібну роботу.

He was astonished when I told him the news.

Він був вражений, коли я повідомив йому цю новину.

Високий рівень.

 • Past Simple, як і Present Simple, використовується в умовних реченнях після сполучника if (якщо). Past Simple нам потрібен, щоб утворити умовні речення другого типу (Second Conditional). Ситуація в цьому типі умовного відноситься до теперішнього або майбутнього часу. Таке речення має на увазі нереальну умову: тобто ймовірність того, що умова буде виконана, вкрай мала. Second Conditional будується наступним чином:

If + Past Simple (умова), would + дієслово без to (результат)

If he had enough money, he would buy that car.

Якби у нього було достатньо грошей, він би купив цю машину. (Зараз у нього немає грошей, якби вони були, він придбав би машину)

If I wanted to lose weight, I would eat less bread.

Якби я хотів схуднути, я б їв менше хліба. (Але я не хочу худнути)

Якщо в умові нам зустрічається дієслово to be, то ми будемо використовувати форму were для всіх осіб і чисел.

If I were in your shoes, I would not rush into a decision.

Якби я був на твоєму місці, я б не поспішав з рішенням. (Але я не на твоєму місці)

If she were on her vacation, she would spend it in Australia.

Якби вона була у відпустці, вона провела б її в Австралії. (Але зараз вона не у відпустці)

 • Ми вживаємо Past Simple після I wish (дослівно – я хочу, я бажаю). Речення з I wish висловлюють жаль: ми хочемо показати, що щось бажане відбувається не так, як ми хочемо, або не відбувається зовсім.

I wish – це головне речення, воно залишається незмінним, після нього йде підрядне. Ми використовуємо в підрядному Past Simple, якщо мається на увазі дія в сьогоденні або майбутньому. Ми з’єднуємо I wish і підрядне сполучником that (що, щоб), але в розмові цей сполучник найчастіше опускається.

I wish перекладається двома способами: «шкода» і «як би мені хотілося». Якщо ми починаємо з «шкода», то перекладаємо речення навпаки: розповідне речення в англійській стає запереченим в українській, заперечення в англійському стає розповідним в українській.

I wish that I lived near the sea.

Шкода, що я не живу біля моря. / Як би мені хотілося жити біля моря.

I wish that I knew what to do about the problem.

Шкода, що я не знаю, як вирішити цю проблему. / Як би мені хотілося знати, як вирішити цю проблему.

З дієсловом to be ми використовуємо форму were для всіх осіб і чисел. Але в розмовній мові ви можете почути was, і це не буде вважатися помилкою.

I wish you were here.

Шкода, що тебе тут немає. / Як би мені хотілося, щоб ти тут був.

I wish he were a friend of mine.

Шкода, що він не мій друг. / Як би мені хотілося, щоб він був моїм другом.

 • Ми використовуємо минулий простий час після конструкції It is time (вже час), вона повідомляє нам, що дію треба було виконати, але цього досі не зробили. Past Simple в цьому випадку позначає ситуацію, яка відбувається в сьогоденні або майбутньому. Якщо ми хочемо вкласти більше емоцій в висловлювання, то можемо сказати: It is high time / It is about time (давно пора, пора б вже).

It is time we left for the station. The train leaves in two hours.

Пора б нам їхати на вокзал. Поїзд відходить через дві години.

It is high time you settled down and found a job!

Пора б тобі вже взятися за розум і знайти роботу!

Past Simple – один з найпоширеніших і простих для розуміння часів в англійській мові. Він зустрічається в мові навіть частіше, ніж теперішній, а коло його функцій дуже широке.

Рекомендуємо завантажити зручну табличку з утворенням форм часу Past Simple і пройти тест, щоб закріпити отримані знання.

I ____ that I ____ him one more time before parting.

Correct! Wrong!

He ____ the street and ____ into his old friend.

Correct! Wrong!

____ late yesterday?

Correct! Wrong!

It is about time you ____ home.

Correct! Wrong!

He ____ extreme sports.

Correct! Wrong!

We went to the theater last weekend. I ___ the play. The acting and the stage set ____ excellent.

Correct! Wrong!

We ____ at the party.

Correct! Wrong!

On Saturday I ____ my laundry, I ____ shopping and I ____ a pie.

Correct! Wrong!

I ____ terrible the other day.

Correct! Wrong!

____ as a clerk?

Correct! Wrong!