Теперішній тривалий час

Теперішній тривалий час – Present Continuous

6 хвилини читання

Present Continuous Tense (Present Progressive Tense) – теперішній тривалий час. У мовленні він зустрічається так само часто, як і Present Simple. Головне, що треба знати про теперішній тривалий час в англійській мові – цей час показує тривалість дії в сьогоденні. Тривалість може проявлятися по-різному: дія може тривати недовго, а може бути використаний великий проміжок часу. У Present Continuous є безліч функцій, тому цей час займає важливе місце в граматиці англійської мови.

Як утворюється Present Continuous Tense.

Розповідне речення.

Як і в будь-якому англійському реченні, на першому місці буде підмет, на другому – присудок. Присудок в Present Continuous складається з допоміжного дієслова to be та основного дієслова. To be в Present Continuous змінюється, тому нам необхідно згадати його форми: am, is, are. У основного дієслова йде частка to і з’являється закінчення -ing.

I am + дієслово -ing He/She/It is + дієслово -ing We/You/They are + дісєслово -ing
I am singing. – Я співаю. He is smiling. – Він сміється.
She is lying. – Вона лежить.
It is shining. – Воно світить.
We are listening. – Ми слухаємо.
You are dancing. – Ви танцюєте.
They are swimming. – Вони плавають.

За загальним правилом ми додаємо до дієслова ing. Але з деякими дієсловами відбуваються невеликі трансформації з появою цього закінчення, наприклад:

У дієслів, що закінчуються на -e, йде кінцева голосна: comecoming (приходити),makemaking (робити), writewriting (писати).

У дієслів, що закінчуються на -ie, голосні -ie замінюються на -y: lielying (лежати), tietying (зав’язувати), diedying (вмирати).

Якщо коротке дієслово закінчується на голосну з приголосною, тоді ця приглосна подвоюється: swimswimming (плавати), stopstopping (зупинятися), getgetting (отримувати).

Заперечне речення.

Заперечне речення відрізняється від стверджувального тільки тим, що між допоміжним дієсловом і основним з’являється частка not. Тобто присудок виглядає так: спочатку to be, після нього частка not і потім основне дієслово.

I am not + дісєлово –ingHe/She/It is not + дісєлово –ingWe/You/They are not + дієслово –ing
I am not singing. – Я не співаю.He is not smiling. – Він не сміється.
She is not lying. – Вона не лежить.
It is not shining. – Воно не світить.
We are not listening. – Ми не слухаємо.
You are not dancing. – Ви не танцюєте.
They are not swimming. – Вони не плавають.

Питальне речення.

Для того щоб задати питання в Present Continuous, ми виносимо to be на перше місце, потім ставимо підмет і після нього основне дієслово.

Am I + дієслово –ing Is he/she/it + дієслово –ing Are you/we/they + дієслово –ing
Am I singing? – Я співаю?Is he smiling? – Він сміється?
Is she lying? – Вона лежить?
Is it shining? – Воно світить?
Are we going? – Ми йдемо?
Are you dancing? – Ви танцюєте?
Are they swimming? – Вони плавають?

Для вашої зручності ми розділили функції часу Present Continuous на 3 групи: матеріал початкового рівня, середнього рівня і високого. Якщо ви вперше вивчаєте цю тему, то вам достатньо буде знати функції початкового рівня, так як це основні правила для Present Continuous. Якщо вам потрібна граматика більш середнього рівня, то вивчайте другу частину. А для найдосвідченіших знавців англійської підійдуть правила високого рівня.

Використання Present Continuous.

Початковий рівень.

  • Теперішній тривалий час ілюструє дію, яке відбувається зараз, в даний момент. Тут можуть стояти уточнюючі слова: now (зараз), at the moment (в даний момент). Також, ми можемо вживати цей час для двох дій, які відбуваються одночасно в сьогоденні.

– What is he doing now?
He is talking to his friend.

Що він зараз робить?
Він розмовляє з одним. (В даний момент він стоїть і розмовляє з одним)

She is eating chocolate ice-cream while I am drinking water.

Вона їсть шоколадне морозиво, поки я п’ю воду

  • Теперішній тривалий час використовується, якщо дія відбувається в сьогоденні, але не в конкретний момент мовлення. В цьому випадку ми хочемо показати, що дію розтягнуто в часі: вона могла початися і вчора, і два дні тому, але зараз вона триває і буде тривати ще якийсь час. Весь цей довгий відрізок часу ми періодично виконуємо цю дію.

I am reading an interesting book.

Я читаю цікаву книгу. (Я почав її читати до моменту мовлення і буду читати ще якийсь час, але конкретно зараз я не зайнятий читанням)

We are moving into a new house.

Ми переїжджаємо в новий будинок. (Ми почали збирати і перевозити речі, але ми не зайняті цією дією в даний момент мови)

У цій функції ми можемо зустріти такі слова, як now (зараз), these days (в ці дні, на днях), currently (зараз, тепер).

This play is currently running at the theatre.

Ця п’єса йде зараз в театрі.

  • Ми хочемо показати, що ситуація тимчасова, тобто ми знаємо, підозрюємо або відчуваємо, що дія не буде довго тривати. У подібних випадках є слова, уточнюючі часовий проміжок, такі як for (протягом), during (протягом), until (поки не).

He is staying in New York for three months.

Він залишається в Нью-Йорку на три місяці. (Через три місяці його перебування закінчиться, і він повернеться додому)

He is working as a waiter until he finds a better job.

Він працює офіціантом, поки не знайде роботу краще. (Він тимчасово працює офіціантом)

  • Ми говоримо про дію, що повільно розвивається або змінюється. Таку дія можуть показувати слова get (ставати), change (змінюватися), become (ставати), rise (підніматися), fall (падати), grow (рости), improve (поліпшуватися), begin (починатися), start (починатися).

Your English is getting better.

Твоя англійська стає краще. (Англійська не стала краще в одну мить, але поступово він поліпшується)

The weather is improving.

Погода поліпшується. (Якийсь час погода була погана, а тепер стає краще)

Середній рівень.

  • Коли ми говоримо про заплановану дію, яку зробимо в найближчому майбутньому. Ми використовуємо теперішній тривалий час тільки з тими діями, які вже твердо вирішили виконати.

Тут можна використовувати слова: this / next week (цього / наступного тижня), this / next weekend (на цих / наступні вихідні), this / next year (цього / наступного року), tonight (ввечері), today (сьогодні) , tomorrow (завтра).

Next week we are buying a new car.

Наступного тижня ми купуємо нову машину. (Ми твердо вирішили купувати машину, вже вибрали модель і магазин, в якому будемо її купувати)

I am having a business meeting tomorrow.

У мене ділова зустріч завтра. (Зустріч вже призначена і точно відбудеться)

  • Коли ми говоримо про найближче майбутнє, використовуючи дієслова руху, такі як go (йти), leave (йти), come (приходити), move (рухатися), return (повертатися), start (починати).

I’m tired. I am going to bed.

Я втомився. Я йду спати. (Я відчув втому, тому прийняв рішення йти спати)

This film is too boring. I am leaving.

Цей фільм дуже нудний, я йду. (Фільм мені не подобається, тому я, не чекаючи закінчення, йду з сеансу)

  • Коли ми хочемо показати невдоволення, обурення, роздратування. У цих випадках ми використовуємо слова always (завжди), constantly (постійно), all the time (весь час), щоб показати, що людина регулярно робить те, що нам не подобається.

You are always interrupting me!

Ти постійно мене перебиваєш! (Мені це дуже не подобається)

He is coming late all the time!

Він весь час спізнюється! (Мовець цим незадоволений)

  • Present Continuous Tense з дієсловами стану.

Зазвичай теперішній тривалий час в англійській мові не вживається з дієсловами стану (state verbs або stative verbs). State verbs – це дієслова, що передають стан людини: його почуття, відносини, розумові процеси. Ці дієслова позначають дії, але ці дії відбуваються всередині нашої свідомості, і ми не можемо спостерігати за тим, як вони протікають (to feel – відчувати, to think – думати, to love – любити, to wish – бажати, to need – потребувати) . Отже, ми не можемо вживати їх в часах Continuous, оскільки цей аспект показує тривалість.

Але все ж є кілька випадків, коли state verbs використовуються з Present Continuous. Це відбувається, коли у дієслова кілька значень і одне з них показує дію, а також коли ми хочемо показати, що ситуація тимчасова.

The steak tastes good.

У цього стейка прекрасний смак. (Стейк завжди такий смачний)

The chef is tasting the steak.

Кухар пробує стейк на смак. (Він пробує його зараз)

Високий рівень.

  • Теперішній тривалий час використовується, коли ми говоримо про щось нове, особливо якщо це нове протиставляється чомусь старому.

He has left university, now he is working with his friend.

Він кинув університет і тепер працює зі своїм другом.

These days most people are spending time in front of computer screens instead of reading books.

Сьогодні більшість людей проводить час за комп’ютером замість того, щоб читати книги.

Теперішній тривалий час використовується, коли ми говоримо про незвичну поведінку. Ми хочемо показати, що людина робить те, що йому не властиво, веде себе не так, як завжди.She is eating too much these days.

Вона дуже багато їсть в останні дні. (Раніше вона стільки не їла)

He is being nervous recently.

Він став нервовим останнім часом. (Він завжди був спокійним, а недавно його поведінка змінилася)

Теперішній тривалий час зустрічається в підрядних реченнях часу після сполучників when (коли), if (якщо), unless (поки не), in case (в разі якщо), as long as (поки), while (в той час як). У таких реченнях є тривала дія, яка стоїть в Present Continuous, і тимчасова, яка виражається у Present Simple. Зазвичай ці речення показують звичні ситуації, де тимчасова дія відбувається на тлі тривалої.

I try not to make noise in case my daughter is doing her homework.

Я намагаюся не шуміти у випадку, якщо моя дочка робить домашнє завдання.

I never talk on the phone when I am eating.

Я ніколи не розмовляю по телефону, коли їм.

Present Continuous – один з найулюбленіших часів англійців. Як ви могли помітити, в англійській мові. А для швидшого пригадування даної інформації радимо зберегти собі таку невеличку таблицю.