Інфінітив чи герундій
//

Інфінітив чи герундій?

1 хвилина читання

Багато студентів після тривалого вивчення англійської мови починають вагатись: що саме вибрати в тій чи іншій ситуації – інфінітив чи герундій? В цій статті ми розберемо з вами значення слів і яку їхню форму вживати.

Після деяких дієслів, прикметників і дієприкметників використовуються як інфінітив, так і герундій:

To advice Can’t bear To intend
To allow To continue To like
To attempt To forbid To love
To be accustomed To be sure To permit
To be afraid To be used To prefer
To begin To forget To propose
To be certain To go on To regret
To be interested To hate To remember
To be sorry To hear To see
To try to stop To start

Різницю у вживанні можна пояснити відмінностями у значенні:

Дієслова to remember, to forget, to stop, to go on, to regret.

За допомогою цих дієслів герундій повідомляє про те, що відбулося до процесу – «згадування», «забування» і т.п., а інфінітив повідомляє про те, що відбулося після «згадування», «забування» і т.п.

  • To remember

I shall always remember meeting you for the first time (remember what one has done, or what has happened).

Я завжди буду пам’ятати, як ми зустрілися вперше.

Remember to go to the post office, won’t you? (remember what you have to do)

Не забудь зайти на пошту.

  • To forget

I shall never forget seeing the Queen.

Я ніколи не забуду, як я бачив королеву.

She’s always forgetting to give me my letters.

Вона завжди забуває віддавати мені листи.

  • To stop

I really must stop smoking (stop what one is doing, or does).

Мені дійсно треба перестати палити.

Every half hour I stop work to smoke a cigarette (make a break or pause in order to do something)

Кожних півгодини я перериваю роботу, щоби попалити.
  • to go on + “ing” : продовжувати дію, яка вже виконується у момент мовлення

How long do you intend to go on playing those records?

Як довго ти маєш намір слухати ці платівки?

  • to go on + “Inf”: перейти до якоїсь дії

He welcomed the new students and then went on to explain the college regulations.

Він привітав нових студентів і перейшов до роз’яснень правил коледжу.

  • to regret + “ing”: шкодувати про те, що сталося

I don’t regret telling her what I thought, even if it upset her.

Я не жалкую, що сказав їй про те, що думаю, навіть якщо це засмутило її.

  • to regret + Inf: шкодувати про те, що треба сказати

I regret to inform you that we are unable to offer you employment.

Я шкодую, але повинен сказати вам, що ми не можемо прийняти вас на роботу.

Більше інформації ви зможете знайти в наступній частині даної статті “Герундій чи інфінітив (продовження теми)