Теперішній доконаний час

Теперішній доконаний час – Present Perfect Tense

19.05.2019
8 хвилини читання

Present Perfect (Present Perfect Simple) – теперішній доконаний час. Йому немає відповідників в українській мові. Нам може бути важко зрозуміти Present Perfect, тому що англомовні люди інакше сприймають поняття часу. З точки зору української мови, дія в теперішньому часі не може закінчитися, на те воно й сьогодення. Якщо дія завершилася, значить, час має бути минулим. Англійська мова дотримується іншої логіки: в ній дія в сьогоденні може закінчитися, і приклад цьому – Present Perfect.

Як утворюється Present Perfect

Розповідне речення.

Присудок в Present Perfect складається з допоміжного дієслова have (has) і основного дієслова. З займенниками I, you, we, they і іменниками у множині ми використовуємо have, з займенниками he, she, it і іменниками в однині – has.

Як основне дієслово в Present Perfect ми використовуємо третю форму дієслова. Отримати її можна двома способами: якщо дієслово правильне, ми додаємо закінчення –ed до основи. Якщо дієслово неправильне, ми беремо форму з третьої колонки таблиці неправильних дієслів.

I/We/You/They + have + 3 форма дієслова He/She/It + has + 3 форма дієслова
I have started. – Я розпочав.
We have gone. – Ми пішли.
You have finished. – Ти закінчив.
They have come. –Вони прийшли.
He has decided. – Він вирішив.
She has done. –Вона зробила.
It has turned off. –Воно вимкнулось.

Заперечне речення.

Для того щоб побудувати заперечне речення в Present Perfect, нам треба поставити між допоміжним дієсловом і основним заперечну частку not.

I/We/You/They + have not + 3 форма дієслова He/She/It + has not + 3 форма дієслова
I have not started. – Я не розпочав.
We have not gone. – Ми не пішли.
You have not finished. – Ти не завершив.
They have not come. – Вони не прийшли.
He has not decided. – Він не вирішив.
She has not done. –Вона не зробила.
It has not turned off. –Воно не вимкнулось.

Дієслово to have (has) може приймати скорочені форми. У розповідному реченні have (has) об’єднується з займенником, в скороченому вигляді have виглядає як ‘ve, has як ‘s:

 • We’ve gone.
 • He’s decided.

У заперечному реченні have (has) об’єднується з not, скорочені форми виглядають як haven’t, hasnt:

 • I have not started.
 • She has not done.

У розмовній мові частіше зустрічаються скорочені форми, ніж повні.

Питальне речення

Have + I/We/You/They + 3 форма дієслова Has + He/She/It + 3 форма дієслова
Have I started? – Я розпочав?
Have we gone? – Ми пішли?
Have you finished? – Ти завершив?
Have they come? –Вони прийшли?
Has he decided? – Він вирішив?
Has she done? – Вона зробила?
Has it turned off? – Воно вимкнулось?

Вивчити відразу всі функції часу Present Perfect практично неможливо, тому ми вирішили розділити всі функції на 3 зручні групи відповідно до рівня володіння англійською мовою: початковий, середній та високий.

Вживання теперішнього доконаного часу.

Початковий рівень.

Ми використовуємо теперішній доконаний час, коли хочемо показати результат дії, яка вже відбулася. За допомогою Present Perfect ми акцентуємо увагу саме на результаті і по ньому бачимо, що дію вже виконано. Набагато легше зрозуміти, що значить результат, на прикладі дієслів «робити» і «зробити»:

Я робив це – I did it. (Past Simple – дія була в минулому)

Я зробив це – I have done it. (Дія закінчилася, значить, є результат)

До дії з результатом відноситься:

 • Дія з прислівниками already (вже), just (тільки що), yet (вже, ще). Вони вказують на те, що дія відбулася недавно і в результаті щось змінилося.

I know Jane. We have already met.

Я знайомий з Джейн, ми вже зустрічалися. (Ми зустрічалися в минулому, тому, в результаті, зараз я її знаю)

I do not want to go to the café, I’ve just eaten.

Я не хочу йти в кафе, я тільки що поїв. (Я не голодний, це результат того, що я недавно їв)

Прислівник yet використовується в питаннях і запереченнях. У заперечному реченні yet перекладається як «ще», в питанні – «вже». Yet зазвичай стоїть у кінці речення.

– Is Jim here?
– No, he has not arrived yet.

– Джим тут?
– Ні, він ще не приїхав.

Have you been to the new supermarket yet?

Ти вже була в новому супермаркеті?

 • Дія, яка відбулося в минулому, неважливо коли, але в теперішньому видно результат.

I have bought a new car.

Я купив нову машину. (Я вже зробив покупку, ми не знаємо, коли це сталося, але бачимо результат – нову машину)

They are not at home, they have gone shopping.

Їх немає вдома, вони пішли за покупками. (Неважливо, коли вони пішли, важливо, що зараз їх немає)

Ще результат дії може впливати на сьогодення:

She has lost her keys, she can not get home now.

Вона втратила ключі, тепер вона не може потрапити додому. (Через те, що вона втратила ключі в минулому, вона не може відкрити двері в сьогоденні)

 • Дія, яка відбулося в незакінчений період часу. На незакінчений період нам вказують слова today (сьогодні), this morning / week / month / year (цього ранку / цього тижня / цього місяця / цього року). У нашої дії вже є результат, але сьогодні, цей тиждень / цей місяць / цей рік ще не закінчився, тобто ми встигнемо виконати дію або повторити її ще раз за цей період.

Today he has visited two galleries.

Сьогодні він побував в двох галереях. (Сьогодні ще не закінчилося, і він може відправитися в третю галерею)

I have not been at work this week because of sickness.

Я не був на роботі цього тижня через хворобу. (Але тиждень ще не закінчився, і я можу вийти на роботу цього тижня)

Теперішній доконаний час використовується, коли ми говоримо про наш особистий досвід. Цю функцію часто називають «життєвий досвід».

I’ve been to England but I have not been to Scotland.

Я був в Англії, але не був в Шотландії. (На даний момент мого життя я відвідав Англію і не встиг відвідати Шотландію, але я все ще сподіваюся там побувати)

 • У таких реченнях не вказують точний час. Але ви можете підкреслити, скільки разів дія відбувалася:

– Have you read this book?
– Yes, I have read this book twice already.

– Ти прочитав цю книгу?
– Так, я прочитав цю книгу вже двічі.

I have eaten in this restaurant many times.

Я їв в цьому ресторані багато разів.

А можете говорити в цілому, не вказуючи точну кількість разів:

– Have you read this book?
– Yes, I have read this book.

– Ти прочитав цю книгу?
– Так, я прочитав цю книгу.

I have eaten in this restaurant.

Я їв в цьому ресторані.

 • Прислівники ever (коли-небудь) і never (ніколи) часто зустрічаються, коли ми говоримо про життєвий досвід. Вони показують, що ми робили або не робили в нашому житті. Зверніть увагу, що never заміняє частку not.

– Have you ever seen this film?
– No, I have never seen this film before.

– Ти бачив коли-небудь цей фільм?
– Ні, я ніколи не бачив цей фільм.

– Has he ever been abroad?
– No, he has not.

– Він коли-небудь був за кордоном?
– Ні не був.

Середній рівень.

Крім результату, теперішній доконаний час показує тривалу дію, яка все ще є актуальною: вона почалася в минулому, але триває в теперішньому і, можливо, буде тривати в майбутньому. Зазвичай в цих випадках стоять прийменники for (протягом) і since (з тих пір як, починаючи з). For вказує на те, скільки дія триває, since показує, що дія почалася в певний момент у минулому і зараз все ще триває. Можливо, ви скажете, що це функція часу Present Perfect Continuous. Так і є, але Present Perfect також вживається в цьому значенні в декількох випадках:

 • З дієсловами стану, які майже не використовуються з часом групи Continuous.

We’ve known each other since school years.

Ми знаємо один одного зі школи.

She has wanted to become an actress since her childhood.

Вона мріє стати актрисою з дитинства.

 • З дієсловами, які самі по собі передають тривалу дію (to live – жити, to work – працювати, to study – вчитися, to sleep – спати, to wait – чекати). У цьому випадку ми можемо використовувати як Present Perfect, так і Present Perfect Continuous, при цьому сенс речення не зміниться.

I’ve studied English for 5 years.

Я вивчаю англійську протягом 5 років. (Я почав 5 років тому, продовжую зараз і, можливо, буду вчити в майбутньому)

I’ve lived in the suburbs since childhood.

Я живу в передмісті з дитинства. (Я почав жити ще в дитинстві і продовжую жити в передмісті зараз)

 • У заперечних реченнях, коли ми повідомляємо про те, чого не робили протягом якогось часу.

I have not heard of him for the last 3 years.

Я про нього нічого не чув останні три роки.

We have not been to Rome since our honeymoon.

Ми не були в Римі з нашого медового місяця.

У дієслів to be і to go в Present Perfect є додаткові відтінки значення: have been означає, що мовець десь був, кудись ходив або їздив і зараз звідти повернувся. А has gone означає, що мовець кудись пішов чи поїхав і поки не повернувся.

She has been to Madrid.
She has gone to Madrid.

Вона була в Мадриді. (Але зараз вона вдома)
Вона поїхала в Мадрид. (Вона все ще в Мадриді)

Ми вживаємо теперішній доконаний час, коли хочемо підкреслити, скільки разів виконувалася дія. Для цього використовується конструкція it is (that is) the first / second / third time something has happened – це перший / другий / третій раз, як щось сталося.

It is the first time I have driven a car. = I have never driven a car before.

Я перший раз водив машину.

That is the fifth time Bill has phoned his girlfriend this evening. = He has called his girlfriend five times this evening.

Білл зателефонував своїй дівчині вже вп’яте за вечір.

Високий рівень.

 • Present Perfect використовується разом з Past Simple в складних реченнях. Для того щоб показати точний час, коли дія почалася, ми використовуємо підрядне речення часу з сполучником since / ever since (з тих пір як). Це підрядне буде в Past Simple, головне речення – в Present Perfect.

He has not played the cello since he broke his bow.

Він не грає на віолончелі з тих пір, як зламав смичок.

I’ve lived like this ever since I moved to London.

Я так живу з тих пір, як переїхав до Лондона.

Ми можемо вживати Present Perfect в підрядному реченні, якщо дія в підрядному почалася в минулому і продовжується в сьогоденні.

Have you invited any of your friends since you’ve lived in your new apartment?

Ти запрошував когось із друзів з тих пір, як живеш в новій квартирі?

Час Present Perfect дуже часто плутають з часом Past Simple. Про те, як уникнути подібної плутанини, ви можете дізнатися зі статті «Present Perfect vs Past Simple»

 • Present Perfect використовується в підрядному речення часу після сполучників when (коли), as soon as (як тільки), until (поки не), before (до того як), after (після того як). В цьому випадку в цілому реченні мається на увазі ситуація в майбутньому, українською ми будемо переводити таке речення в майбутньому часі. У таких реченнях Present Perfect і Present Simple рівнозначні, вони можуть один одного замінювати без зміни сенсу.

After he graduates from Harvard, he will find a promising job. = After he has graduated from Harvard, he will find a promising job.

Після того як він закінчить Гарвард, він влаштується на перспективну роботу.

Present Perfect краще за Present Simple:

 • Коли ми хочемо показати, що дія в головному може бути виконана, тільки якщо виконати дію в підрядному.

As soon as I’ve got to the station I’ll buy the tickets.

Як тільки я приїду на станцію, я куплю квитки. (Я зможу купити квитки, коли буду на станції, раніше не зможу)

You can not write the article on the subject until you’ve read this book.

Ти не можеш писати статтю по цій темі, поки не прочитаєш цю книгу. (В книзі написано щось важливе, без чого не можна написати статтю)

 • Якщо ми хочемо логічно виділити або емоційно підкреслити, що одна дія відбудеться раніше іншої.

I’ll call you when I’ve got home.

Я подзвоню тобі, коли потраплю додому. (Я хочу підкреслити, що спочатку я прийду додому і тільки потім подзвоню)

Let’s have a farewell party before you’ve gone to Paris.

Давай влаштуємо прощальну вечерю, перш ніж ти поїдеш до Парижа. (Ми хочемо підкреслити, що в Парижі не зможемо влаштувати тобі прощальний вечір)

 • Present Perfect використовується, щоб розповісти якусь новину, яка з’явилася недавно. Для того щоб повідомити більше інформації або дати більше деталей, використовуються часи групи Simple або Continuous.

A pony has escaped from the zoo. Zookeepers were looking for it in the neighbourhood, but with no luck. The police found the pony at the far end of the city. It was walking in the park and was asking the passers-by for some treat.

Поні втік із зоопарку. Працівники зоопарку шукали його в околицях, але безуспішно. Поліція виявила поні на іншому кінці міста. Він гуляв у парку і просив частування у перехожих.

Як бачите, теперішній доконаний час не здається таким вже нелогічним і незрозумілим, якщо в ньому розібратися. Крім того, у цього часу дуже багато слів-супутників – прислівники, які допомагають нам розпізнати справжній доконаний час. Так, теперішній доконаний час можна назвати найскладнішою темою у вивченні англійських часів, але якщо ви його освоїли, то всі інші часи вам здадуться сущою дрібницею.

А для швидшого доступу до формування даного часу, пропонуємо вам скористатись ось цією таблицею.

Ну і для закріплення даної теми, можете пройти невеличкий тест:

It is the first time he ____ .

Correct! Wrong!

I ____ this film for 10 times.

Correct! Wrong!

He ____ to India, but he will go there soon.

Correct! Wrong!

She ____

Correct! Wrong!

____ the new book yet?

Correct! Wrong!

He ____ the bike

Correct! Wrong!

They ____

Correct! Wrong!

____ to Disneyland?

Correct! Wrong!

He ____ a teacher of English since 2000.

Correct! Wrong!

I ____ here for 6 years.

Correct! Wrong!

Повернутисьнаверх

Don't Miss