Пряма та непряма мова (Direct and Indirect speech)


Прямою мовою (Direct Speech) називається
передача чийого-небудь висловлювання.

“What time is
it?” he asked.

“It’s almost
ten,” she answered.

Mary said, “I’m
very fond of roses.”

Непрямою мовою (Indirect Speech)
називається передача змісту прямої мови у вигляді переказу. Перехід від прямої
мови до непрямої зв’язаний з деякою зміною форми висловлювання, наприклад:

Пряма мова

Непряма мова

“I
am ready,” he said.

He
said that he was ready.

“Will
you come?” she asked him.

She
asked him if he would him. come.

 

При перетворенні прямої мови в непряму в англійській мові додержують
певних правил, які подаються нижче. Непряма мова має форму додаткового
підрядного речення, яке вводиться сполучником that або безсполучниково, до дієслів повідомлення to say, to tell, to write, to answer, to reply та ін. При цьому дієслово to tell завжди вживається з непрямим додатком, а дієслово to say — або з прийменниковим додатком
(з прийменником to), або без нього.
Дієслова to write, to answer, to reply звичайно вживають без непрямого або прийменникового
додатків.

Tom says he’s going
to study French.
 

Jack told me that his
hobby was collecting postage stamps.

She answered that she
knew nothing about it.

In her last letter
she wrote that she had successfully passed all her exams
.

При перетворенні
прямої мови у непряму треба додержувати правил узгодження часів. Відповідно до
цих правил час дієслова прямої мови не змінюється, якщо дієслово, яке вводить
непряму мову, стоїть у теперішньому часі.

Пряма мова

Непряма мова

“I
am very sorry.”

Не
says (that) he is very
sorry.

Jane: “I’ll be ready in
a   moment.”

Jane
says  that  she’ll be ready in a moment.

Якщо дієслово
повідомлення стоїть в одному з минулих часів (звичайно в Past Indefinite), то
дієслово непрямої мови теж повинно вживатися в минулому часі, причому час
дієслова при перетворенні прямої мови у непряму змінюється за такою схемою.

Пряма мова

Непряма мова

Present Indefinite

Past Indefinite

Present Continuous

Past Continuous

Present Perfect

Past Perfect

Past Indefinite

Past Perfect

Future Indefinite

Future Indefinite in the Past

Інші часи змінюються аналогічно (зсуваються в напрямі минулого). В українській
мові такої зміни щодо вживання часів при перетворенні прямої мови в непряму
немає. При цьому деякі займенники і прислівники часу і місця змінюються за
такою схемою.

this

that

these

those

here

there

now

then

today

(on) that day

this week

that week

yesterday

the day before

last week

the week before

two days ago

two days before

tomorrow

the next day

next week

the next week

 

Пряма мова

Непряма сова

She  said, 
“My  name is Lena.”

She
said that her name was Lena.

(Вона
сказала: «Мене звуть Лена»).

She
told me that her name was Lena.

(Вона
сказала, що її звуть Лена.)

Не
said, “I’ll come tomorrow.”

Не
said (told me) (that) he would come the next day.

She
said, “I wasn’t here yesterday.”

She
said (told us) (that) she had not been there the day before.

Пряма мова

Непряма мова

Jane said, “I don’t like this
book.”

Jane said (that) she didn’t like that
book.

My father said, “I visited this
place two years ago.”

My father told me that he had visited
that place two years before

При зазначенні
точної дати минулої події в прямій мові час Past Indefinite не змінюється при
перетворенні в непряму:

“I was born in 2000.”

She said that she was
born in
2000

При перетворенні запитань з
прямої мови в непряму додержують загальних правил, викладених вище.

Крім того,
змінюється порядок слів: непрямі запитання на відміну від прямих
характеризуються прямим порядком слів. У головному реченні звичайно вживається
дієслово to ask. Загальні запитання
вводяться у непрямій мові сполучниками if
або whether.

Пряма мова

Непряма сова

“Are
you free tomorrow?”

I
asked her if she was free the following day.

“Do
you speak English?”

She
asked me whether I spoke English.

“Can
you play chess?”

I  asked him whether he could play chess.

Спеціальні
запитання вводяться в непрямій мові відповідними питальними словами, які
використовують як сполучні слова.

Пряма мова

Непряма сова

“Where
are you going?”

He
asked me where I was going.

“Why
didn’t you  get up earlier?”

The
teacher asked Jack why he hadn’t got up earlier.

“What
do you think about it?”

I
asked Mary what she thought about it.