Пряма та непряма мова

Пряма та непряма мова (Direct and Indirect speech)

04.09.2010
3 хвилини читання

Англійська мова дозволяє передати чуже висловлювання двома способами: за допомогою прямої (Direct Speech) і непрямої мови (Reported Speech). У першому випадку ми передаємо мову іншої людини без будь-яких змін. Якщо ж ми звернемося до непрямої мови в англійській мові, зміст тексту в якій передається від третьої особи, нам доведеться змінити порядок слів у реченні, скористатися іншими тимчасовими формами, словами. Як же правильно трансформувати пряму мову в реченні в непряму або грамотно передати чужі слова? Це ми дізнаємось зі статті “Пряма та непряма мова”

Пряма мова

Прямою мовою (Direct Speech) називається передача висловлювання будь-якої людини.

“What time is it?” he asked.
“It’s almost ten,” she answered.

“Яка година?” – він запитався.
“Вже майже десята”. – вона відповіла.

Mary said, “I’m very fond of roses.”

Мері сказала: “Я дуже люблю рози”.

Непряма мова

Непрямою мовою (Indirect Speech) називається передача змісту прямої мови у вигляді переказу. Перехід від прямої
мови до непрямої зв’язаний з деякою зміною форми висловлювання, наприклад:

Пряма моваНепряма мова
“I am ready,” he said.He said that he was ready.
“Will you come?” she asked him.She asked him if he would him. come.

Пряма та непряма мова: правила

При перетворенні прямої мови в непряму в англійській мові додержуються певних правил, які подаються нижче. Непряма мова має форму додаткового підрядного речення, яке вводиться сполучником that або безсполучниково, до дієслів повідомлення to say, to tell, to write, to answer, to reply та ін. При цьому дієслово to tell завжди вживається з непрямим додатком, а дієслово to say — або з прийменниковим додатком (з прийменником to), або без нього.
Дієслова to write, to answer, to reply звичайно вживають без непрямого або прийменникового додатків.

Tom says he’s going to study French.

Том каже, що він збирається вчити французьку.

Jack told me that his hobby was collecting postage stamps.

Джек сказав мені, що його хобі – колекціонування поштових марок.

She answered that she knew nothing about it.

Вона відповіла, що нічого про це не знає.

In her last letter she wrote that she had successfully passed all her exams.

В своєму останньому листі, вона написала, що успішно склала всі іспити.

Узгодження часів

При перетворенні прямої мови у непряму треба додержувати правил узгодження часів. Відповідно до цих правил час дієслова прямої мови не змінюється, якщо дієслово, яке вводить непряму мову, стоїть у теперішньому часі.

Пряма моваНепряма мова
“I am very sorry.”Не says (that) he is very sorry.
Jane: “I’ll be ready in
a   moment.”
Jane says  that  she’ll be ready in a moment.

Якщо дієслово повідомлення стоїть в одному з минулих часів (зазвичай в Past Indefinite), то дієслово непрямої мови теж повинно вживатися в минулому часі, причому час дієслова при перетворенні прямої мови у непряму змінюється за такою схемою.

Пряма моваНепряма мова
Present IndefinitePast Indefinite
Present ContinuousPast Continuous
Present PerfectPast Perfect
Past IndefinitePast Perfect
Future IndefiniteFuture Indefinite in the Past

Інші часи змінюються аналогічно (зсуваються в напрямку минулого). В українській мові такої зміни щодо вживання часів при перетворенні прямої мови в непряму немає. При цьому деякі займенники і прислівники часу і місця змінюються за такою схемою.

thisthat
thesethose
herethere
nowthen
today(on) that day
this weekthat week
yesterdaythe day before
last weekthe week before
two days agotwo days before
tomorrowthe next day
next weekthe next week
Пряма моваНепряма мова
She said,  “My  name is Lena.”She said that her name was Lena.
Вона сказала: «Мене звуть Лена».She told me that her name was Lena.   (Вона сказала, що її звуть Лена.)
Не said, “I’ll come tomorrow.”Не said (told me) (that) he would come the next day.
She said, “I wasn’t here yesterday.”She said (told us) (that) she had not been there the day before.
Пряма моваНепряма мова
Jane said, “I don’t like this
book.”
Jane said (that) she didn’t like that
book
My father said, “I visited this
place two years ago.”
My father told me that he had visited
that place two years before

При зазначенні точної дати минулої події в прямій мові час Past Indefinite не змінюється при перетворенні в непряму:

“I was born in 2000.”

“Я народився в 2000 році”.

She said that she was born in 2000

Вона сказала, що вона народилась в 2000.

При перетворенні запитань з прямої мови в непряму додержують загальних правил, викладених вище.

Крім того, змінюється порядок слів: непрямі запитання на відміну від прямих характеризуються прямим порядком слів. У головному реченні звичайно вживається дієслово to ask. Загальні запитання
вводяться у непрямій мові сполучниками if або whether.

Пряма моваНепряма мова
“Are you free tomorrow?”I asked her if she was free the following day.
“Do you speak English?”She asked me whether I spoke English.
“Can you play chess?”I  asked him whether he could play chess.

Спеціальні запитання вводяться в непрямій мові відповідними питальними словами, які використовують як сполучні слова.

Пряма моваНепряма сова
“Where are you going?”He asked me where I was going.
“Why didn’t you  get up earlier?”The teacher asked Jack why he hadn’t got up earlier.
“What do you think about it?”I asked Mary what she thought about it.

Додатковий матеріал до теми “Пряма та непряма мова”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss