Інфінітив чи герундій (продовження теми)

Продовження розпочатої теми про вживання інфінітиву та герундію. 1. Після to be interested герундій передає дію, яка може відбутися чи відбудеться у майбутньому, а інфінітив

Комплекс з герундієм

Герундій, як інфінітив і дієприкметник, може утворювати синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному реченню. Комплекс з герундієм складається з двох

1 2 3 5