Browse Category

Займенник

Частина мови, до якої належать слова, що не називають особи, предмета, якості або числа, а тільки вказують на них, виступаючи замість іменників, прикметників або числівників.
each

Особливості вживання either, neither, both, none

20.04.2021
5 хвилини читання
Слова either, neither, none і both часто викликають труднощі у студентів, так як кожне з них має свої особливості вживання, які ми розглянемо в цій статті. Either і neither Слова either і neither вживаються, коли мова йде про два об’єкти. Незважаючи на те що
Займенники Some

Займенники some, any, no

26.02.2021
3 хвилини читання
Займенник – слово, яке вказує на предмет або якість предмета, але прямо не називає його. Сьогодні ми розглянемо (indefinite pronouns) неозначені займенники some, any, no в англійській мові. Правила вживання some, any, no Перед тим як розглянути як вживати займенники some, any, no, давайте
Займенники

Займенники much, many, few, little, a lot of, plenty

26.06.2019
5 хвилини читання
Чи помічали ви, як часто ми використовуємо в мові слова «багато», «мало», «кілька» і як не любимо називати точні цифри? За своєю природою англійці теж дуже часто вживають у мові ці слова. Коли ми говоримо «багато» англійською, то використовуємо займенники many, much, a lot

Займенники both, either, neither, all, each та every

12.03.2019
4 хвилини читання
У цій статті пропонуємо розібрати детально займенники в англійській мові, за допомогою яких ми можемо сказати про певну групу об’єктів – both, either, neither, all, each і every. Якщо нам треба позначити два об’єкти, можемо використовувати слова both (обидва), either (будь-який з двох) і
1 2 3 6
Повернутисьнаверх