Вживання виразів would rather та prefer

2 хвилини читання

Знання основних правил граматики в англійській мові не є гарантією того, що ви відреагуєте правильно і грамотно в будь-якій ситуації. У цій іноземній мові є маса різних конструкцій і виразів, які вивчити просто необхідно, хоча б тому, що вони дуже широко використовуються як у письмовій, так і розмовній мові. Якщо ви їх знаєте, то без проблем зрозумієте, що саме  хотів сказати співрозмовник, на чому він хотів зробити акцент, який відтінок хотів надати своїм словам. Більш того, ви зможете без проблем відповісти в такому ж ключі, та й просто висловити свою думку, спираючись на такі популярні мовні вирази англійської мови.

Давайте поговоримо про два дуже популярні вирази prefer та would rather. Незважаючи на те, що за змістом ці конструкції відносяться до однієї і тієї ж теми – «хочу», «віддаю перевагу» – у них є відмінності у використанні, яке містить свої граматичні нюанси. Щоб краще уявити ці моменти розглянемо їх окремо, та сформуємо уявлення про те, як і де треба вживати prefer та would rather.

Вживання prefer

Розглянемо дієслово prefer. Це дієслово ми використовуємо з інфінітивом та часткою to (prefer to do something) чи з герундієм (prefer doing something). Ці дві конструкції абсолютно рівноправні. Вони говорять про перевагу, яку віддає людина взагалі, тобто визначають те, що людині подобається завжди, я не в якийсь конкретний момент. Важливо уловити зміст загальної переваги, а не часткового випадку.

I prefer phoning people to writing letter. – Мені більше подобається телефонувати людям, чим писати їм листи.

I prefer to stay late at night. – Я віддаю перевагу лягати спати пізно вночі.

Аби чітко запам’ятати структуру конструкції з дієсловом «prefer», необхідно вивчити декілька речень, які відображають алгоритм його вживання. Дивіться уважно:

I prefer something to something else

I prefer doing something to doing something else

I prefer to do something rather than (do) something

Приклади:

I prefer meat to fish. – Я більше люблю м’ясо а не рибу.

I prefer going to the theatre to watching plays on television. – Я люблю ходити до театру, а не дивитися спектаклі по телебаченню.

I prefer to live in the country rather than (live) in the city. – Мені більше подобається жити за містом, чим у місті.

На відміну від застосування самого дієслова prefer, вживання виразу would prefer говорить не про переваги в цілому, а про переваги у визначений момент часу. У другому випадку допоміжне дієслово would практично завжди вживається у скороченій формі Id.

Вживання виразу would rather (would sooner)

Другий, дуже корисний вираз – would rather – є аналогом попереднього виразу would prefer. Зміст однаковий, але є маленька відмінність у граматичному оформленні. Після would prefer ми використовуємо інфінітив з часткою to (to do), а після would rather, would sooner – ми частку не ставимо. Відповідно і приклад для запам’ятовування буде виглядати: I’d rather do something than do something else.

Shall we go by train? Well, I’d prefer to go by car. I’d rather go by car.

Поїдемо поїздом? Ну, я би поїхав на автомобілі.

Ще одне правило, що стосується вживання would rather: коли ми хочемо, аби хтось інший зробив, чи пробуємо сказати, що іншій людині краще щось зробити, ми звертаємося до конструкції – would rather someone did something. Треба звернути увагу, що дієслово у такому випадку буде стояти у формі простого минулого часу, але мова буде йти про дії, які відбуваються у теперішньому чи майбутньому.

I’d rather you cooked the dinner now. – Я би хотів, аби ти приготував обід зараз.