майбутній доконаний тривалий час
///

Майбутній доконаний тривалий час – Future Perfect Continuous

2 хвилини читання

У Future Perfect Continuous (майбутній доконаний тривалий час) лише одна функція, і вона рідко зустрічається в мові. Носії англійської мови зазвичай обходяться Future Simple, Future Continuous і іншими способами вираження майбутніх дій, яких в англійській мові дуже багато. Але є один випадок, коли ми повинні використовувати саме Future Perfect Continuous. Його ми розглянемо в нашій статті.

Як утворюється Future Perfect Continuous

Роздповідне речення.

У розповідному реченні де застосовується майбутній доконаний тривалий час ми будемо використовувати допоміжне дієслово to be в часі Future Perfect (will have been) і основне дієслово, до якого додасться закінчення –ing.

I/He/She/It/We/You/They + will have been + дієслово-ing

I will have been playing. – Я буду грати.
He will have been reading. – Він буде читати.
She will have been solving. – Вона буде вирішувати.
It will have been showing. – Воно буде показувати.
We will have been waiting. – Ми будемо чекати.
You will have been translating. – Ви будете переводити.
They will have been calculating. – Вони будуть рахувати.

Заперечне речення.

У заперечному реченні ми додамо частку not між will і have been.

I/He/She/It/We/You/They + will not have been + дієслово-ing

I will not have been playing. – Я не буду грати.
He will not have been reading. – Він не буде читати.
She will not have been solving. – Вона не буде вирішувати.
It will not have been showing. – Воно не буде показувати.
We will not have been waiting. – Ми не будемо чекати.
You will not have been translating. – Ви не будете переводити.
They will not have been calculating. – Вони не будуть рахувати.

Як скорочені форм ми використовуємо ‘ll для стверджувальних речень і won’t для заперечних:

  • He’ll have been reading.
  • It won’t have been showing.

Питальне речення.

У питальних реченнях ми виносимо на перше місце will, потім ставимо підмет, після нього have been і основне дієслово.

                Will + I/he/she/it/we/you/they + have been + дієслово-ing

Will I have been playing? – Я буду грати?
Will he have been reading? – Він буде читати?
Will she have been solving? – Вона буде вирішувати?
Will it have been showing? – Воно буде показувати?
Will we have been waiting? – Ми будемо чекати?
Will you have been translating? – Ви будете переводити?
Will they have been calculating? – Вони будуть рахувати?

Утворення Future Perfect Continuous.

Середній рівень.

Майбутній доконаний тривалий час показує дію, яка почнеться раніше іншої майбутньої дії і триватиме в цей момент. За допомогою цього часу ми робимо акцент на тому, що дія буде тривати.

У таких реченнях ми показуємо за допомогою прийменника for (протягом), скільки часу триватиме дія, і вказуємо момент в майбутньому, в якому дія триватиме, за допомогою слів: by … (до якогось часу / моменту), next year (в наступному році), when (коли) і т. д.

We will have been living together for 12 years by next year.

Ми будемо жити разом протягом 12 років до наступного року.

By the end of this month they will have been carrying out a project for a year.

До кінця цього місяця вони пропрацюють над проектом рік.

Не забувайте, що після by, when і інших тимчасових сполучників не використовується майбутній час. В цьому випадку його замінює дія в теперішньому часі.

We are leaving for London in May. When you come there in August, we will have been staying in England for three months.

Ми їдемо в Лондон в травні. Коли ти приїдеш туди в серпні, ми вже пробудемо в Англії три місяці.

By the time we join him, he will have been painting the room for an hour.

До того моменту, коли ми до нього приєднаємося, він буде фарбувати кімнату протягом години.

Майбутній доконаний тривалий час не є складним. Це час, який має в своєму розпорядженні всього лише одну функцію в англійській мові. Для того щоб перевірити, як добре ви розібралися в цьому часі, пройдіть тест. Також ви можете переглянути таблицю для пригадування формули утворення цього часу.

By Christmas Dominic will ____ as project manager for five years.

Correct! Wrong!

By November, we’ll ____ here for five years.

Correct! Wrong!

I expect Anna will be tired when she arrives. She ____ for over 20 hours.

Correct! Wrong!

____ tennis for two hours when I come to the court?

Correct! Wrong!

I ____ for an hour when you join me.

Correct! Wrong!