Стан дієслова


Англійське дієслово має два стани: активний (the Active Voice) і пасивний (the Passive Voice).

Дієслово в активному стані означає дію, яку виконує підмет:

I wrote three letters yesterday.

Вчора я написав три листи.

Дієслово в пасивному стані означає дію, яка-спрямована на підмет:

Three letters were written by me yesterday.

 Вчора мною були написані три листи.

Порівняйте такі приклади:

We usually do such exercises in class. (Active Voice)

Ми звичайно виконуємо такі вправи в класі.

Such exercises are usually done by us in class. (Passive Voice)

Такі вправи звичайно виконуються нами в класі.

Has the teacher checked up your dictation? (Active Voice)

Вчитель перевірив твій диктант?

Has your dictation been checked up by the teacher?

Твій диктант перевірено вчителем?


Підпишіться на наш Telegram!