The Passive

The Passive

В звичайному реченні в англійській мові предмет речення виконує дію і об’єкт ніби отримує її, в пасивному реченні (The Passive) все навпаки: об’єкт виконує дію, а предмет речення «отримує» її.

The Present Simple Passive

Пасивні речення відводять нашу увагу від агента (особи або предмет, що виконує дію) і акцентує її на самій дії. В пасивному реченні в теперішньому простому часі, дієслово набуває іншої форми (якщо воно неправильне) або ж закінчення “ed”, якщо воно правильне.

Many people study this book.

Акцент робиться на “many people”, які є предметом речення

This book is studied by many people.

Акцент пасивного речення на “this book”, та дієслово “study” змінено на “is studied

Приклади

The Passive використовується, коли агент речення не є відомим або важливим. Такий тип речень особливо вживається, коли потрібно акцентувати увагу на процесі або на його результаті:

Criminal are arrested every day in this town.

Мовець не вказує агента речення, так як зрозуміло, що мова йде про поліцію.

Are the posters printed on quality paper?

Агент не вказаний, так як сам процес важливіший.

Як утворюється

Всі пасивні речення утворюються з формою “be” з неправильною формою дієслова або закінченням -ed. Агента речення вказують за допомогою конструкції “By”, та її можна опустити.

Предмет “Am / Is / Are” Past Participle “By” (може не вживатись)
This book Is Studied By many people

The Present Continuous Passive

Пасивний стан теперішнього тривалого часу вказує на активні дії?

Developers
are building (Present
Continuous) lots of new houses in the area.
Lots of
new houses are being built (Present Continuous Passive) in the area.

Приклади

Хочемо зауважити, що дослівно перекласти пасивний стан українською мовою не завжди можливо.

You can’t use the pool today because it is being cleaned.

Ти не можеш користуватись басейном сьогодні, так як його чистили.

I am being interviewed by a news channel tomorrow.

В мене брав інтерв’ю канал з новинами вчора.

The robbery is being investigated by the police.

Крадіжка досліджувалась поліцією.

Don’t worry, the food is being cooked as we speak.

Не хвилюйся, їжа була приготована так, як ми обговорювали.

We’re living in a trailer while our house is being rebuilt.

Ми живемо в трейлері поки наш будинок перебудовують.

Матеріал, схожий за темою:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box