Дієслово may


Модальне дієслово mayможу має такі форми:

Час

Стверджувальна форма

Питальна форма

Заперечна форма

Present Indefinite

I may go

May I go?

I may not go

Past Indefinite

I might go

Might I go?

I might not (mightn’t) go

 Модальне дієслово may (might) вживається:

  • для вираження дозволу, прохання (у стверджувальній і питальній формі) і заборони (у заперечній формі):

May I come in? — Yes, you may.

May I go out? — No, you may not.  

May I go home now? — Yes, of course.

May I trouble you for the salt, please? — Certainly.

You may open the window if you want.

May I see your brother? — Of course.

Форма might у запитаннях виражає ввічливе прохання.

Might I have a glass of water?  

Might I trouble you for a minute?

 

  • для вираження можливості, припущення (з відтінком сумніву, невпевненості); дієслово may (might) у цьому випадку відповідає українським модальним словам можливо, може, може бути:

Let’s hurry, it may rain tonight, 

(…можливо, що сьогодні буде дощ.)

We might pick up a couple of tickets at the entrance.

(Можливо, що нам пощастить дістати пару квитків біля входу.)

We thought we might meet you there.

(Ми думали, що, можливо, зустрінемо вас там.)

One might think you know everything.

(Можна подумати, що ти все знаєш.)

Не may come or he may not.

(Може він прийде, а може й ні.)

It may he a week before I see you again.

Come along. Ann may be waiting for us.

  • форма might з основою неозначеного і перфектного інфінітива вживається для вираження докору або зауваження:

You might be a bit more polite.

You might have told me everything.