Модальне дієслово may

Модальне дієслово may

Модальне дієслово may і might – це модальні дієслова, у яких є безліч цікавих якостей. В одних випадках вони можуть заміняти один одного, в інших – виступати як форма теперішнього і минулого часу, в третіх – мати абсолютно різні значення. May і might іноді викликають труднощі у тих, хто вивчає англійську, тому в цій статті ми поговоримо про різницю між ними і детально розберемо випадки їх вживання.

Можальні дієслова may/might та їхні особливості

Для початку ми пропонуємо розібратися в тому, як будуються речення з ними, адже у таких речень є кілька відмінних ознак.

В розповідних реченнях після may і might ми використовуємо інфінітив без частки to. У питаннях may і might необхідно ставити перед підметом. У негативних реченнях ми додаємо до may / might частку not. Українською may / might найчастіше перекладаються словами «могти», «міг би».

I might go.

Я міг би піти.

May she enter the room?

Вона може увійти в кімнату?

I may not come.

Я можу не прийти.

Зверніть увагу на одну особливість: у заперечення may not немає скороченої форми.

We mayn’t may not be at home today.

Нас може не бути сьогодні вдома.

Заперечення might not може скорочуватися – mightn’t, однак ця форма зустрічається рідко.

It might rain today, mightn’t it?

Сьогодні може піти дощ, чи не так?

Розглянемо і інші особливості модальних дієслів may і might:

  1. Might – це форма минулого часу дієслова may, але might також використовується як самостійне модальне дієслово.
  2. У may і might є загальні функції і є власні: в одних випадках ми можемо використовувати тільки may, в інших – тільки might.
  3. З may і might ми можемо вживати звичайний інфінітив (may / might do), тривалість (may / might be doing) і перфектність (may / might have done). Звичайний інфінітив (may / might do) вказує на дію в теперішньому або майбутньому, тривалість – на тривалу дію в теперішньому або майбутньому, перфектність – на закінчену дію в минулому.

Також в різних функціях можуть зустрічатися свої особливості вживання інфінітиву. Про них ми розповімо пізніше.

Що ж, тепер давайте розберемося, як may і might вживаються в мовленні.

Коли ми вживаємо модальні дієслова may і might

Для початку ми розглянемо випадки, коли можуть використовуватися обидва дієслова. Ось вони:

Possibility, uncertainty – ймовірність, невпевненість

Найголовніша функція may / might – це ймовірність. У цій функції may показує велику ступінь впевненості, ніж might. У перекладі українською, ми будемо використовувати слова «могти», «може бути», «має бути», «можливо».

У цієї функції є одна особливість: ми можемо використовувати тривалий (may / might be doing) і перфектний (may / might have done) інфінітиви для опису дій в сьогоденні, минулому і майбутньому. Звичайний інфінітив (may / might do) працює за стандартними правилами: показує справжнє чи майбутнє. Цю особливість ви можете спостерігати в перерахованих нижче випадках, так як ймовірність і невпевненість може проявлятися по-різному:

  • Ми описуємо якусь типову ситуацію або говоримо про загальновідомий факт.

A driver may fall asleep if he does not stop every two hours.

Водій може заснути, якщо він не зупиняється кожні 2 години.

The flowers might have faded if I had not watered them regularly.

Квіти могли зів’янути, якби я не поливав їх регулярно.

  • Ми робимо припущення про те, що може бути правдою. Як правило, в цьому випадку ми не дуже впевнені в своїх словах.

– Where is Ken?
– No idea. He may be in the kitchen.

– Де Кен?
– Не знаю, може, на кухні.

He might not have been at the concert.

Можливо, його не було на концерті.

  • Нам нічого не забороняє зробити або не зробити якусь дію. Обставини складаються так, що ми можемо щось зробити.

We may go out tonight or we may not.

Можливо, ми підемо гуляти сьогодні ввечері, a може, і не підемо.

I might not answer the phone as I’ll be sleeping in the afternoon.

Я можу не відповісти на телефон, так як буду спати вдень.

  • Ми говоримо про наші можливі плани або наміри. Тут модальне дієслово may / might зазвичай використовується з тривалим інфінітивом.

Do not call me at midday. I might be having lunch at this time.

Не дзвони мені опівдні. Я можу обідати в цей час.

I may be going to Switzerland soon.

Може, я поїду до Швейцарії скоро.

А тепер невеликий лайфхак: якщо ми можемо замінити may / might словом perhaps (можливо), значить, ми говоримо про ймовірність.

He might not have been at the concert. = Perhaps he was not at the concert.

Можливо, його не було на концерті.

I may be going to Switzerland soon. = Perhaps I’m going to Switzerland soon.

Може, я поїду до Швейцарії скоро.

Request, asking for permission – прохання, запит на дозвіл

За правилами класичної граматики ми використовуємо may / might, коли хочемо ввічливо звернутися до когось з проханням або попросити дозволу зробити щось. Однак, в розмовній англійській, в цій функції носії мови все частіше вживають модальне дієслово can. May / might краще can в формальному контексті. Також в цьому значенні might більш «ввічливе» дієслово, ніж may.

May I show you the papers, sir?

Можу я показати Вам папери, сер?

Sorry to bother you, Mr. Smith. Might I have a day-off tomorrow?

Вибачте що турбую, містере Сміт. Чи можу я взяти на завтра вихідний?

Конструкція may / might as well

Вираз may / might as well використовується в таких випадках:

  • коли ми повинні зробити щось, так як у нас немає іншого вибору;
  • якщо немає особливої ​​різниці, як вчинити.

Цей вислів має на увазі таку думку: краще зробити це, ніж не робити взагалі нічого. Варіантів перекладу зустрічається кілька: «нічого (іншого) не залишається (як)», «чому б не», «можна і», «цілком можливо», «можна хоча б». Слід зазначити, що поєднання might as well зустрічається частіше, ніж may as well.

We’ve missed our train. We might as well wait for the next one.

Ми запізнилися на потяг. Нічого іншого не залишається, як чекати наступного.

– Are you leaving now?
– I do not know. I might as well.

– Ти зараз йдеш?
– Не знаю. Можна і зараз.

There is nothing to do here. I may as well go somewhere else.

Тут нема чого робити. Цілком можливо, я піду куди-небудь в інше місце.

Конструкція may / might not … but

Ми використовуємо конструкцію may / might not … but, коли хочемо виділити якусь гарну якість в людині або предметі. Ця конструкція зазвичай перекладається словами «могло б не …, якби не …», «не було б, якби не …».

These memoirs may not be a masterpiece, but the author’s life experience is invaluable.

Ці мемуари не були б шедевром, якби не безцінний досвід автора.

This girl might not have become a famous singer, but her voice was beautiful.

Ця дівчина могла б і не стати відомою співачкою, якщо б не її красивий голос.

Ми ознайомилися з загальними функціями дієслів may і might. Тепер ми розглянемо кожен з них окремо.

Коли використовується модальне дієслово may

Деякими завданнями модальне дієслово may не захотіло ділитися з might. Давайте розберемося, якими саме.

Permission and prohibition – дозвіл і заборона.

Ми використовуємо модальне дієслово may, якщо дозволяємо комуьс щось зробити. Для того щоб заборонити щось, ми додаємо до may заперечну частку not. Слід зазначити, що may і may not в цьому значенні часто зустрічаються в формальному варіанті. Також ми використовуємо це модальне дієслово, коли говоримо з малознайомою людиною, начальником або підлеглим. Українською may зазвичай перекладається словом «могти», may not«не можна», «не повинен», «забороняється».

You may eat only one ice-cream at a time.

Ти можеш з’їсти тільки одне морозиво за раз.

Mr. Hicks, you may participate in the debate on Saturday.

Містер Хікс, Ви можете взяти участь в дебатах в суботу.

Customers may not enter this room.

Покупцям заборонено заходити в це приміщення.

You may not play football on the grass.

Ви не повинні грати в футбол на траві.

Wishes – побажання.

За допомогою may ми можемо висловити комусь свої побажання. В цьому випадку may стає на початок речення. Українською, ми будемо перекладати модальне дієслово – «нехай».

May this marriage bring you a lot of joy and happiness.

Нехай цей шлюб принесе вам багато радості і щастя.

May all your wishes come true.

Нехай збудуться всі твої бажання.

Certainty – впевненість.

Якщо ми вважаємо, що якась дія з великою долею ймовірності може трапитися, якщо ми майже впевнені в цьому, ми можемо додати до may прислівник well. Таке поєднання буде перкладатися словами «ймовірно», «цілком можливо».

He may well take a taxi not to wait for a bus.

Він, ймовірно, візьме таксі, щоб не чекати автобус.

Adam may well not want to go to the hospital with us.

Адам цілком може не захотіти відправитися з нами в лікарню.

Коли використовується модальне дієслово might

У might теж є свої власні завдання в англійській. Подивимося, які функції виконує це модальне дієслово.

Polite advice – важливий порада

Might як самостійне модальне дієслово використовується для того, щоб у ввічливій формі дати пораду або висловити припущення про щось. Найчастіше в таких випадках might йде в парі зі словами: like (подобатися, хотіти), prefer (надавати перевагу) або want (хотіти).

You might like to try one of our wonderful desserts.

Ви, може, захочете спробувати один з наших чудових десертів.

You might prefer a cheaper accommodation. It will help you to save some money.

Можливо, ви надасте перевагу більш дешеве житло. Це дозволить вам заощадити гроші.

Action that never happened – дія, яка не відбулася

Модальне дієслово might вказує на дію, яка могла статися, але не відбулась. При цьому після might стоїть перфектний інфінітив (have done). Часто ця функція показує, що мовець незадоволений тим, що щось було не зроблено. Перекладається ця конструкція як «міг би».

He might have eaten a jar of jam if he had not been full.

Він міг би з’їсти банку джему, якби не був ситим.

You might have washed the dishes!

Міг би і помити посуд!

Hardly possible situation – малоймовірна ситуація

Коли ми говоримо про те, що якась ситуація можлива, ми використовуємо і модальне дієслово may, і might. Але якщо ми говоримо про ситуацію, яка неможлива або малоймовірна, тоді нам слід вживати might. Зрозуміти, реальна перед нами ситуація чи ні, нам допомагає контекст: щось сталося б, якби не заважали якісь обставини. Часто для вираження цієї функції використовують умовні речення другого і третього типів. Українською ми будемо перкладати might як «міг би».

Alice might come here tonight, but she is working till late.

Еліс могла б прийти сьогодні, але вона працює допізна.

I might finish my report if you did not ask me stupid questions.

Я міг би закінчити звіт, якщо б ти не ставив мені дурні питання.

If it had not been so hot yesterday, we might have gone somewhere.

Якщо б вчора не було так жарко, ми сходили б куди-небудь.

Typical situation in the past – типова ситуація в минулому

Дієслово might може використовуватися в ситуаціях, коли ми хочемо повідомити, що якась дія було звичною або типовою в минулому. Зазвичай, в таких випадках ми згадуємо, що дія відбувалася давно. Незважаючи на те, що ми говоримо про дію в минулому, might буде використовуватися зі звичайним інфінітивом (might do).

During the Middle Ages a girl might get married at the age of 12.

У середні віки дівчина могла вийти заміж у віці 12 років.

Years ago you might see just a couple of cars in the street.

Багато років тому на вулицях можна було побачити лише кілька машин.

Замінник дієслова may

При узгодженні часів і в непрямій мові ми будемо використовувати might, навіть якщо по правилам повинно стояти may.

Дія в теперішньому Дія в минулому
Caroline is not talking to Rick. They may / might have had an argument.

Керолайн не розмовляє з Ріком. Можливо, вони посварилися.
Caroline wasn’t talking to Rick. They might have had an argument.

Керолайн не розмовляла з Ріком. Можливо, вони посварилися.
Пряма мова Непряма мова
Our coach told us, “You may stay up a little bit later tonight.”

Наш тренер сказав нам: «Ви можете лягти спати трохи пізніше сьогодні».
Our coach told us that we might stay up a little bit later tonight.

Наш тренер сказав нам, що ми можемо лягти спати трохи пізніше сьогодні.             

Додатковий матеріал на тему “Модальне дієслово may”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box