Модальне дієслово must

Модальне дієслово must

У цій статті ми познайомимо вас з англійським еквівалентом українських слів «повинен», «потрібно», «треба» – це модальне дієслово must. Як і українське «повинен», англійське must має дуже сильне значення і є практично незамінним у багатьох ситуаціях.

Після цього дієслова ми ставимо інфінітив без частки to.

I must go.

Я повинен йти.

You mustn’t go.

Ти не повинен йти.

Must he go?

Він повинен йти?

У модального дієслова must всього лише одна форма, яка є формою теперішнього часу. Якщо ми говоримо про минуле або майбутнє, замість нього слід вживати відповідні форми модального дієслова have to.

I must be at the train station at 5 o’clock.

Мені потрібно бути на вокзалі о 5 годині.

I had to be at the train station at 5 o’clock yesterday.

Мені потрібно було бути на вокзалі о 5 годині вчора.

I will have to be at the train station at 5 o’clock tomorrow.

Мені потрібно буде бути на вокзалі о 5 годині завтра.

Тепер давайте познайомимося з функціями must в англійській мові.

Функції must

Must – досить «сильне» дієслово. У всіх функціях воно має певну ступінь наполегливості, категоричності. Нам необхідний must для того, щоб висловити:

  • Obligation, necessity, duty – обов’язок, необхідність.

Модальне дієслово must показує, що на людину покладено якісь зобов’язання, вона повинна щось робити. Українською мовою must буде перекладатися словами «повинен», «зобов’язаний», «необхідно», «слід», «потрібно».

A doctor must care about his patients.

Лікар повинен піклуватися про своїх пацієнтів.

He must go to work.

Йому потрібно ходити на роботу.

Must з займенником I має на увазі, що людина сама взяла на себе якісь зобов’язання і вважає своїм обов’язком їх виконання, її не змушували зовнішні чинники. А якщо виконати що-небудь, коли її змушують обставини або хтось інший, то вживається модальне дієслово have to.

I must be more attentive to my kids.

Мені необхідно бути більш уважним до своїх дітей. (Людина сама так вирішила)

I have to send an email to my colleague.

Я повинен відправити електронний лист колезі. (Цей обов’язок на людину поклало начальство)

  • Command, order, prohibition – наказ, розпорядження, заборона.

За допомогою must ми віддаємо розпорядження, наказуємо або спонукаємо людину виконати будь-яку дію. Українською ми будемо перекладати модальне дієслово must словами «повинен», «зобов’язаний».

You must stay here.

Ти повинен залишитися тут.

All drivers must have a driving licence.

Всі водії зобов’язані мати водійські права.

Заперечна форма mustn’t (must not) висловлює заборону якоїсь дії. Must not в цьому випадку буде перекласти як «не можна», «заборонено».

You mustn’t smoke in this room.

У цій кімнаті не можна палити.

They mustn’t enter the room.

Їм не можна входити в кімнату.

Також must часто зустрічається в інструкціях і повідомляє про якісь правила, яких необхідно дотримуватися.

All passengers must fasten their seat belts.

Всі пасажири зобов’язані пристебнути ремені.

Spectators must not use mobile phones during the performance.

Глядачам заборонено використовувати мобільні телефони під час вистави.

Еквівалентом must в цій функції є вираз to be obliged to (бути належним).

They were obliged to fulfill his order.

Вони повинні були виконати його наказ.

Якщо ж ми хочемо сказати, що немає необхідності робити що-небудь (але це не забороняється), слід використовувати don’t have to. Більш детальну інформацію про різницю між модальними дієсловами шукайте в статті «Must, have to чи should».

  • Strong advice – наполеглива порада.

Якщо ви хочете дати не просто порада, а наполегливо порекомендувати щось, на допомогу знову приходить must. У цій функції дієслово використовується тільки в розповідній формі і тільки в неформальній обстановці, коли ми можемо дозволити собі проявляти емоції. Тут must перекладається як «обов’язково повинен», «неодмінно слід».

You must read this book in English.

Ти обов’язково повинен прочитати цю книгу англійською.

She must try on this new outfit.

Їй неодмінно слід приміряти цей новий наряд.

  • Possibility, strong presumption – ймовірність, впевнене припущення.

Модальне дієслово must виражає припущення, в якому ми практично впевнені. Ступінь ймовірності того, що описувані події відбувалися, відбуваються або будуть відбуватися, становить близько 90%. У цьому значенні дієслово must вживається тільки в розповідній формі і перекладається українською словами «має бути», «ймовірно», «мабуть», «швидше за все».

All people are wearing hats. It must be cold outside.

Всі люди в шапках. Мабуть, на вулиці холодно.

Her skin is pale. She must be ill.

У неї бліда шкіра. Ймовірно, вона хвора.

Коли передбачувана дія є тривалою, після модального дієслова must бажано використовувати інфінітив тривалого часу.

He must be living somewhere in Crimea now.

Ймовірно, він живе десь в Криму тепер.

They must be playing in the yard right now.

Вони, мабуть, грають у дворі зараз.

Якщо передбачувана дія до моменту мовлення вже завершена, після модального дієслова must слід використовувати перфектний інфінітив.

She must have been about twenty then.

Їй тоді, ймовірно, було років двадцять.

He must have failed to get the tickets.

Йому, мабуть, не вдалося взяти квитки.

  • Criticism, irritation – критика, роздратування.

Must також використовується для того, щоб критикувати і висловлювати своє невдоволення чиїмись діями. Це значення виражається у формі питання. Слід звернути увагу на те, що ця функція зустрічається рідко і вважається застарілою: сьогодні краще замінювати must на have to.

Must you brush your hair at the table? (= Do you have to brush your hair at the table?)

Тобі обов’язково треба розчісуватися за столом?

Must you always criticize everyone? (= Do you always have to criticize everyone?)

Тобі обов’язково потрібно критикувати всіх?

Додатковий матеріал до теми:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box