Модальне дієслово ought


Модальне дієслово oughtповинен, слід має тільки одну форму часу.

Стверджувальна форма: I ought to go.

Питальна форма: Ought I to go?

Заперечна форма: I ought not (oughtn’t) to go.

Після модального дієслова ought смислове дієслово завжди вживається в формі інфінітива з часткою to:

Форма ought в українській мові звичайно відповідає умовному способу.

Модальне дієслово ought вживається для вираження морального обов’язку:

You ought to help your sister.

(Тобі слід було б допомогти сестрі.)

Such things ought not to be done.

У сполученні з перфектним інфінітивом дієслово ought to виражає докір або осуд з приводу невиконання дії або обов’язку (стверджувальна форма) або осуд за виконання дії (заперечна форма):

You ought to have come in time.

You ought not to have touched my papers.