Модальне дієслово ought to

Модальне дієслово ought to

Ми вже писали про одне з найпопулярніших модальних дієслів англійської мови should. У цій статті ми хочемо поговорити про його двійника, який живе в тіні свого брата і виконує ті ж функції – модальне дієслово ought to. Незважаючи на те, що ought to зустрічається в англійській рідше, воно не менш важливе. Давайте дізнаємося, в чому його особливість і які функції він виконує в англійській мові.

Модальне дієслово ought to та його особливості

Модальне дієслово ought to найчастіше перекладається словами «повинен», «слід», «варто», а також часткою «б». Для того щоб правильно його вживати в реченнях, необхідно знати деякі його особливості:

  • Як і у інших модальних дієслів, у ought to тільки одна форма, проте за нею завжди стоїть інфінітив з часткою to.

You ought to try harder if you want to succeed.

Тобі слід більше старатися, якщо ти хочеш досягти успіху.

Josh ought to wake up earlier not to be late for school.

Джош повинен прокидатися раніше, щоб не спізнюватися в школу.

  • Залежно від форми інфінітива, яка стоїть після ought to, дія в реченні може належати:

До теперішнього або майбутнього часу – ought to do something.

They ought to forgive her.

Вони повинні пробачити її. (зараз, в даний момент)

She ought to go to the doctor.

Їй слід сходити до лікаря. (в майбутньому)

Теперішнього тривалого часу – ought to be doing something.

You ought to be sleeping now and you are watching TV.

Тобі слід спати зараз, а ти дивишся телевізор.

Минулого часу – ought to have done something.

You ought to have decided that a long time ago.

Вам давно слід було вирішити це.

Заперечна форма ought not (скорочено oughtn’t) майже не використовується в американській англійській і вважається формальною в британській. Її частіше замінюють на shouldn’t.

Jill ought not to run so fast. = Jill shouldn’t run so fast.

Джилл не слід бігти так швидко.

  • Питальні речення з ought частіше зустрічаються в формальному контексті. Для їх утворення ought слід поміняти місцями з підметом, а потім приєднати інфінітив.

Ought she to call the police?

Чи варто їй дзвонити в поліцію?

Ought we to worry about the fine?

Нам варто переживати за штраф?

Функції модального дієслова ought to

Як ми вже говорили, модальне дієслово ought to виконує ті ж функції, що і should. Він висловлює:

Obligation – зобов’язання.

Ми використовуємо ought to для позначення морального рішення або зобов’язання. Тобто ми маємо на увазі, що якусь дію потрібно зробити, тому що так правильно.

City authorities ought to provide more parking spots for disabled people.

Міській владі слід надати інвалідам більше паркувальних місць.

People ought to eat lots of fruits and vegetables every day.

Люди повинні їсти багато фруктів і овочів щодня.

Assumption, probability – припущення, вірогідність.

За допомогою ought to можна висловити свої очікування: припустити, що відбувається зараз або відбудеться в майбутньому.

It’s late. Alfred ought to be at home already.

Вже пізно. Альфред вже повинен бути вдома.

She’s been getting ready for an hour, she ought to look fabulous.

Вона збиралася протягом години, напевно, вона виглядає карколомно.

Advice – порада.

Можна використовувати ought to, щоб висловити свою думку про те, що людині слід або не слід робити. Але варто застережити, що в цій функції ought to зустрічається рідко, носії мови радше нададуть пораду з модальним дієсловом should.

This cake is delicious. You should / ought to try a piece.

Цей торт чудовий. Тобі варто спробувати шматочок.

The station will close soon, you should / ought to hurry.

Станція скоро закриється, ти б поквапився.

Regret and reproach – співчуття і докір.

Конструкція ought to + перфектний інфінітив (ought to have done) допоможе вам висловити жаль з приводу того, що дія не була зроблена в минулому, хоча її потрібно було зробити.

We ought to have tried one more time. I’m sorry we did not.

Треба було нам спробувати ще раз. Шкода, ми цього не зробили.

They ought to have kept silence, but they did not.

Вони повинні були зберігати мовчання, але не зробили цього.

Для вираження докору і критики ця ж конструкція може вживатися як в позитивній, так і в негативній формі.

You ought to have asked me for help.

Міг би попросити у мене допомоги (але ти цього не зробив).

You oughtn’t to have come so early.

Не треба було тобі приходити так рано.

Додатковий матеріал до теми «Модальне дієслово ought to»:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box