Complex Subject
//

Complex Subject в англійській мові

2 хвилини читання

Ми вже знаємо, що в англійській мові існує така конструкція, як Complex Object або складний додаток. Зазвичай, паралельно з вивченням такого додатку, часто пояснюють і складний підмет, що називається Complex Subject в англійській мові. Ці конструкції схожі лише тим, що в них обох використовується інфінітив в англійській мові. Однак, на відміну від складного додатку, в складному підметі основними складовими елементами крім інфінітива є або іменник в загальному відмінку, або займенник у називному відмінку. А інфінітив в Complex Subject в англійській мові може бути у всіх своїх шести формах. Наприклад:

  1. to write
  2. to have written
  3. to be written
  4. to have been written
  5. to be writing
  6. to have been writing

У реченнях з конструкцією Complex Subject ще одним основним елементом є присудок, особливо дієслово, яким він виражений. Так як саме від дієслова буде залежати, в активному чи пасивному стані стоятиме присудок. Речення з конструкцією Complex Subject в англійській мові зазвичай перекладаються за допомогою таких зворотів, як «кажуть, повідомляють, думають, бачили, чули, виявилося, сталося» і т.п.

Вживання: приклади і правила

Як вже зазначалося, конструкція Complex Subject в англійській мові вживається з певними дієсловами. Ці дієслова умовно можна розділити на кілька груп. Отже, в ролі присудка в реченні можуть перебувати дієслова, що виражають:

  1. Проінформованість, знання, твердження: to know (знати), to think (думати), to state (заявляти, стверджувати), to report (повідомляти), to say (говорити), to announce (повідомляти).

She is known to live in France.

Відомо, що вона живе у Франції.

The film festival was reported to take place in July this year.

Повідомляли, що кінофестиваль пройде в липні цього року.

He was thought to study here.

Вважали, що він вчиться тут.

  1. Припущення: to expect (очікувати), to suppose (припускати), to believe (вірити), to consider (вважати, мабуть), to ask (питати).

The student is expected to become a famous writer.

Очікують, що цей студент стане відомим письменником.

The tickets were supposed to be sold in the afternoon.

Припускали, що квитки продадуть до обіду.

  1. Сприйняття: to see (бачити), to hear (чути), to notice (відзначати).

The car was seen to disappear.

Бачили, як машина зникла.

She was seen to enter.

Бачили, як вона увійшла.

  1. Також Complex Subject в англійській мові використовується після таких словосполучень, як to be likely (ймовірно), to be unlikely (малоймовірно), to be certain (безсумнівно), to be sure (обов’язково).

She is likely to succeed.

Ймовірно, її чекає успіх.

The bag is not likely to have been stolen.

Малоймовірно, що сумку вкрали.

Будучи присудком, всі перераховані дієслова, можуть стояти в будь-якому часі, але тільки в пасивному стані. Є ще група дієслів, які вживаються з конструкцією Complex Subject в англійській мові, але в активному стані. Це такі дієслова: to appear – з’являтися, здаватися; to seem – здаватися; to happen – траплятися; to prove / to turn out – виявитися.

The second part of the movie appeared to be less interesting.

Виявилося, що друга частина фільму не така цікава.

He seems to be sleeping.

Здається, він спить.

Насправді, конструкції Complex Object і Complex Subject не є надто тяжкими, а, навпаки, полегшують нашу промову, роблячи її більш схожою на англомовну, а не на рідну мову. Вони дуже популярні і вживаються повсюдно, тому постарайтеся не обійти їх стороною, а приділити їм увагу.

Додатковий матеріал до теми “Complex Subject в англійській мові”: