Модальне дієслово Should
//

Модальне дієслово should

6 хвилини читання

Ми всі знаємо, що should – це форма минулого часу дієслова shall. У цьому значенні should використовується рідко, в основному при узгодженні часів. Але як модальне дієслово і should і shall – це два різних дієслова з абсолютно різними функціями в мові. У цій статті ми пропонуємо вам познайомитися з ними ближче.

Для початку ми розберемося, за яким принципом будуються речення з цими модальними дієсловами. У питаннях ми виносимо shall або should на перше місце, а в запереченнях додаємо частку not: shan’t (shall not) і shouldn’t (should not).

We shan`t be home tomorrow.

Нас не буде вдома завтра.

You shouldn`t take her phone without permission.

Ти не повинен брати її телефон без дозволу.

Shall we come tonight?

Нам прийти сьогодні ввечері?

What should we do?

Що нам слід робити?

Модальне дієслово shall

У минулі часи дієслово shall володів широкими правами в англійській мові. Раніше shall нарівні з will використовувався як допоміжне дієслово в усіх майбутніх часах. Сьогодні його «повноваження» сильно урізали. Американці, наприклад, використовують shall в ролі допоміжного дієслова, якщо передражнюють манірних британців. У промові британців іноді проскакує shall в часах групи Future. Однак навіть в британській англійській про це явище вже говорять becoming old-fashioned, тобто «стає старомодним».

На сьогоднішній день shall – це модальне дієслово, після якого ми вживаємо інфінітив без частки to. У нього є кілька функцій:

Offer, advice – пропозиція, порада

Ми використовуємо shall в питаннях з займенниками I (я), we (ми), коли хочемо щось запропонувати або запитати поради.

Shall we visit him tomorrow?

Провідаємо його завтра? (Пропозиція, запрошення)

Where shall I go for the weekend?

Куди мені йти на вихідні? (Запитуємо пораду)

Ви, ймовірно, не раз запитували себе, чому в розділових питаннях з let us (let’s) в «хвостику» знаходиться дієслово shall. У нас є відповідь – за допомогою shall ми хочемо внести пропозицію.

Let’s have lunch in that café, shall we?

Пообідаємо в тому кафе, добре?

У стандартних розділових питаннях без let’s ми також можемо ставити shall, якщо хочемо щось запропонувати або запитати.

I will call you tomorrow, shall I?

Я подзвоню тобі завтра, так?

Зверніть увагу, що модальне дієслово will теж використовується для того, щоб внести пропозицію. Але між shall і will є велика різниця. Вживаючи shall, ми самі пропонуємо щось зробити, вживаючи will, ми пропонуємо щось зробити іншій людині. У цьому значенні shall не використовується з займенниками he, she, it, you, they.

It’s cold in here. Shall I close the window?

Тут холодно. Мені закрити вікно? (=Ти хочеш, щоб я закрив вікно?)

It’s cold in here. Will you close the window?

Тут холодно. Закриєш вікно? (=Я хочу, щоб ти закрив вікно)

Дізнатися більше про дієслово will можна в статті «Модальне дієслово will».

Commands and obligations – розпорядження і обов’язки

У дуже формальному контексті за допомогою модального shall ми віддаємо розпорядження, вказівки і повідомляємо про обов’язки. Shall в такому контексті показує або дозвіл щось зробити, або заборону. Також воно говорить про те, що ми повинні діяти відповідно до якихось правил або інструкцій. Українською ми можемо перекласти дієслово словами «повинен», «зобов’язаний».

All candidates shall take their places.

Усі кандидати повинні зайняти свої місця.

The students who want to study abroad shall have an interview.

Студенти, які бажають навчатися за кордоном, зобов’язані пройти співбесіду.

Prediction and intention – припущення і наміри

Shall іноді використовується з займенниками I і we для того, щоб висловити своє припущення або розповісти про якийсь намір. Як правило, цю функцію ми висловлюємо за допомогою модального дієслова will. Воно набагато частіше зустрічається в подібному контексті. Якщо ви бачите shall, значить, ситуація формальна.

We shall have built the new bridge by the end of the year.

Ми побудуємо новий міст до кінця року. (Формальна заява)

We will have built the new bridge by the end of the year.

Ми побудуємо новий міст до кінця року. (Нейтральна заява)

Модальне дієслово should

У модального дієслова should більше функцій, ніж у shall. Це дієслово може використовуватися зі звичайним інфінітивом без частки to (should do) і з перфектним інфінітивом (should have done).

Should – один з найбільш часто вживаних дієслів в англійській, тому у нього безліч функцій в мові. Давайте з ними познайомимося:

Advice – порада

Якщо ви хочете дати комусь пораду (advice), використовуйте модальне дієслово should. За допомогою цього дієслова ви повідомляєте, що, з вашої точки зору, було б добре або правильно щось зробити або чогось не робити. Тобто, коли ми використовуємо should, ми маємо на увазі «було б непогано, якби ти зробив …». Українською він перекладається найчастіше словами «слід», «повинен».

He has a toothache. He should go to the dentist.

У нього болить зуб. Він повинен сходити до лікаря.

You shouldn’t add more salt to the soup. It has enough salt.

Тобі не слід додавати ще солі в суп. У ньому досить солі.

Should I turn left at the traffic lights?

Мені слід повернути ліворуч на світлофорі?

З should в цій функції часто використовуються дієслова to think (думати), to suggest (пропонувати), to insist (наполягати), to recommend (рекомендувати), to propose (пропонувати). Також зустрічаються вирази it’s important (важливо), it’s essential (істотно), it’s vital (життєво важливо), it’s necessary (необхідно). Зазвичай should в таких реченнях не перекладається.

I insist that you should take an umbrella. It’s going to rain.

Я наполягаю на тому, що тобі слід взяти парасольку. Збирається дощ.

It’s necessary that we should get to the camp before the sun sets.

Необхідно, щоб ми дісталися до табору до того, як сяде сонце.

Будьте уважні, адже після цих дієслів і конструкцій носії мови дуже люблять опускати should.

It’s important that you (should) be here on time.

Важливо, щоб ти прийшов вчасно.

Також ми використовуємо конструкцію I should do smth, коли хочемо дати комусь пораду. Ця форма поради досить ввічлива і ненав’язлива. Перекладатися українською вона буде словами «на твоєму місці я б …», «я б …».

I should put on a hat. It’s really hot outside.

На твоєму місці я б надів капелюха. На вулиці дійсно жарко.

– I can take a taxi to get to the museum.
I should wait for a bus. It’s about to come.

– Я можу взяти таксі, щоб доїхати до музею.
Я б почекав автобус. Він повинен ось-ось підійти.

Obligation and duty – повинність і обов’язок

Ми використовуємо should, коли хочемо повідомити, як правильно буде поступити, або говоримо про чиїсь обов’язки.

Така ж функція є у дієслова must, але must – «сильніше» дієслово, should в меншій мірі показує повинність.

People should take care of homeless animals.

Люди повинні дбати про безпритульних тварин.

Jane should send you a report tonight.

Джейн повинна надіслати тобі звіт сьогодні ввечері.

Where is he? He should have come by now.

Де він? Він повинен вже прийти до цього часу.

Також ми використовуємо should, коли дивуємося, що щось відбувається незвичним для нас чином. У таких випадках часто зустрічаються вирази: it’s interesting (цікаво), it’s strange (дивно), it’s funny (смішно), it’s natural (природно), it’s typical (типово).

It’s interesting that you should compete in this race with Bert.

Цікаво, що ти повинен змагатися в цій гонці з Бертом.

Probability and expectation – можливість і очікування

Дієслово should використовується, коли ми хочемо сказати про щось, що з великою часткою ймовірності може трапитися. В цьому випадку should – це синонім probably (можливо), і українською ми перкладаємо його як «повинно бути», «можливо».

It’s late. He should be at home now.

Пізно. Певно, він удома зараз.

They left half an hour ago. They should catch the last train.

Вони пішли півгодини назад. Можливо, вони встигнуть на останній поїзд.

У цієї функції є ще один відтінок значення: should говорить про наші надіях та очікуваннях.

It shouldn’t be hard to find the underground in this city.

Напевно, в цьому місті нескладно знайти метро. (Ми дуже сподіваємося, що нескладно)

She has been preparing her speech for two hours. She should impress the audience.

Вона готувала свою промову дві години. Вона повинна справити враження на аудиторію. (Ми дуже цього чекаємо)

Criticism and reproach – критика і докір

Коли щось сталося неправильно або не так, як ми хотіли, ми можемо використовувати дієслово should в поєднанні з перфектним інфінітивом (should have done) і таким чином дорікнути або покритикувати людину. Таке поєднання ми перкладаємо як «даремно», «треба було», «слід».

You should have come earlier. The party is over by now.

Тобі треба було приходити раніше. Вечірка вже закінчилася.

We wanted to pack our things in the morning but we overslept. We should have packed our suitcases in advance.

Ми хотіли скласти речі вранці, але ми проспали. Даремно ми не спакували речі заздалегідь.

В умовних реченнях

Модальне дієслово should використовується в умовних реченнях, коли ми хочемо показати малоймовірну дію. Ми дуже сподіваємося на те, що вона трапиться, хоча шанс невеликий. Перекладатися воно буде словами «якщо раптом», «якщо так трапиться».

If you should meet him occasionally, tell him to call me.

Якщо раптом ти його зустрінеш, скажи йому, щоб він подзвонив.

If you should travel in Asia, bring me a bonsai.

Якщо так трапитьсся, що ти будеш подорожувати по Азії, привези мені бонсай.

Додатковий матеріал до теми “Модальне дієслово Should”: