Шостий рівень англійської мови

Шостий рівень англійської мови.

5 хвилини читання

Advanced – це рівень вільного володіння англійською мовою

Advanced – це шостий рівень англійської мови, якому привласнене маркування С1 згідно загальноєвропейської компетенції володіння іноземною мовою (CEFR). Advanced – це передостанній ступінь знання англійської, вище якої тільки володіння англійською на рівні носія – Proficiency.

Це серйозний рівень, адже випускники філологічних факультетів вищих навчальних закладів нашої країни повинні володіти англійською на цьому рівні. Тобто більшість викладачів, які навчають вас англійської мови як іноземної, володіє нею на високому рівні.

Здавалося б, на попередньому ступені Upper-Intermediate ви вже навчилися говорити майже на будь-яку тему, добре розуміти англійську мову на слух, читати літературу в оригіналі, дивитися фільми і серіали англійською. Так чому ж вас будуть навчати на рівні Advanced, якщо ви вже все знаєте?

Якщо впродовж попередніх рівнів вас вчили говорити на найпоширеніші теми, то тепер вас навчать говорити про все, навіть якщо ви не розбираєтеся в предметі розмови. Тобто вас навчать живої спонтанної швидкої й грамотної мови.

Після закінчення навчання на курсі Advanced ви можете скласти іспит СAE (Certificate in Advanced English). Сертифікат цього іспиту необхідний людям, які хочуть довести, що здатні використовувати розмовну та письмову англійську в повсякденному житті (в роботі чи навчанні) на високому рівні. Також після досягнення рівня Advanced ви можете скаласти іспит IELTS на 7-7.5 балів або TOEFL на 96-109 балів.

Ми радимо приступати до вивчення англійської мови з рівня Advanced, якщо ви:

 • грамотно і вільно говорите майже на будь-яку тему, але «спотикаєтеся», коли вам потрібно вдаватися в подробиці, чітко висловлюєте свою точку зору, правильно використовуюєте різноманітні синоніми і при необхідності перефразовуюєте свою промову;
 • добре знаєте граматику англійської мови, але хотіли б вивчити більш складні аспекти, щоб ваша мова була живою, схожою на мову носіїв;
 • добре розумієте мову носіїв мови на слух, дивіться фільми і серіали, але періодично вдаєтеся до допомоги субтитрів;
 • колись вже вивчали англійську на цьому рівні, але встигли призабути матеріал;
 • вчилися в мовному ВНЗ, досягли високого рівня володіння англійською і хочете підтримувати і покращувати свої знання;
 • збираєтеся складати іспит, щоб отримати сертифікат CAE, IELTS чи TOEFL;
 • нещодавно закінчили навчання на рівні Upper-Intermediate.

Матеріал, який ви повинні знати на рівні Advanced

Вважається, що ви вже вивчили шостий рівень англійської мови і можете переходити на рівень Proficiency, якшо володієте наступними матеріалами:

Граматика

 • Ви розбираєтеся у всіх аспектах часів англійської мови: Present, Past і Future Simple; Present, Past і Future Continuous; Present, Past і Future Perfect; Present, Past і Future Perfect Continuous.
 • Ви добре розумієте і використовуєте в своїй промові модальні дієслова з перфектним інфінітивом (all groups of modal verbs): must have done, should have done.
 • Ви розумієте, як працює словотворення, і можете зрозуміти сенс слова, розклавши його на складові: onlooker / очевидець (compound nouns).
 • Ви знаєте, що таке інверсія і використовуєте її в своїй промові, наприклад: «Never have I read such a wonderful book».
 • Ви знаєте, як і навіщо використовувати інверсію в умовних реченнях, наприклад: «If he were not so boring, I would go there with him» перефразувати в «Were he not so boring, I would go there with him».
 • Ви знаєте про змішаний тип умовних речень, наприклад: «If he had bought that book, he would be amused»
 • Ви використовуєте в мові складні слова-зв’язки, такі як with a view to, in fear of, supposing, admittedly, henceforth і т. П.
 • Ви знаєте вступні конструкції, такі як «What I like about this film is …»; «Why I went there was because» … і т. П.
 • Ви розумієте різницю між конструкціями he was to do smth, he was about to do smth, he happened to do smth, he was set to do smth.
 • Знаючи правила класичної граматики, ви розумієте, коли і в якому реченні можна опустити деякі слова в розмовній мові, щоб це не вважалося помилкою (ellipsis): – You ready yet? – Yes. Ready now.

Словниковий запас

 • Ваш словниковий запас становить від 4000 до 6000 слів і фраз.
 • Ви знаєте і використовуєте в мові ідіоми, стійкі вирази, скорочення, фразові дієслова англійської мови.
 • Ви добре розбираєтеся в сполучуваності слів і правильно підбираєте їх один до одного.
 • Ви можете вільно спілкуватися з діловими партнерами (формальний стиль спілкування в англійській мові).

Говоріння

 • Ви можете підтримати бесіду англійською мовою на будь-яку тему.
 • Ви говорите зв’язно, довгими складними реченнями з вступними словами і складними союзами.
 • Ви можете декількома різними способами висловити одну і ту ж думку.
 • У розмові ви використовуєте складні граматичні конструкції, оперуєте всіма порами, умовними пропозиціями, фразами в пасивному та активному заставі, інверсією.
 • Ви не губитеся, коли співрозмовник задає вам різнопланові питання, можете підтримати розмову навіть на невідому вам тему.

Читання

 • Ви читаєте літературу будь-якого жанру в оригіналі.
 • Ви читаєте і розумієте академічні та технічні тексти середнього рівня складності, статті в популярних англомовних виданнях, таких як BBC, The Times, The Guardian, інших Інтернет-джерелах.

Аудіювання

 • Ви розумієте все, що говорить англійською мовою ваш співрозмовник, незалежно від його темпу, акценту, вимови і т. П.
 • Ви дивитесь фільми і серіали будь-якого жанру англійською мовою без субтитрів, хоча при цьому можете не розуміти з першого разу 10-15% слів.
 • Ви слухаєте аудіокниги англійською, хоча можете не вловлювати 10-15% інформації після першого прослуховування.

Письмо

 • Ви грамотно будуєте речення, використовуєте різні часи і конструкції, складні вирази і серйозну лексику.
 • Ви вмієте виконувати різні види письмових робіт, в тому числі складати ділові листи, звіти та ін.
 • Ви можете написати есе необхідного обсягу на будь-яку тему, підкріплюючи будь-які свої доводи чіткими аргументами.

Якщо ви не впевнені, що добре володієте вищевикладеним матеріалом, радимо перевірити, можливо, ваші знання відповідають рівню Upper-Intermediate.

Програма рівня Advanced

Граматичні теми Розмовні теми
All English tenses (active/passive voice)
All groups of modal verbs
Impersonal constructions
Compound nouns
Mixed Conditionals
Inversion
Cleft Sentences
Discourse markers
Ellipsis
Personality
Sounds and human voice
Work and Working place
Emotions and Feelings
Health and Sport
Politics and Law
Technology and Progress
Education and Ways of learning
Environment
Medicine
Conflict and Warfare
Travelling and Leisure time
Books and Films
Preparing food

Розвиток навичок

Speaking

Шостий рівень англійської мови дозволить вам спонтанно (тобто без попередньої підготовки) та вільно усно висловлювати свою думку на будь-які теми, включаючи вузькоспрямовані. При цьому ви активно використовуєте в своїй промові складні граматичні конструкції, синоніми слів, фразові дієслова та ідіоми. Будь-яку свою думку ви можете чітко аргументувати, легко наводите приклади для підтвердження своєї точки зору. Ви можете говорити як мінімум 4-6 хвилин на будь-яку тему, починаючи від глобального потепління і системи освіти в США і закінчуючи позитивним і негативним впливом Інтернету на психіку дітей.

Vocabulary

Незважаючи на те, що раніше ви вже отримали солідний словниковий запас, курс Advanced дасть новий виток процесу вдосконалення англійської мови. Головною відмінністю від попередніх рівнів, яку ви дійсно відчуєте, буде вибір тем для вивчення нових слів. Матеріали уроків будуть насичені словами, виразами і ідіомами, які потрібно знати для вільного спілкування та для того, щоб зробити вашу мову природною.

Listening

Що стосується сприйняття мови на слух, то на рівні володіння англійською мовою Advanced ви будете вільно розуміти мову носіїв, навіть якщо вони говорять з акцентом і в досить швидкому темпі. Для вас буде відкритий світ різних телепрограм, фільмів і серіаліванглійською мовою. Якщо ж будуть зустрічатися незнайомі слова, то їх кількість буде незначною, і в будь-якому випадку це не буде заважати спільному розумінню англомовного світу.

Reading

На високому рівні англійської ви будете легко читати неадаптовану літературу, у вас не виникне необхідності постійно заглядати в словник, щоб подивитися нове слово. Причому тексти ви зможете читати як художні, так і публіцистичні. Також ви зможете аналізувати прочитаний матеріал, тобто робити висновки, співставляти різні ідеї, виділяти головне і т. Д.

Writing

Написання творів теж не викличе труднощів, адже шостий рівень англійської мови надасть вам всі необхідні знання для успішного написання есе, статті, звіту, листа (формального і неформального) і т. П. Ви будете знати, як правильно скласти і оформити текст, зможете впевнено писати на різні теми, використовуючи нейтральну і спеціальну стилістично забарвлену лексику (метафори, порівняння, барвисті епітети, ідіоми та інше).

Grammar

На рівні Advanced граматика являє собою в основному закріплення всіх вивчених на попередніх рівнях тем. Відмінність в тому, що приклади будуть складні і всі граматичні конструкції будуть використовуватися «вперемішку». Тобто фактично відбувається повторення граматики всіх попередніх рівнів протягом 9-12 місяців в стислій формі на складних прикладах. Як правило, на цьому етапі навчання відбувається повне осмислення і впорядкування всієї граматики, вивченої раніше. Крім того, на курсі Advanced ви навчитеся більш витончено виражати свої думки, а для цього вам знадобляться різноманітні складні граматичні конструкції, з якими ви не стикалися раніше.

Просунутий рівень – це той результат, до якого має прагнути кожен, хто вивчає англійську мову. Він буде потрібним не тільки для вступу в іноземні вузи або для влаштування на роботу, але і в цілому послужить основою для саморозвитку і успішної реалізації себе в професійному плані.