Властивості іменника

Загальні властивості іменника

21.10.2009
1 хвилина читання

Всім нам відомо, що слова є тією чи іншою частиною нашої мови. Іменник в англійській мові (the Noun) є однією з найголовніших і найважливіших частин мови, яка позначає предмети, живі істоти, речовини (матерії), абстрактні поняття, різні явища. Саме його ми розберемо в статті “Загальні властивості іменника”.

Якщо ми класифікуємо іменники в англійській мові (classification of nouns) згідно значення, яке ними виражається, то отримаємо власні (proper nouns) і загальні (common nouns) іменники. Слід нагадати, що до власних ми відносимо безпосередньо імена, прізвища та всілякі назви (географічні, назви книг, газет і журналів, історичних подій, днів тижня, місяців, свят і т. Д.). Загальні ж іменники в англійській мові можуть бути конкретними (concrete), абстрактними (abstract), збірні (collective), речовинні (material).

Утворення іменників в англійській мові проходить відповідно з певними правилами. Однак першою темою, яку ми б порадила вивчити в цій галузі, є поділ іменників в англійській мові на злічувані (countable) і незлічувані (uncountable) (більше інформації в статті). Від цього питання в іноземній мові залежать багато граматичних питань (артикль англійської мови, вживання необхідного дієслова, присутність числівника або його відсутність і т. Д.).

Вищевикладена тема тісно пов’язана з множиною іменників в англійській мові, якій ми присвячуємо окрему статтю. Ну, і звичайно, кажучи про іменник, необхідно пам’ятати про відмінки в англійській мові.

Приділіть іменнику в англійській мові стільки ж часу, скільки ви приділяєте дієслову. Таким чином, ви полегшите собі навчання в майбутньому, так як з легкістю будете оперувати будь-яким словом цієї частини мови.

Додатковий матеріал до теми “Загальні властивості іменника”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss