Загальні властивості іменника


Як і в українській мові, іменники в англійській мові означають назви предметів і речовин (a table, а house, water), живих істот (a girl, a cat), явищ і абстрактних понять (rain, peace, beauty, work, darkness).

Іменники в англійській мові мають деякі властивості, які відрізняють їх від іменників в українській мові. Головні з них такі:

1. Перед іменниками звичайно ставлять спеціальні частки — артиклі a, an, the .

I am a manager. — Я — менеджер.
Open the window, please. — Відчиніть вікно, будь ласка.

2. Більшість іменників не змінюється за відмінками, і тільки живі іменники мають два відмінки — загальний (a boy, boys) і присвійний (boy’s, boys’).

Do you know the boy’s name?
Where is the teachers’ room?

3. Іменники можуть вживатися як безприйменникові означення до інших іменників. У цьому випадку вони часто відповідають за значенням прикметникам в українській мові.
You must wear your school suit. — Ти повинен носити шкільну форму.

Which you like best — winter or summer sports?

Деякі властивості іменників спільні для англійської, і української мов, наприклад:

властивість сполучатися з прийменниками:

What’s the time by your watch?
What shall we do after breakfast ?

властивість визначатися прикметниками:

Who is your favorite author?