Утворення іменників
/

Утворення іменників

2 хвилини читання

Іменник (Noun) – це частина мови, яка позначає предмети, живі істоти, речовини, різні явища і абстрактні поняття. За своїм складом іменники англійської мови бувають трьох видів: прості (simple), похідні (derivative) і складні (compound). Перші являють собою односкладові іменники без префіксів і суфіксів. Наприклад:

A book (книга), an egg (яйце), blue sky (блакитне небо), finger (палець).

Похідні іменники з’являються шляхом приєднання до простої основи прикметника префікса або суфікса, а, іноді, і того, і іншого.

Impatience (нетерпіння – від іменника patience «терпіння»), politeness (ввічливість – від прикметника polite «ввічливий»), a builder (будівельник – від дієслова to build «будувати»).

А складними вважаються такі іменники, які в своєму складі мають дві або більше основ, які поєднуючись, утворюють один іменник з єдиним значенням.

Railway (залізниця), earring (сережка), bellydance (танець живота).

Способи утворення іменників

Утворення іменників в англійській мові відбувається одним з перерахованих способів:

 • Словоскладання (composition). Новий іменник ми можемо отримати, з’єднавши два і більше слів в більш складне слово. Такі слова пишуться або разом, або через дефіс: sea + food = seafood (морепродукти); mail + box = mailbox (поштова скринька); merry + go + round = merry-go-round (карусель).
 • Аффіксація (affixation). Щоб утворити іменник в англійській мові цим способом, необхідно додати до основи будь-якого слова суфікс або префікс, а іноді одночасно і те, і інше. Знання найбільш поширених суфіксів і префіксів в подальшому полегшить розуміння незнайомих слів. Ось які суфікси і префікси варто запам’ятати:

Префікси:

 • mis-; un-; im-; il-; ir-; dis-; in-; non- (негативні): disagreement (незгоду), misunderstanding (непорозуміння), impossibility (неймовірність), indifference (байдужість).
 • anti- (протилежний, проти): antipoison – протиотруту.
 • co-, com-, con-, col- (разом, спільно): collaboration (співробітництво), concord (згода).
 • post- (після): postgraduate – аспірант.
 • pre- (до, перед): preimage – оригінал, прототип.
 • trans- (через): transplantation – пересадка.
 • ex- (попередній, колишній): ex-president – колишній президент.
 • semi- (половина): semicolon – крапка з комою.
 • sub- (під, нижче, менше): subdivision – підрозділ, submarine – підводний човен.
 • inter- (між, серед, взаємно): interaction – взаємодія.
 • re- (повтор): reassurance – підтвердження.

Суфікси:

 • -dom (територія, стан): boredom – нудьга, freedom – свобода.
 • -ship / -hood (стан, статус): neighbourhood – сусідство, leadership – управління.
 • -th / -ty (від прикметників утворюються іменники з тим же значенням): truetruth (правдивий – правда), probableprobability (можливий – можливість).
 • -ing (приклад, дія): to cookcooking (готувати – приготування).
 • -ment (результат дії від дієслів): to developdevelopment (розвивати – розвиток).
 • -ance / -ence (якість, стан): ignorance – незнання; незнання.
 • (a) tion (процес, стан, характеристика): dictation – диктант, improvisation – імпровізація, translation – переклад.
 • -er / -or (діяльність людини): worker – робочий, instructor – інструктор.
 • -ent / -ist / -ate (діяльність людини): scientist – вчений, accountant – бухгалтер.
 • -ness (якість, характер): darkness – темрява, kindness – доброта.
 • -al (результат дії): approval – схвалення.
 • ician (заняття, професія): politician – політик.

Це, безумовно, не весь список префіксів і суфіксів. З іншими ви будете стикатися в міру того, як будете вивчати англійську мову.

 • Конверсія (conversion). Утворення іменників в англійській мові дуже часто відбувається із застосуванням цього способу. Найголовніше, що ніяких суфіксів і префіксів додавати не треба, як немає і необхідності нічого змінювати. Нові іменники утворюються в основному від дієслів, і навпаки, дієслова від прикметників. Так ми отримуємо інші частини мови від одного слова. Наприклад:

to look – a look (дивитися – погляд).

Додатковий матеріал: