Множина іменників в англійській мові


Зчислювані іменники мають форми однини і множини. Однина (the Singular Number) характеризується відсутністю закінчення: a cap, a table, a teacher, a day.

Множина (the Plural Number) утворюється звичайно додаванням закінчення -s або -es (воно вимовляється [s], [z], [iz]) до форми однини:

a cat — cats
a boy — boys
a box — boxes

Звук [s] вимовляється після глухих приголосних (крім сибілянтів — шиплячих і свистячих голосних):

a cat — cats
a month — months
a book — books

Звук [iz] вимовляється після дзвінких приголосних (крім сибілянтів) або голосних:

Звуки [iz] вимовляються після сибілянтів, тобто шиплячих і свистячих звуків:

a box — boxes
a rose — roses
a brush — brushes
a match — matches
a page — pages

На письмі форма множини утворюється звичайно додаванням букви s : a girl — girls. Закінчення -es додається в таких випадках:

  • коли форма однини закінчується на букви s, ss, x, sh, ch, tch :

a class — classes
a fox — foxes
a bush — bushes
an inch — inches
a match — matches

  • коли форма однини закінчується на букву у з попередньою приголосною; при цьому у множині буква у змінюється на букву і :

a story — stories
an army — armies

  • коли форма однини закінчується на букву о :

а hero — heroes
а potato — potatoes

Такі випадки утворення множини не підпорядковуються загальним правилам:

Кінцеве [f], яке на письмі зображується буквами f або fe , змінюється в множині на [v] з додаванням закінчення [z], на письмі -ves :

a knife — knives
a life — lives
a wife — wives
a wolf — wolves
a leaf — leaves
a shelf — shelves
a loaf — loaves
a thief — thieves
a half — halves

Кінцеве [Ѳ], яке на письмі зображується буквами th , іноді змінюється у множині на [ð] з додаванням закінчення [z], на письмі -ths :

а mouth — mouths
a path — paths
a bath — baths

У слові house кінцеве [s] у множині переходить у [z] з додаванням закінчення [iz]:

house — houses

Такі іменники утворюють множину зміною голосної кореня без додавання закінчення:

a man — men
a woman — women
a foot — feet
a tooth — teeth
a goose — geese
a mouse — mice

Іменники sheep, deer (олень), means (засоби), fish мають однакову форму в однині і множині:

a sheep — many sheep

Множина іменників child і ох (бик) утворюється додаванням закінчення –en , причому в слові child змінюється також голосний основи:

child— children
ox— oxen

Деякі іменники, запозичені з латинської і грецької мов, зберігають форми множини, які вони мали в цих мовах:

nucleus (ядро атома) — nuclei (ядра атомів)
datum (дана величина) — data (дані про що-небудь)
radius (радіус) — radii (радіуси)

В англійській мові, як і в українській, є іменники, які мають тільки форму множини. Ці іменники узгоджуються з дієсловом у множині.

Your spectacles are on the table.

До таких іменників належать слова, які означають парні предмети, наприклад:

trousers — штани, брюки
spectacles, eye-glasses — окуляри
scissors — ножиці

Деякі іменники в англійській мові вживаються тільки в множині, а відповідні їм іменники в українській мові вживаються або в однині, або в однині і множині:

clothes — одяг
contents — зміст
goods — товар, товари
wages — заробітна плата, платня
riches — багатство, багатства

 His clothes are quite clean (множина).

Його одяг зовсім чистий (однина).

Навпаки, в українській мові іменник ворота, який вживається тільки в множині, відповідає в англійській мові іменнику, який вживається як в однині, так і в множині:

ворота — a gate — gates

Як в англійській, так і в українській мові є іменники, які вживаються тільки в формі однини. Такими є незчислювані іменники (абстрактні і речові): friendship, peace, money, ink, sugar, weather та ін. Деякі незчислювані іменники в англійській мові вживаються тільки в однині, а відповідні їм іменники в українській мові вживаються або у множині, або в однині і множині:

advice — порада, поради;
business — справа, справи;
hair — волосся;
information — відомість, відомості;
knowledge — знання (одн. і множ.);
money — гроші; news — новина, новини;
progress — успіх, успіхи (прогрес).

Here is your money, thank you.

His knowledge of the subject is very deep.

Збірні іменники people люди, cattle худоба, police поліція, а також іменники, утворені від прикметників і дієприкметників, the poorбідні, the richбагаті, the woundedпоранені мають тільки форму однини, але завжди узгоджуються з дієсловом у множині.

Are there many people in the library?

The wounded were taken to the nearest hospital.