Відмінок


В англійській мові, на відміну від української, є тільки два відмінки іменників: загальний (the Common Case) і присвійний (the Possessive Case), причому ці відмінки мають тільки іменники, що означають назви живих предметів.

Іменники, що означають назви неживих предметів, як правило, не мають форм присвійного відмінка. Значення відмінків іменників української мови передаються в англійській мові сполученнями прийменників of, to, for, by і with з іменниками у формі загального відмінка, а також порядком слів — певним розміщенням слів у реченні і словосполученні.

Н. в.

Я вчитель. – I am a teacher. 

Мій дідусь дуже старий. – My grandfather is very old.

P. в.

побудова демократії – the building of Democracy
населення Києва – the population of Kyiv

Д. в.

Передай привіт Мишкові! – Give my regards to Mike!

3. в.

Я не дивився цей фільм. – I haven’t seen this film.

О. в.

Я звичайно пишу самописною ручкою. – I usually write with a fountain-pen.

Це оповідання було написано Джеком Лондоном. – This story was written by Jack London.

M. в.

Він любив розповідати нам про своє життя. – Не liked to tell us about his life.