Відмінок
/

Відмінок

1 хвилина читання

Однією з граматичних категорій іменників в англійській мові є відмінок (case). Він показує відношення даного іменника (noun) з іншими словами в реченні і виражається певною формою цього іменника. Як ми пам’ятаємо, в українській мові сім відмінків, а ось в англійській всього два: загальний (common case) і присвійний (possessive case). Ми поговоримо окремо про кожний з них.

Загальний (Common)

Значення іменників в цьому відмінку носить загальний характер (general meaning), більше того, вони не мають закінчень. Одним словом, іменники мають таку форму, яка вказана в словнику, тобто початкову. Для прикладу можна взяти будь-який іменник (book, table, street, building) – це і є загальний відмінок в англійській мові.

Присвійний (Possessive)

Вивченню цього відмінка в англійській мові ми надамо більше уваги. Що таке присвійний відмінок? Це відмінок, який виражає значення належності (possession), володіння чим-небудь (the idea of ​​belonging), різних відносин (different kind of relations), походження (authorship), місця (place), міри (measure) і якості (quality) . Утворюється присвійний відмінок в англійській мові за допомогою додавання апострофа і закінчення -s до іменника. При написанні таке закінчення додають тільки до іменника в однині, в множині вживається тільки апостроф. Це ж стосується і іменників, які спочатку закінчуються на -s.

Mike‘s bag.

Сумка Майка.

My relatives’ house.

Будинок моїх родичів.

Child‘s bicycle.

Велосипед дитини.

James’ secretary.

Секретар Джеймса.

Присвійний відмінок англійської мови вживається лише з іменниками, що позначають живих істот (animate objects and animals). З неживими предметами і абстрактними поняттями (inanimate objects and abstract notions) цей відмінок не використовується. Замість цього існує фраза of + іменник, яка передає значення належності.

The window of the house.

Вікно будинку.

The problems of the company.

Проблеми компанії.

The leg of the chair.

Ніжка стільця.

The chapter of the book.

Глава книги.

Синтаксична функція присвійного відмінка в англійській мові – це функція визначення:

Yesterday’s newspaper.

Вчорашня газета.

A year’s salary.

Зарплата за рік.

Більш докладно про це відмінку розповість стаття «Присвійний відмінок в англійській мові».

Запам’ятайте ці відмінки в англійській мові, і ви з легкістю зможете грамотно застосовувати їх у мовленні!