Як уникнути повторення – способи заміни іменника в англійській мові


Variety is the spice of life – в різноманітності смак і гострота нашого життя. Якщо ми будемо постійно займатися одним і тим же ділом, нам стане нудно. Цікаво було б нам читати книгу, якби кілька сторінок поспіль ми зустрічали одні й ті ж слова із речення в речення? Ні, ми б відклали цю книгу і не захотіли б її дочитувати. Те ж саме і в мові. Одні й ті ж слова набридають, тому ми постійно прагнемо вивчити нову конструкцію, новий варіант використання відомих нам фраз, щоб внести «гостроту» в нашу мову.

Якщо мова у реченні йде про одні і ті ж об’єкти, то буде не надто красиво повторювати одне і те ж слово багато разів. Ми не можемо просто опустити слова, як в українській мові, аби уникнути повторення одного і того ж слова. В англійській нам потрібно їх замінювати.

Заміна іменників при відповідях на питання
Іменник з неозначеним артиклем

Давайте розглянемо приклад:

– Ти купив машину?

– Так, купив (її).

– Have you bought a car?

– Yes, I have bought one.

У даному реченні йдеться про машину. Але нас цікавить не машина, нам цікавий сам факт покупки. В українській мові ми просто опускаємо це слово. А в англійській, якщо іменник вживається з невизначеним артиклем а, то нам потрібно замінити його на слово one:

– Чи є на тобі зараз шарф?

– Ні, його немає на мені.

– Are you wearing a scarf?

– No, I’m not wearing one.

 

– У неї є пес?

– Так, він у неї є.

– Does she have a dog?

– Yes, she has one.

Іменник з означеним артиклем

Якщо ми говоримо про конкретний предмет, нам потрібен буде артикль the або вказівні займенники this (цей, ця, ​​це) і that (той, та, то). У такому випадку нам потрібно замінити певний іменник на займенник it :

– Ти насолоджуєшся поїздкою?

– Так, я отримую від неї задоволення.

– Are you enjoying the trip?

– Yes, we are enjoying it.

 

– Тобі сподобався цей фільм?

– Так, він мені сподобався.

– Did you like this movie?

– Yes, I liked it.

Тобто, коли ми говоримо про предмет в однині, нам необхідно звертати увагу на артикль для того, щоб правильно замінити слово на one або it.

Іменник у множині

Якщо іменник у множині, ми будемо слідувати тим же правилам, тобто ми будемо звертати увагу на відсутність а (так як артикль а ми не можемо використовувати для іменників у множині) або наявність певного артикля the і вказівних займенників these (ці), those (ті). Таким чином, множинну форму іменника без артикля ми можемо замінити на ones, а іменник під множинної формі з означеним артиклем на they:

– Ти прогулюєш уроки?

– Ні, я їх не пропускаю.

– Do you skip classes?

– No, I don’t skip ones.

 

– Тобі подобаються штани?

– Ні, вони мені не подобаються.

– Do you like the pants?

– No, I don’t like them.

 

– Вона принесла ті книги?

– Так, вона їх принесла.

– Has she brought those books?

– Yes, she has brought them.

Зверніть увагу, у відповіді форма them, а не they. Адже «принесла (кого? що?) їх», а не «принесла (хто? що?) вони».

Іменник з прикметником

Якщо ми описуємо якийсь об’єкт, і перед іменником стоїть прикметник, то в цьому випадку при заміні ми будемо звертати увагу не на артикль, а на число. Замінювати іменник ми будемо тільки на слова one (для однини) і ones (для множини). Давайте подивимося на такі приклади:

– Він їздить на новому автомобілі?

– Так, на новому.

– Is he driving a new car?

– Yes, he is driving a new one.

 

– Вона живе в (том) великому будинку?

– Ні, вона живе в (том) маленькому.

– Does she live in the big house?

– No, she lives in the small one.

 

– Він учора купив солодкі яблука?

– Так, солодкі.

– Did he buy sweet apples yesterday?

– Yes, he bought sweet ones.

 

– Вона одягла брудні штани?

– Ні, вона наділа чисті штани.

– Has she put on the dirty pants?

– No, she’s put on the clean ones.

Ми бачимо, що наявність артикля ніяк не впливає на заміну, ми залишаємо артикль без змін, змінюючи лише саме слово на one / ones.

Заміна іменників у розповідних реченнях

Звичайно ж, заміна іменника може бути не тільки у відповіді на питання, а також і в розповідних реченнях, коли мова буде йти про один і той ж предмет / місце. Наприклад:

I have three dresses: a black dress, a red dress and a white dress.

– У мене є три сукні: чорна сукня, червона сукня і біла сукня.

У даному реченні ми повторили слово сукня чотири рази. Так як у нас є прикметник, і слово стоїть в однині, ми залишаємо артикль а, і кожне dress міняємо на one.

I have 3 dresses: a black one, a red one and a white one. – У мене є три сукні: чорна, червона і біла.

She has two flats: the big flat and the small flat. – У неї дві квартири: велика квартира і маленька квартира.

Так як, це її дві квартири, ми використовуємо певний артикль, адже мова йде про конкретні квартири. Проте слово квартира в однині, тому заміна така ж, як і в попередньому реченні.

     She has two flats: the big one and the small one. – У неї дві квартири: велика й маленька.

I don’t know which pants to buy: the grey pants or the striped pants. – Я не знаю які штани купити: сірі штани чи смугасті штани.

Слово «штани» має тільки множину, тому додаємо закінчення множини до слова one при заміні.

I don’t know which pants to buy: the grey ones or the striped ones. – Я не знаю які штани купити: сірі чи смужку.

Якщо в реченні йдеться про два предмети, ми можемо замінити ці іменники на the former (перший з двох) і the latter (останній із двох). Як же правильно це зробити? Дуже просто, перше слово замінюємо на former. Можемо провести асоціацію зі словом перший (the first), який в англійській мові починається так само на літеру f. Друге ж слово з двох ми замінюємо на latter. Якщо мова буде йти про три, чотирьох приклади, використання the latter буде некоректним.

 

I visited New York and Boston last summer. The former impressed me more.

– Я відвідала Нью-Йорк і Бостон минулого літа. Перший мене вразив більше.


     She watched “The wolf of Wall street” and “12 years a slave”. By the way, the latter got an Oscar. – Вона подивилася «Вовк з Уолл-стріт» і «12 років рабства». Останній, до речі, отримав Оскар.