Повторення
/

Як уникнути повторення – способи заміни іменника

4 хвилини читання

Variety is the spice of life – в різноманітності смак і гострота нашого життя. Якщо ми будемо постійно займатися однією і тією же справою, нам стане нудно. Цікаво було б нам читати книгу, якби кілька сторінок поспіль ми зустрічали одні і ті ж слова з речення в речення? Ні, ми б відклали цю книгу і не захотіли б її дочитувати. Те ж саме і в мові. Одні і ті ж слова набридають, тому ми постійно прагнемо уникнути повторення і вивчити нові конструкції, нові варіанти використання відомих нам фраз, щоб внести «гостроту» до нашої мови.

Якщо мова в реченні йде про один і той самий об’єкт, то буде не дуже красиво повторювати одне й те саме слово багато разів. Ми не можемо просто опустити слова, як в українській мові, щоб уникнути повторення одного і того ж слова. В англійській нам потрібно їх замінювати.

Повторення іменників при відповідях на питання

Іменник з неозначеним артиклем

Давайте розглянемо приклад:

– Have you bought a car?
– Yes, I have bought one.

– Ти купив машину?
– Так, купив (її).

В даному реченні йдеться про машину. Але нас цікавить не машина, нам цікавий сам факт покупки. В українській мові ми просто пропускаємо це слово. А в англійській, якщо іменник вживається з неозначеним артиклем а, то нам потрібно замінити його на слово one:

– Are you wearing a scarf?
– No, I’m not wearing one.

– Чи є на тобі зараз шарф?
– Ні, його немає на мені.

– Does she have a dog?
– Yes, she has one.

– У неї є пес?
– Так, він у неї є.

Іменник з означеним артиклем

Якщо ми говоримо про конкретний предмет, нам потрібен буде артикль the або вказівні займенники this (цей, ця, це) і that (той, та, то). У такому випадку нам потрібно замінити певний іменник на займенник it:

– Are you enjoying the trip?
– Yes, I’m enjoying it.

– Ти насолоджуєшся поїздкою?
– Так, я отримую від неї задоволення.

– Did you like this movie?
– Yes, I liked it.

– Тобі сподобався цей фільм?
– Так, він мені сподобався.

Тобто, коли ми говоримо про предмет в однині, нам необхідно звертати увагу на артикль для того, щоб правильно замінити слово на one або it.

Іменник у множині

Якщо іменник у множині, ми будемо вживати ті ж правила, тобто ми будемо звертати увагу на відсутність а (так як артикль а ми не можемо використовувати для іменників у множині) або наявність означеного артикля the і вказівних займенників these (ці), those (ті). Таким чином, множинну форму іменника без артикля ми можемо замінити на ones, а іменник у формі множини з означеним артиклем на they:

– Do you skip classes?
– No, I do not skip ones.

– Ти прогулюєш уроки?
– Ні, я їх не пропускаю.

– Do you like the pants?
– No, I do not like them.

– Тобі подобаються штани?
– Ні, вони мені не подобаються.

– Has she brought those books?
– Yes, she has brought them.

– Вона принесла ті книги?
– Так, вона їх принесла.

Зверніть увагу, у відповіді форма them, а не they. Адже «принесла (кого? Що?) Їх», а не «принесла (хто? Що?) Вони».

Іменник з прикметником

Якщо ми описуємо якийсь об’єкт, і перед іменником стоїть прикметник, то в цьому випадку при заміні ми будемо звертати увагу не на артикль, а на число. Замінювати іменник ми будемо тільки на слова one (для однини) і ones (для множини). Давайте оглянемо наступні приклади:

– Is he driving a new car?
– Yes, he is driving a new one.

– Він їздить на новому автомобілі?
– Так, на новому.

– Does she live in the big house?
– No, she lives in the small one.

– Вона живе в (тому) великому будинку?
– Ні, вона живе в (тому) маленькому.

– Did he buy sweet apples yesterday?
– Yes, he bought sweet ones.

– Він учора купив солодкі яблука?
– Так, солодкі.

– Has she put on the dirty pants?
– No, she’s put on the clean ones.

– Вона одягла брудні штани?
– Ні, вона одягла чисті штани.

Ми бачимо, що наявність артикля ніяк не впливає на заміну, ми залишаємо артикль без змін, змінюючи лише саме слово на one / ones.

Повторення іменників в розповідних реченнях

Звичайно ж, заміна іменника може бути не тільки у відповіді на питання, а також і в розповідних реченнях, коли мова буде йти про один і той самий предмет / місце. Наприклад:

I have three dresses: a black dress, a red dress and a white dress.

У мене є три сукні: чорна сукня, червона сукня і біле плаття.

В даному реченні ми повторили слово плаття чотири рази. Так як у нас є прикметник, і слово стоїть в однині, ми залишаємо артикль а, і кожне dress міняємо на one.

I have 3 dresses: a black one, a red one and a white one.

У мене є три сукні: чорна, червона і біла.

She has two flats: the big flat and the small flat.

У неї дві квартири: велика квартира і маленька квартира.

Так як, це її дві квартири, ми використовуємо означений артикль, адже мова йде про конкретні квартири. Однак слово квартира в однині, тому заміна така ж, як і в попередньому реченні.

She has two flats: the big one and the small one.

У неї дві квартири: велика і маленька.

I do not know which pants to buy: the grey pants or the striped pants.

Я не знаю які штани купити: сірі штани або смугасті штани.

Слово «штани» має тільки множину, тому додаємо закінчення множини до слова one при заміні.

I do not know which pants to buy: the grey ones or the striped ones.

Я не знаю які штани купити: сірі чи в смужку.

Якщо в реченні йдеться про два предмета, ми можемо замінити ці іменники на the former (перший з двох) і the latter (останній з двох). Як же правильно це зробити? Дуже просто, перше слово замінюємо на former. Можемо провести асоціацію зі словом перший (the first), який в англійській мові починається так само на букву f. Друге ж слово з двох ми замінюємо на latter. Якщо мова буде йти про три, чотири приклада, використання the latter буде некоректним.

I visited New York and Boston last summer. The former impressed me more.

Я відвідала Нью-Йорк і Бостон минулого літа. Перший мене вразив більше.

She watched “The wolf of Wall street” and “12 years a slave”. By the way, the latter got an Oscar.

Вона подивилася «Вовк з Уолл-стріт» і «12 років рабства». Останній, до речі, отримав Оскар.

Таблиця варіантів заміни іменників

У наступній табличці на прикладі одного слова ви можете побачити всі можливі варіанти заміни іменників залежно від артикля, їх числа і наявності перед ними характеристики:

Однина Приклад Множина Приклад
A phone One Phones Ones
The/this/that phone It The/these/those phones Them
A new phone A new one New phones New ones
The/this/that new phone The new one The/these/those new phones The new ones

Додатковий матеріал до теми “Як уникнути повторення”: