Частка to з інфінітивом
///

Частка to з інфінітивом

1 хвилина читання

Частка в англійській мові – це службові слова, які вживаються для підсилення уточнення, обмеження або заперечення інших слів або словосполучень у реченні. Як правило, вживається частка to з інфінітивом, яка є його ознакою.

  • What are you going to do now?
  • What’s to be done?
  • I’m sorry to have done that.

У розмовній мові, особливо у відповідях на запитання, інфінітив після частки to нерідко пропускається, щоб уникнути повторення.

Will you show me how to do it? — I’ll be glad to.

Ти покажеш мені як це робити? З радістю.

Why didn’t you help him? — He didn’t ask me to.

Чому ти йому не допоміг? Та він і не просив.

I’m afraid I can’t come after all. — But’you promised to!

Я боюсь, що не прийду. Але ж ти обіцяв прийти!

Will you come with us? — I’d love to.

Ти підеш з нами? Я б хотів піти.

Основа інфінітива

Основа інфінітива (інфінітив без частки to) вживається:

  • після допоміжних і модальних дієслів can, may, must, will, would, shall, should, do:

What shall we do?

Що нам робити?

It must be six o’clock.

Має бути 6 година.

May I come in?

Я зайду?

I cannot swim yet.

Я ще не вмію плавати.

Do you know the new time-table? 

Ти знаєш новий розклад?

Після модального дієслова ought і дієслів have і be у модальному значенні інфінітив завжди вживається з часткою to.

You ought to be more attentive.

Тобі слід бути більш уважним.

What are we to do?

Що нам робити?

If I am to help you, you have to follow my instructions.

Якщо ти хочеш, щоб я допоміг тобі, варто робити те, що я скажу.

  • у складному додатку до дієслів to see, to hear, to watch, to notice, to feel, to let (дозволяти), to make (примушувати) і у звороті I won’t have.
  • в еліптичних запитаннях з why:

Why not go there?

Чому б не піти туди?

  • у зворотах I’d (had) better; I’d (would) rather:

You had better go home now.

Вам (тобі) краще зараз іти додому

I’d rather go to the cinema.

Я зволів би піти у кіно.

Додатковий матеріал до теми “Частка to з інфінітивом”: