Дієприкметник


Дієприкметник — це неособова форма дієслова, яка поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і прислівника. Дієприкметнику англійської мови відповідають в українській мові дієприкметник і дієприслівник. Форми дієприкметника показані в такій таблиці.

Форма дієприкметника

Неперехідні дієслова

Перехідні дієслова

 

Active Voice

Active Voice

Passive Voice

Present Participle (дієприкметник теперішнього часу)

going

asking

being asked

Past Participle (дієприкметник минулого часу)

gone

 

asked

Perfect Participle (перфектний дієприкметник)

having gone

having asked

having been asked

Present Participle Active (дієприкметник теперішнього часу активного стану) утворюється від основи інфінітива додаванням закінчення –ing: to stand — standing; to study — studying.

При утворенні Present Participle додержують таких орфографічних правил:

Дієслова, що закінчуються на німе е, опускають його при додаванні закінчення -ing:

to write — writing;

to hope —hoping

Дієслова, що закінчуються на одну приголосну букву, якій передує короткий наголошений голосний, подвоюють кінцеву приголосну:

to put — putting;

to run — running;

to forget—forgetting

Буква r подвоюється також і після довгого наголошеного голосного:

to refer — referring

Подвоєння не відбувається після ненаголошеного голосного:

to rocket — rocketing

Дієслова, що закінчуються на приголосну І з попередньою голосною, подвоюють її як після наголошеного, так і після ненаголошеного голосного:

to travel — travelling;

to control—controlling

у дієсловах to lie, to die, to tie при додаванні закінчення -ing буква і переходить в у:

die — dying;

lie — lying;

tie — tying

Past Participle (дієприкметник минулого часу) має тільки одну форму. Для правильних дієслів вона збігається із стверджувальною формою Past Indefinite Tense, тобто утворюється за допомогою закінчення -ed:

to work — worked;

to like — liked

Про правила вимови і написання форми Past Participle правильних дієслів дивіться тут.

Past Participle неправильних дієслів утворюється різними способами:

to write—written;

to cut — cut;

to make —made і т. д.

(дивіться тут і таблицю неправильних дієслів).

Утворення інших форм дієприкметника видно з таблиці вище