Інфінітив

У англійського дієслова є дві форми – особова і безособова. Всього англійська нараховує три безособові форми дієслова: інфінітив, герундій і дієприкметник. Ця стаття розповість вам про інфінітив в англійській мові.

Інфінітивом називають неозначену форму дієслова. Ця форма виражає дію, але не показує особу або число. Інфінітив відповідає на питання «Що робити?», «Що зробити?»: To run – бігти / прибігти, to cook – готувати / приготувати. У реченні інфінітив може використовуватися з часткою to і без неї. У статті «Інфінітив з часткою to і без частки to» ми детально розповіли про ці правила.

Роль у реченні

Інфінітив може вільно «подорожувати» за реченням. Зазвичай він виконує роль:

  • Підмета

To walk alone late at night is very dangerous.

Гуляти поодинці пізно ввечері дуже небезпечно.

  • Частини присудка

My decision is to stay here for a couple of days.

Моє рішення – залишитися тут на пару днів.

  • Додатка

Many people hate to lose.

Багато людей ненавидять програвати.

  • Означення

She was the best to solve this problem.

Вона краще за всіх вирішила цю задачу.

  • Обставини

You can break this model. It was made to be tested.

Можеш ламати цю модель. Вона була зроблена для тестування.

Тепер ми перейдемо до найцікавішої частини нашої статті – формам інфінітива.

Форми інфінітива в англійській мові

В англійській мові у інфінітива є чотири форми: проста (simple), тривала (continuous), перфектна (perfect), перфектна тривала (perfect continuous). Вони можуть існувати в активному (active) і пасивному стані (passive).

Подивимося на таблицю, в якій представлений дієслово to ask (питати) в різних формах.

InfinitiveSimpleContinuousPerfectPerfect Continuous
ActiveTo askTo be askingTo have askedTo have been asking
PassiveTo be askedTo be being askedTo have been askedTo have been being asked

В українській мові немає такого розмаїття інфінітивних форм, як в англійській. З цієї причини при перекладі ми будемо найчастіше використовувати простий інфінітив або дієслово в особовій формі.

Форми та випадки їх вживання

Simple Infinitive – простий інфінітив

Зазвичай вона використовується для позначення дії в теперішньому або майбутньому часі.

I am really glad to see you again.

Я дуже радий побачити тебе знову.

This work should be done immediately.

Цю роботу слід зробити негайно.

Continuous Infinitive – тривалий інфінітив

Тривалий інфінітив вказує на тривалу дію. Він так само, як і простий, позначає дію в теперішньому або майбутньому часі.

He must be still reading a magazine.

Напевно, він все ще читає журнал.

Зверніть увагу, що за класичними правилами між часткою to і інфінітивом не ставляться інші слова. Але в сучасній розмовній мові між ними може з’явитися прислівник.

Perfect Infinitive – перфектний інфінітив

Перфектний інфінітив називає дію, яка відбулася раніше зазначеного в реченні моменту або раніше іншої дії.

I am sorry to have told him this secret.

Мені шкода, що я розповів йому цей секрет.

There is a drawing on the table. This sketch must have been made by George.

На столі лежить малюнок. Цей нарис, мабуть, був зроблений Джорджем.

Perfect Continuous Infinitive – перфектний тривалий інфінітив

Цей інфінітив показує дію, яке триває до певного моменту або іншої дії в теперішньому часі.

He is dissatisfied to have been living here for five years.

Він дуже незадоволений тим, що живе тут п’ять років.