Зразки дієслів

Певні дієслова в англійській мові можуть вживатись тільки з герундієм або з інфінітивом. Деякі можуть і з тим, і з тим. Такі дієслова описують бажання,…

Complex Object в англійській мові.

Вивчаючи інфінітив в англійській мові, ми, так чи інакше, дізнаємося про таку чудову конструкцію, яка має цілих дві назви: Complex Object і The Accusative with…

Частка to з інфінітивом

Частка в англійській мові – це службові слова, які вживаються для підсилення уточнення, обмеження або заперечення інших слів або словосполучень у реченні. Як правило, вживається…

Комплекс з інфінітивом

Як і інші безособові форми дієслова, інфінітив у сполученні з іменниками або особовими займенниками утворює синтаксичні комплекси — групи слів без особової форми дієслова, які…

Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!