Частка в англійській мові

Частка в англійській мові

Частка в англійській мові – це службові слова, які вживаються для підсилення уточнення, обмеження або заперечення інших слів або словосполучень у реченні.

Розглянемо основні групи:

Заперечна частка not

Скорочена форма – n’t. Вона вживається:

 • Для утворення заперечних форм дієслова:

I don’t smoke.

Я не палю.

My elder brother is a sailor, not a soldier.

Мій брат – моряк, не солдат.

 • Для заперечення інших членів речення, що виражаються різними частинами мови:

We are going to the river, not to the lake.

Ми їдемо на річку, а не на озеро.

I asked him not to do that again.

Я попросив його більше не робити такого.

Have you got any money about you?
– Not a penny (not a cent).

– В тебе є якісь гроші з собою?
– Ні гроша немає.

 • Для заперечення попереднього висловлювання(у заперечних відповідях на запитання) з виразами I believe, I hope, I suppose, I expect і т. п., а також з модальними словами-реченнями of course, certainly, surely, perhaps і т. п.

Can you lend me this book?
I’m afraid not, I’m still reading it.

Можеш позичити мені цю книгу?
– Я боюсь, що ні, я ще читаю її.

Do you think it will rain tomorrow?
I hope not, we’re planning an excursion.

– Як думаєш, завтра дощитиме?
– Сподіваюсь, що ні. Ми плануємо екскурсію.

Do you smoke?
– Of course not!

– Ти палиш?
– Звісно ж, що ні!

Підсилювальна та обмежувальна

Прикладами є: only — тільки; even — навіть; just — якраз, саме, просто; simply — просто; merely — просто; still — ще; almost — майже; hardly — ледве; ever — у сполученнях з so і since; possibly — у сполученнях з дієсловом сап у питальних і заперечних реченнях; exactly — саме, якраз.

 • I can only tell you what I know.Я можу сказати тобі, що я знаю.
 • It’s almost one o’clock.Вже майже перша година.
 • We could hardly understand him.Ми його ледве розуміємо.
 • I merely asked his name.Я просто запитав його ім’я.
 • It is just (exactly) what I think.Це саме те, про що я думаю.
 • I’m afraid I can’t possibly come tonight.Я боюсь, що, певно, не прийду сьогодні.
 • Even a child can understand it.Це навіть дитина зрозуміє.
 • Your pronunciation is simply awful. – Твоя вимова просто жахлива.
 • Thank you ever so much.Дякую тобі величезне.

Єднальна

Приклади: also, too, as well, either – також. Ці частки вживаються для зв’язку якоїсь частини речення з попереднім висловлюванням.

Частка either вживається у заперечних реченнях.

We are planning an outing for tomorrow. Jack is coming too.
I need Tom badly, but I can’t find him anywhere.
I haven’t seen him either.

– Ми плануємо вилазку завтра. Джек також прийде.
– Мені дуже потрібний Том, але я не можу його знайти.
– Я також його не бачив.

Частки — це службові слова; вони не можуть бути членами речення. Цим вони відрізняються від прислівників, з якими багато часток збігаються за формою. Порівняйте:

I have just come. (just — прислівник часу в функції обставини часу).

Я тільки но прийшов.

I just come to see you. (just — обмежувальна частка).

Я просто зайшов відвідати тебе.

She dresses very simply. (simply — прислівник у функції обставини способу дії).

Вона одягається дуже просто.

The noise was simply terrible. (simply—підсилювальна частка).

Шум був просто жахливий.

Більшість часток (only, still, simply, merely, even, just) звичайно ставляться перед словом, до якого вони відносяться.

Only Tom is absent.

Тільки Том відсутній.

Even Mary went with us.

Навіть Мері пішла з нами.

I simply don’t understand what you want.

Я просто не розумію, чого ти хочеш.

Частки too і either ставляться в кінці речення, а частка else — після слова, до якого вона відноситься.

I’ll go with you too.

Я також піду з вами.

I don’t know her either.

Я також її не знаю.

What else must we do now?

Що ми ще повинні зараз робити?

Let’s ask somebody else about it.

Давай когось розпитаєм про це.

Додатковий матеріал до теми “Частка в англійській мові”:


Підпишіться на наш Telegram!