прийменник в англійській мові
/

Прийменник в англійській мові

2 хвилини читання

Англійська мова, як і українська, має дві групи частин мови: самостійні і службові. До службових належать сполучники, вигуки, частки, модальні слова і прийменники (prepositions). Дана стаття саме про прийменник в англійській мові. Ви дізнаєтеся, які бувають прийменники в англійській мові і як їх правильно застосовувати. Адже від вживання прийменників в англійській мові залежить грамотність вашої мови.

Прийменник – це службова частина мови, яка виражає синтаксичний зв’язок між іменником, займенником, числівником і словами, що належать до інших частин мови. За своєю структурою прийменники бувають прості (on, near, for), складні (outside, into), складені (because of, in front of, in accordance with). Існує і класифікація прийменників в залежності від сенсу, який вони висловлюють (прийменники часу, місця, напрямку, причини і т.д.).

Англійські прийменники і українські відмінки

Вибір прийменника в англійській мові може залежати і від того, про який український відмінок йде мова. В українській мові сім відмінків, але кличний та місцевий відмінки в даному випадку ми не використовуємо. Ось які прийменники їм відповідають:

 • Називний відмінок (Хто? Що?)

Ця дівчина хоче придбати букет квітів.

This girl wants to buy a bouquet of flowers. (Без прийменника)

 • Родовий відмінок (Кого? Чого?)

Букет цієї дівчини лежить на столі.

The bouquet of this girl is lying on the table. (Прийменник of)

 • Давальний (Кому? Чому?)

Я дарую цей букет дівчині.

I am giving this bouquet to the girl. (Прийменник to)

 • Знахідний відмінок (Кого? Що?)

Моя мама любить цю дівчинку.

My mother likes this girl. (Без прийменника)

 • Орудний відмінок (Ким? Чим?)

Цей букет квітів куплений дівчиною.

This bouquet of flowers is bought by the girl. (Прийменники by / with)

Більш того, більшість дієслів, іменників, прикметників в англійській мові вживаються суворо з певними прийменниками. Тому ці частини мови і слід вчити разом із прийменниками. Наприклад: дієслово to wait (чекати) обов’язково вимагає після себе прийменник  for. Або дієслово to listen (слухати) використовують тільки з прийменником to. Прикметник proud (гордий) вимагає прийменника of, а використання прикметника satisfied (задоволений) можливо лише з прийменником with. Те ж стосується і іменників. За словами advantage / disadvantage (перевага, недолік чого-небудь) слід лише прийменник of, а після іменника damage (шкоди, шкоди будь-кому або чого-небудь) варто поставити саме to.

Найпоширеніші прийменники англійської мови

Вживання прийменників в англійській мові має на увазі обов’язкове знання їх значень, варіантів перекладу і сфер застосування. Ми не будемо перераховувати всі мови, а назвемо лише кілька найвідоміших. Значення інших і їх зв’язку з певними частинами мови слід уточнювати додатково.

Прийменники напрямку:

 • to the left – наліво
 • to the right – направо
 • up – вгору
 • down – вниз
 • off – з
 • onto – на
 • towards – у напрямку до
 • away, from – від
 • through – через, крізь
 • out of – з
 • into – в
 • along – уздовж
 • past – мимо
 • across – через

Прийменники місця:

 • above – над
 • over – над
 • between – між
 • near, at, by, beside – близько, біля, у
 • behind – за, позаду
 • under – під
 • below – під
 • outside – з
 • in front of – перед

Прийменники часу:

 • at – в годині
 • in – в місяцях, роках
 • on – в днях
 • from – з, від
 • to – до якогось моменту
 • since – від якогось моменту
 • till – до
 • before – перед, до
 • after – після
 • about – близько, приблизно
 • for – протягом періоду часу
 • during – протягом + іменник
 • by – до якогось моменту

Прийменники причини:

 • because of – тому що
 • in accordance with – згідно, відповідно до
 • on account of – внаслідок, через
 • thanks to – завдяки

Вживання прийменників в англійській мові можна назвати свого роду «наукою», так як ми вдосконалюємо свої знання в їх області протягом усього періоду вивчення англійської мови.

Додатковий матеріал до теми “Прийменник в англійській мові”: