Прийменники
/

Прийменники, які часто плутають.

3 хвилини читання

Прийменник (preposition) – службова частина мови, яка служить для зв’язку слів у реченні. А прийменники – це ті короткі слова, які легко втратити або сплутати з іншими схожими словами. У різниці між схожими прийменниками легко розібратися, давайте зробимо це разом!

In або into

In і into – прийменники місця (prepositions of place), які відповідають на різні питання.

Прийменники Питання Приклад
In Де? The papers are in the table. – Папери (де?) В столі.
Into Куди? I put the papers into the table. – Я поклав папери (куди?) В стіл.

In та into можуть бути частиною фразових дієслів, в цьому випадку зрозуміти їх значення можна за словником:

 • To give in – поступатися, погоджуватися.

After a long argument I gave in.

Я поступився йому після довгої суперечки.

 • To take in – зрозуміти, усвідомити.

I felt tense and could not take in what my boss was saying.

Я нервувався і не міг зрозуміти, що говорив мій бос.

 • To burst into tears – розплакатися.

I have to tell you something bad but please do not burst into tears.

Я змушений розповісти тобі дещо погане, але будь ласка, не плач.

 • To turn into – перетворювати, перетворюватися.

Eventually, our vacation turned into a nightmare.

В кінцевому результаті наша відпустка перетворилась на кошмар.

On або onto

Прийменники Питання Приклад
On Де? A box of matches is on the counter. – Коробка сірників (де?) На барній стійці.
Onto Куди? I put a box of matches onto the counter. – Я поклав коробку сірників (куди?) На барну стійку.

Фразові дієслова з on і onto:

 • To keep on – продовжувати.

Keep on working and you’ll achieve success.

Продовжуй працювати і досягнеш успіху.

 • To catch on – ставати популярним.

Yoga with various animals like goats and lemurs is catching on.

Йога з різними тваринами, такими як козли і лемури, набирає популярність.

 • To be onto smth – володіти інформацією, яка може привести до чогось важливого.

The scientists are onto an important discovery.

Вчені ось-ось зроблять важливе відкриття.

Beside або besides

Ці два прийменника легко сплутати, так як їх відрізняє тільки буква -s, але значення у них абсолютно різні.

Прийменники Питання Приклад
Beside next to – поруч, близько There is a beautiful cottage beside the river. – Гарний котедж розташований біля річки.
Besides in addition to – не рахуючи, крім;
moreover – до речі, крім того
Who else wants to go besides Emmy and Dan? – Хто ще хоче поїхати, не рахуючи Еммі і Дена?  
The book is very interesting. Besides, it was written by a famous author. – Книга дуже цікава. Крім того, вона була написана відомим автором.

Сталі вирази з beside:

 • To be beside the point – мова не про те зараз, не має значення.

He moved to Alabama and got married – she is a beauty, really but that’s beside the point.

Він переїхав до Алабами і одружився – вона красуня, але мова зараз не про це.

 • To be beside yourself – переживати сильні емоції (гнів, радість, горе).

I was beside myself with rage when I was sacked.

Я був неймовірно розлючений, коли мене звільнили.

Between або among

Ці два прийменника студенти теж часто плутають. Ми використовуємо between щодо двох об’єктів, які існують окремо один від одного. А among ми вживаємо щодо об’єктів, які «ніби» відокремлені один від одного, тому що вони представляють частину натовпу або групи об’єктів.

Прийменники Питання Приклад
Between Між Do not give it away. Let’s keep it between you and me. – Тільки не розказуй це нікому. Давай залишимо це між тобою і мною.
My hometown is between Kyiv and Lviv. – Моє рідне місто знаходиться між Києвом та Львовом.
Among Серед There are no more bachelors among my friends. – Серед моїх друзів більше немає холостяків.
I noticed him among the crowd. – Я помітив його серед натовпу.

Сталі вирази з between і among:

 • To be torn between – розриватися між.

Many people are torn between their careers and families.

Багато людей розриваються між їх кар’єрами і сім’ями.

 • To be between jobs – бути безробітним, в пошуку роботи.

Karen was made redundant and she is currently between jobs.

Карен звільнили, і зараз вона безробітна.

 • Among other things – крім іншого.

We discussed, among other things, out plans for the vacation.

Серед всього  ми обговорювали наші плани на відпустку.

 • To put the cat among the pigeons – вносити розбрат словами або вчинками.

He mentioned that his salary was higher and thus put the cat among the pigeons.

Він згадав, що його зарплата вище, і тим самим вніс розбрат.

Above або over

Прийменники above і over позначають «вище ніж». Відносно об’єктів, які знаходяться на більш високому рівні, використовуємо тільки above. А щодо цифр вживаємо тільки over.

Прийменники Приклад
Above Our office is above the kids ‘clothing store. – Наш офіс знаходиться над магазином дитячого одягу.
Over We received over 100 CVs. – Ми отримали більше 100 резюме.

Сталі вирази з прийменниками above і over:

 • Over and above – до того ж.

IT specialists get a lot of perks over and above their salaries.

IT-фахівці отримують багато переваг на додачу до своїх зарплат.

 • To be over the moon – бути без розуму від щастя.

She has been promoted, and now she is over the moon.

Її підвищили, і зараз вона на сьомому небі від щастя.