Вигук


Вигуки в англійській мові, як і в українській, виражають почуття (захоплення, співчуття, здивування і т. п.) або вольові спонукання людини, але не називають їх.

За зовнішньою формою вигуки найчастіше є короткими: Oh! Ah! Hey! і т. п., але вони можуть бути також словами або групами слів, наприклад: Dear me! Goodness gracious! Well! і т. п.

Вигуки характерні для розмовної мови, і їх вживання пов’язане з певною інтонацією, мімікою і рухами. Вони незмінні, не є членами речення і виступають або як слова-речення, або як окреме слово в складі речення.

Найбільш уживаними вигуками в англійській мові є:

О! Oh (вигук здивування, страху, болю і т.п.)

Ah! (може виражати печаль, здивування, жаль, задоволення, залежно від інтонації) — Ах! A!

EhА? Як? Що (ви сказали)? Ось як, чи це правда?

Well!Ну! Та ну! От тобі й раз!

Well, well!Ну, ну! Годі!

Well I never!— От тобі й маєш!

Why!Невже!

Now! Ну!

AlasНа жаль!

Ні! Hey!  — Гей!

Dear me! Oh, dear me! Good gracious! Good heavens! Goodness! Gracious!Боже мій!

Hush!Тихше! Тс!

Наприклад:

Ah, I told you so!

Ah, here she is!

Oh, I’m so sorry.

Oh, yes! (О, так!)

Oh, no! (О, ні!)

Oh, what a lovely flower!

Oh, what a surprise!

Good heavens! I’m late.

Well, well! I can’t believe it.

Well, what next? (Ну, а що далі?)

Well? What can I do for you? (Так чим же я можу вам допомогти?)

Why, it’s quite easy! (Адже це зовсім легко.)

Hey, wait a minute, will you?


Підпишіться на наш Telegram!