Фразове дієслово make

фразове дієслово make

Фразове дієслово make так само багате на значення, як і інші найбільш вживані фразові дієслова. Сполучень прийменника і прислівника у нього не так багато, але кількість значень, яка може належати до якогось одного словосполучення, робить це фразове дієслово одним з найважчих для вивчення, так як одне поєднання може передавати більше 10 абсолютно різних за змістом значень. Будьте уважні.

Значення фразового дієслова make

Вивчаючи значення фразового дієслова make, зверніть увагу на те, як деякі з них сильно відрізняються від тих, які виходять в результаті поєднання цього дієслова з будь-яким прислівником або прийменником (або і тим, і іншим одночасно).

  • Make after – пуститися в погоню (слідом) за кимось; переслідувати.

The police made after the thief.

Поліція кинулася доганяти злодія.

  • Make away / make away with – позбутися від кого-небудь, прикінчити кого-небудь; втекти, втекти. Синонімами цього значення фразового дієслова make є дієслово kill і словосполучення get rid of. Коли ви використовуєте варіант «make away with oneself / one’s life» має на увазі вчинення самогубства.

It was decided to make away with him.

Було вирішено прибрати його.

Why did this teenager decide to make away with himself?

Чому цей підліток вирішив накласти на себе руки?

  • Make for – направлятися, кинутися на кого-небудь; сприяти чому-небудь.

She got up and made for the exit.

Вона встала і попрямувала до виходу.

  • Make into – переробляти, перетворювати.

Many flats are being made into offices nowadays.

Сьогодні багато квартир переробляють під офіси.

  • Make of – розцінювати, коментувати.

I do not know what to make of her behavior.

Я не знаю, як розцінювати її поведінку.

  • Make off – втекти, сховатися.

The burglars made off with the jewelry.

Грабіжники втекли з коштовностями.

  • Make out – виписувати (рахунок), складати (документ), стверджувати, робити висновок; наводити докази, розбиратися; розуміти, розрізняти; справлятися з чим-небудь; обніматися, цілуватися.

How is she making out in her university?

Як вона справляється з навчанням в університеті?

We could just make out a farm through the trees.

Крізь дерева ми змогли побачити лише ферму.

Could you make out a bill?

Ви не могли б виписати рахунок?

When should I make out this report?

Коли мені потрібно скласти цей звіт?

  • Make over – переробляти (перешивати), переказати (гроші), передавати будь-кому своє майно.

They made the money over to him.

Вони перевели йому гроші.

  • Make up for – відшкодовувати, компенсувати, надолужувати, виправляти, загладжувати.

He sent me a present to make up for his being impolite yesterday.

Він послав мені подарунок, щоб загладити свою неввічливість, яку він проявив вчора.

I hope this will make up for your trouble.

Сподіваюся, це буде гідною компенсацією за ваші неприємності.

  • Make up to – підлизуватися, загладити провину.

I’ll make it up to you.

Буду тобі винен.

Додатковий матеріал до теми “Фразове дієслово make”:

І щоб закріпити свої знання з даної теми, хочемо запропонувати вам пройти невеличкий тест.

What a strange painting! I can't ____ what it's supposed to be.

Correct! Wrong!

We went to the Modern Art Gallery but I honestly didn't know what to ____ half the pictures. Just seemed very strange to me!

Correct! Wrong!

After the train got delayed, we managed to ____ 20 minutes and still caught the plane on time.

Correct! Wrong!

I want this homework made ____ and I want it done right this time!

Correct! Wrong!

He made ____ the Outback as he wanted to get away from it all.

Correct! Wrong!

How is John making ____ in his new business venture?

Correct! Wrong!

He made ____ his face to hide his true identity.

Correct! Wrong!

An Italian ____ with the Mona Lisa painting from the Louvre, Paris in 1911.

Correct! Wrong!

John ____ he was injured just so he wouldn't have to play soccer for the afternoon.

Correct! Wrong!

If you get lost, ____ the nearest police station and ask directions there.

Correct! Wrong!

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box