Модальні слова


Модальні слова виражають відношення того, хто говорить, до цілого висловлення, означаючи впевненість, сумнів, припущення, позитивну або негативну оцінку того, про що говориться в реченні.

Модальні слова можуть бути простими (sure, perhaps), похідними (surely, naturally, really) і складеними (maybe, to be sure і т. п.).

До найбільш уживаних модальних, слів належать:

  • Модальні слова, що виражають впевненість: of course, sure, surely, to be sure, sure enough, no doubt, naturally.
  • Модальні слова, що виражають сумнів і припущення: maybe, perhaps, probably.
  • Модальні слова, що виражають схвалення або несхвалення: fortunately, unfortunately, luckily, unluckily, happily, unhappily.
  • Модальні слова, що виражають підсилення: indeed, really.

Perhaps you’re right.

Surely you are not going alone!

Unfortunately the weather was bad.

I really don’t know what’s to be done.

Maybe Mary is ill.

No doubt he will come later.

У реченні модальні слова виконують роль вставних членів.

До модальних слів належать також слова (фрази) підтвердження і заперечення, які виражають підтвердження або заперечення запитання. У цьому випадку вони можуть виконувати роль цілих речень.

Найбільш уживані модальні слова і фрази підтвердження: Yes. Yes, of course. Of course. Oh, yes. Certainly. Most certainly. Yes, indeed. Sure! (вживається в США). Surely! By all means. No doubt. Perhaps. Maybe.

Would you talk to him? — Yes, of course.

Do you agree with me? — Sure!

Will you come? — By all means.

Will you be present? — Perhaps.

Найбільш уживані модальні слова і фрази заперечення: No. Oh, no. Of course not. Certainly not. Not at all. By no means.

Have you seen this film? — No.

Would you like a cup of tea? — No, thanks.

Am I interrupting you? — Not at all.

Would you mind my shutting the door?—Certainly not.

Те саме модальне слово може виступати і в складі речення і незалежно, як слово-речення.

Of course you understand that it’s necessary to be very careful when using a sharp knife.

Can I borrow your pen? — Of course!


Підпишіться на наш Telegram!