утворення прислівників
//

Утворення прислівників в англійській мові.

3 хвилини читання

Про таку частини мови, як прислівник (adverb) в англійській мові, ми вже говорили. З основними відомостями, що стосуються прислівника, ви можете познайомитися в матеріалі про загальні властивості прислівника. У цьому ж матеріалі ми зробимо акцент на утворення прислівників в англійській мові. І, звичайно, поговоримо про певні нюанси, на які слід звернути увагу при вивченні цієї теми.

Нагадаю в двох словах: прислівник – це самостійна частина мови, яка вказує на ознаку дії або на різні обставини, при яких ця дія здійснюється. Отже, прислівник відноситься до дієслова.

She came home late.

Вона прийшла додому пізно.

I can speak English fluently.

Я можу швидко говорити англійською.

Якщо ж прислівник визначає прикметник або інший прислівник, він вказує на їх ознаки.

She is a very good teacher.

Вона – дуже хороший вчитель.

I do not want to order this dish. It’s quite expensive.

Я не хочу замовляти це блюдо. Воно досить дороге.

Прислівники можна вживати і з дієприкметниками минулого часу (past participle):

I was deeply touched by his words.

Мене дуже (глибоко) зачепили його слова.

This method is widely used in preventive treatment.

Цей метод широко використовується в профілактичному лікуванні.

Як же визначити, яке слово в англійській є прислівником? А як його відрізнити від прикметника? А що робити, якщо форма прикметника і прислівника збігається? Давайте розбиратися.

Утвроення прислівників в англійській мові

Прислівники в англійській мові можна визначити по суфіксу -ly. Саме цей суфікс і є показником такої частини мови, як прислівник. За допомогою цього суфікса і відбувається утворення прислівників в англійській мові від прикметників, деяких іменників і порядкових числівників в англійській мові, і навіть дієприкметників.

 • Terrible – terribly (жахливий – жахливо)
 • Momentary – momentarily (моментальний – на мить)
 • Practical – practically – (практичний – практично)
 • Week – weekly (тиждень – щотижня)
 • Right – rightly (правильний – правильно)
 • Exceeding – exceedingly (перевищує – надзвичайно)
 • Rare – rarely (рідкісний – рідко, нечасто)

Але не забувайте, що це правило утворення прислівників в англійській мові не є непорушним. У цій мові є багато прикметників з суфіксом -ly, тому будьте уважні.

 • Kindly – добрий (прислівник в такій самій формі, перекладається «доброзичливо», «люб’язно»).
 • Mannerly – важливий.
 • Painterly – мальовничий.
 • Queenly – царствений.

Як і слова ghastly і kindly, в англійській мові є й інші слова, у яких збігається форма прикметника і прислівники. Головне – розібратися в різниці значень і грамотно вживати як прикметник, так і прислівник: fastfast, hardhard, earlyearly, latelate, longlong. Щоб розрізняти прикметники і прислівники, однакові за формою, необхідно визначити їх функцію в реченні. Ми ж пам’ятаємо, що прислівник визначатиме дієслово (прикметник або інше прислівник), а ось прикметнику доводиться визначати іменник.

The economy is progressing fast.

Економіка швидко розвивається.

She is a fast worker.

Вона швидко працює.

Дві форми прислівників

А у деяких прислівників є дві форми – одна, така ж, як і у прикметника, а друга з суфіксом ly. Наприклад: slowslowly.

В англійській мові такі форми прислівників (як у прикметника і на –ly) можуть відрізнятися значенням. Про що я говорю? Ось приклади:

 • Close – близько, closely – тісно, ​​пильно, уважно

Please, do not add other sentences, stick close to the text.

Будь ласка, не додавайте інших речень, суворо дотримуйтеся тексту.

He asked me closely about what I had done.

Він докладно розпитав мене про те, що я робив.

 • High – високо, highly – дуже, дуже

Do you think it’s dangerous to climb high into the mountains?

Як ти думаєш, чи небезпечно забиратися високо в гори?

This new enterprise needs highly skilled foreign specialists.

Цьому новому підприємству необхідні висококваліфіковані зарубіжні фахівці.

 • Hard – багато, наполегливо, hardly – ледь, насилу

You always feel when someone looks hard at you.

Завжди відчуваєш, коли хтось не зводить з тебе очей.

We hardly ever go to the cinema.

Ми майже ніколи не ходимо в кіно.

 • Late – пізно, lately – останнім часом

She came back home late.

Вона повернулася додому пізно.

Have you been reading anything interesting lately?

Ти останнім часом читав що-небудь цікаве?

 • Near – близько, nearly – майже

The chemist’s is quite near.

Аптека зовсім близько.

I’m nearly through with the book.

Я майже дочитав книгу.

Говорячи про додавання суфікса –ly для утворення прислівників в англійській мові, не можна не згадати про деякі закони правопису в цьому випадку:

 • Якщо слово закінчується на -le, при утворенні прислівника ми викидаємо букву е і додаємо замість –ly всього лише y: simplesimply. Якщо ж слово, від якого утворюється прислівник, закінчується на будь-яку іншу букву перед кінцевою e, то слово залишається незмінним, тобто e не викидати, а після неї додаємо суфікс -ly: politepolitely, desperatedesperately. Виключенням стало слово truetruly.
 • Якщо слово закінчується на приголосну, а за нею йде буква y, то ми цю букву прибираємо, а додаємо ily: heartyheartily.
 • Якщо на кінці слова є буква l, це не означає, що з суфікса -ly таку ж букву потрібно прибрати. Навпаки, тепер їх буде дві: originaloriginally.
 • Якщо слово закінчується на -ic, зазвичай додаємо суфікс -ally: tragictragically.

Ще одним суфіксом, утворюючим прислівники в англійській мові, є суфікс ward (s): backward (s) – тому, leeward – під вітром.

І ще один маленький нюанс. Запам’ятайте, що дієслова бути (to be), дивитися (look), нюхати (smell), звучати (sound), відчувати (feel) і мати смак (taste) вимагають після себе вживання прикметника, а не прислівника: She looks beautiful. Your new perfume smells nice.

Сподіваємось, що тема про утворення прислівників буде легкою для розуміння та неодмінно стане вам у пригоді.