Властивості прикметника
/

Загальні властивості прикметника

2 хвилини читання

Прикметник – це частина мови, яка позначає ознаку предмета і відповідає на питання «Який?», «Чий?». Ми вживаємо прикметник разом з іменником, щоб показати його ознаку або властивість. Завдяки прикметнику, наша мова стає різноманітною і емоційно насиченою. Саме його ми розглянемо в статті “Загальні властивості прикметника”

На відміну від прикметників української мови, в англійській вони не змінюються ні за родами, ні за відмінками, ні за числами. Нам дуже пощастило – менше доведеться запам’ятовувати. Просто береш прикметник і після нього ставиш будь-який іменник.

 • clever boy – розумний хлопчик;
 • clever girl – розумна дівчинка;
 • clever children – розумні діти.

У реченні прикметник зазвичай стоїть перед іменником. Якщо прикметників два або більше, то вживати їх потрібно в певному порядку. Першими будуть стояти прикметники, що описують відношення мовця до предмету: beautiful (гарний), ugly (негарний), expensive (дорогий). Другими вживаються прикметники, що описують параметри предмета: blue (блакитний), old (старий), big (великий).

He has got an expensive red car.

У нього дорога червона машина.

Типи прикметників

Лінгвісти розрізняють 3 типи прикметників: прості, похідні і складні прикметники.

Прості прикметники в англійській мові не мають ні префіксів, ні суфіксів.

 • small – маленький;
 • big – великий;
 • nice – милий.

Похідні прикметники можуть містити в собі префікси і суфікси.

 • unhappy – нещасливий;
 • natural – природний;
 • useful – корисний.

В англійській мові є список суфіксів, за допомогою яких утворюються прикметники. Якщо ви знаєте ці суфікси, то в будь-якому тексті без проблем зможете знайти прикметник і зрозуміти, від якого слова його утворили. Дуже корисна навичка, якщо ви читаєте текст англійською, в якому багато незнайомих слів. Розібравши незнайоме слово «по шматочках», ви зможете здогадатися про його значення. Наприклад, ви знаєте слово use – «використовувати». І в тексті натикаєтеся на незнайоме слово useful, яке складається з двох частин: use + ful = «повний користі» або «корисний». Наведемо список суфіксів, найбільш характерних для прикметників:

 • -able: suitable (відповідний);
 • -ible: responsible (відповідальний);
 • -al: central (центральний);
 • -ent: intelligent (розумний);
 • -ary: elementary (елементарний);
 • -ful: careful (уважний);
 • -ic: heroic (героїчний);
 • -ive: aggressive (агресивний);
 • -less: useless (даремний);
 • -ous: ambitious (амбітний);
 • -y: snowy (сніговий).

Найбільш поширені префікси:

 • un-: unequal (нерівний);
 • in-: incorrect (неправильний).
 • im-: impolite (нечемний).

Складні прикметники – це прикметники, утворені з двох слів.

 • snow-white – білий;
 • red-cheeked – червонощокий.

Вживання прикметників

Якщо після прикметника немає іменника, то ми не використовуємо артикль.

My sister is beautiful.

Моя сестра красива.

АЛЕ

I have a beautiful sister.

У мене гарна сестра.

Іноді нам потрібно використовувати прикметник як іменник: «багаті теж плачуть». Слово «багаті» відповідає на питання «Які саме?» і є прикметником, проте ми використовуємо його як іменник. І в англійській мові ми теж можемо з прикметників робити іменники. Для цього нам треба додати артикль the перед прикметником, і ми отримаємо слово у множині.

The rich also cry.

Багаті теж плачуть.

All the doctors examined the sick.

Всі лікарі оглянули хворих.

Прикметники в англійській мові – одна з найлегших граматичних тем. По суті, вам потрібно знати тільки сам прикметник, його місце в реченні і принципи утворення ступенів порівняння.

Додатковий матеріал до теми “Загальні властивості прикметника”: