Порядкові числівники
/

Порядкові числівники

2 хвилини читання

Всілякі цифри, числа, дати, час, а також слова, що позначають кількість чого-небудь, називають числівниками. Учням необхідно знати про такі слова як можна більше, адже без них практично неможливо обійтися. Сьогодні ж ми розберемо порядкові числівники. Про кількісні ж можна дізнатися з відповідної статті на нашому сайті.

Утворення порядкових числівників

Порядкові числівники в англійській мові визначають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання which? (Який). Утворюються вони шляхом додавання до кількісного числівника суфікса -th. Пропонуємо вам вивчити перші 12 порядкових числівників, так як серед них ви знайдете слова-винятки, до яких суфікс додається за іншим принципом.

 • 1 one – first (один – перший);
 • 2 – two – second (два – другий);
 • 3 – three – third (три – третій);
 • 4 – four – fourth (чотири – четвертий);
 • 5 – five – fifth (п’ять – п’ятий);
 • 6 – six – sixth (шість – шостий);
 • 7 – seven – seventh (сім – сьомий);
 • 8 – eight – eighth (вісім – восьмий);
 • 9 – nine – ninth (дев’ять – дев’ятий);
 • 10 – ten – tenth (десять – десятий);
 • 11 – eleven – eleventh (одинадцять – одинадцятий);
 • 12 – twelve – twelfth (дванадцять – дванадцятий).

Ну а в таких порядкових числівників, як двадцятий, тридцятий, сороковий і т. Д., Кінцеву -y міняємо на -ie:

 • 20 – twenty – twentieth;
 • 30 – thirty – thirtieth;
 • 40 – forty – fortieth.

Для складених порядкових числівників англійської мови характерно те, що тільки останнє слово приймає форму порядкового числівника, а всі інші залишаються кількісними:

 • 53 – fifty three – fifty-third;
 • 307 – three hundred and seven – three hundred and seventh;
 • 600 – six hundred – six hundredth;
 • 9000 – nine thousand – nine thousandth;
 • 1000 000 – one million – one millionth.

З тим, як утворюються порядкові числівники, розібралися. Тепер давайте подивимося як вони пишуться.

Як пишуться порядкові числівники

Ми вживаємо порядкові числівники не тільки в усному мовленні, а й в письмі. Тому важливо знати не тільки, як вони вимовляються, але й як пишуться. Для цього необхідно запам’ятати всього кілька правил.

Якщо ми позначаємо порядковий числівник цифрою, до неї додається відповідне закінчення.

 • 1 – first – 1st;
 • 5 – fifth – 5th;
 • 10 – tenth – 10th.

При написанні дат артикль the і прийменник of часто пропускаються, але завжди вимовляються в усному мовленні. Детально про написання дат в британській та американській англійською читайте в нашій статті.

Пишемо: The anniversary is on 5th May.

Ювілей п’ятого травня.

Кажемо: The anniversary is on the fifth of May.

Ювілей п’ятого травня.

Всі складові порядкові числівники від 21 до 100 в англійській мові пишуться через дефіс.

 • 21st – twenty-first;
 • 32nd – thirty-second;
 • 43rd – forty-third;
 • 77th – seventy-seventh;
 • 99th – ninety-ninth.

Порядкові числівники, що складаються більш ніж з двох цифр, пишуться окремими словами. Між сотнями і десятками з’являється слово and.

 • 335th – three hundred and thirty-fifth;
 • 421st – four hundred and twenty-first;
 • 5,111th – five thousand, one hundred and eleventh.

Варто запам’ятати ці прості правила, і ви не будете допускати помилки в написанні порядкових числівників.

Вживання порядкових числівників

Незважаючи на те, що числівники в англійській мові є самостійною частиною мови, найчастіше вони відносяться до якогось іменника. Тому перед ними ставиться або означений артикль the, або присвійний займенник (my – мій; his – його):

 • the fourth episode – четверта серія;
 • the ninth floor – дев’ятий поверх;
 • my second book – моя друга книга.

Однак бувають випадки, коли числівники вживаються:

Як іменник (тоді артикль the зберігається).

All the candidates are great, but I will vote for the second.

Усі кандидати чудові, але я буду голосувати за другого.

Як прислівник (артикль відсутній).

My horse came fifth at the racing.

Мій кінь прийшов п’ятим на скачках.