Порядкові числівники


 

У таблиці нижче, наведено приклади порядкових числівників у англійській мові:

1st first

2nd second

3rd third

4th fourth

5th fifth

6th sixth

7th seventh

8th eighth

9th ninth

10th tenth

11th eleventh

12th twelfth

13th thirteenth

14th fourteenth

15th fifteenth

16th sixteenth

17th seventeenth

 

18th eighteenth

19th nineteenth

20th twentieth

21st twenty-first

22nd twenty second

23rd twenty-third

24th twenty-fourth

30th thirtieth

40th fortieth

50th fiftieth

60th sixtieth

70th seventieth

80th eightieth

90th ninetieth

100th hundredth

101st hundred and first

125th hundred and twenty-fifth

1,000th thousandth

 

Порядкові числівники, крім first, second, third, утворюються від відповідних кількісних числівників додаванням суфікса –th [Ѳ] або –eth [іѲ].

Суфікс –eth додається до числівників, які закінчуються, на –ty, причому букву у замінюють на і:

thirty thirtieth; sixty sixtieth, etc.

В інших випадках додається суфікс th:

six sixth, seven seventh, hundred hundredth, etc.

Складені порядкові числівники утворюються від відповідних кількісних числівників заміною останнього кількісного числівника порядковим:

twentyonetwentyfirst 

При додаванні суфікса -th змінюється вимова і написання кореня (основи) у таких числівників:

five — fifth

twelve twelfth

nineninth

eighteighth

Граматичні властивості числівників у англійській мові.

  • 1. В англійській мові (на відміну від української) числівники — це незмінні слова. Порівняйте:

two chairs два стільці

two doors двоє дверей

between two trees — між двома деревами

a thousand kilometres тисяча кілометрів

two thousand kilometres — дві тисячі кілометрів

  • Як кількісні, так і порядкові числівники у реченні звичайно виконують функцію означення до іменника:

We live on the first floor.

I‘m twelve years old.

Two heads are better than one.

Кількісний числівник може бути постпозитивним означенням до іменника. Така конструкція звичайно вживається для позначення номерів параграфів, сторінок, розділів, частин, а також автобусів і трамваїв, квартир, будинків, розмірів взуття, одягу тощо.

paragraph seven; part two; room 4; bus number 4; page 20; flat 7.

Im wearing shoes size 36.

Означуваний іменник у цьому випадку вживається без артикля.

Коли означуваний іменник опускається або його немає, числівники можуть виконувати у реченні всі функції, властиві іменникам:

  • підмета:-

Four of the girls in the team were from our class.

The first of January is a holiday in this country.

  • додатка:

How many apples can I have?

Take two.

  • іменної частини складеного присудка (предикатива):

Не was the first to come.

How many have come?

We are only two so far.

He is sixteen.

  • обставини часу:

I’ll come at ten sharp.

The lessons begin at nine.


Підпишіться на наш Telegram!