Дещо про суфікси


Суфікс – значуща частина слова, що стоїть між коренем і закінченням і служить для творення нових слів або окремих форм. Якщо ми додаємо до слова суфікс, то, як правило, значення слова залишається незмінним, а от саме слово часто переходить з однієї частини мови в іншу. Суфіксація – це один із способів словотворення в англійській мові. Єдиної системи правил, за якими можна було б до одних слів додавати одні суфікси, а до інших – інші, не існує. Так, є певні закономірності в їх використанні, є приблизна класифікація суфіксів іменників в англійській мові, але в будь-якому випадку, постарайтеся завжди перевіряти себе за допомогою словника, щоб не робити помилок.

Суфікс – ian – служить для позначення національності, звання чи професії: ukrainian – українець, politician – політик, captain – капітан.

Суфікс – y – служить для утворення абстрактних іменників від дієслів:
robrobbery (грабувати  – грабіж), enquireenquiry (запитувати – опитування)

Суфікс – ant – утворює іменники зі значенням особи і речовини: serveservant (служити – слуга), accountaccountant (рахунок – бухгалтер)

Суфікс – age: haulage (буксирування), leakage (витікання), homage (повага).

Суфікс – ism: pluralism (сумісництво, плюралізм), plagiarism (плагіат), organism (організм).

Суфікси – ure / ture / sure: pressure (тиск), mixture (суміш), capture (узяття в полон), fracture (перелом), exposure (викриття).

Суфікс – ry: trickery (обман), slavery (рабство).

Суфікс – eer: engineer (інженер), volunteer (волонтер).

Суфікс – ess: hostess (господиня), fortress (фортеця).

Суфікс – ive: fugitive (утікач), executive (адміністратор).

Суфікс – acy: intricacy (складність), intimacy (близькість).

Суфікси – ancy / ency: constancy (постійність), tendency (тенденція).

Суфікс – ia: nostalgia (ностальгія), inertia (інерція).

Суфікс – ic: mosaic (мозаїка), neurotic (невротик).

Суфікс – ics: mechanics (механіка), statistics (статистика), mathematics (математика).

Суфікси – sion / ssion: mission (місія), excursion (екскурсія).

Суфікс – ium: stadium (стадіон), gimnasium (гімназія).

Суфікс – ology: ecology (екологія), gynaecology (гінекологія).

Суфікс – our: labour (труд), clamour (шум).

Суфікс – re: centre (центр).

Суфікси іменників в англійській мові відчутно допомагають збільшити словниковий запас і зрозуміти зміст тексту навіть зі словами, які вам незнайомі. Інформація це дуже корисна і потрібна, тому не обійдіть її стороною.