complex object
//

Complex Object в англійській мові.

3 хвилини читання

Вивчаючи інфінітив в англійській мові, ми, так чи інакше, дізнаємося про таку чудову конструкцію, яка має цілих дві назви: Complex Object і The Accusative with the Infinitive. Як називати цей комплекс в англійській мові, кожен вибирає сам. Але перша назва все-таки більш поширена і легко впізнається, тому в заголовок цієї статті ми винесли саме її.

Complex object в англійській мові: правило і приклади речень.

Це конструкція, що складається з іменника в загальному відмінку (noun in a common case) або займенника в об’єктному відмінку (pronoun in an objective case) і інфінітива. Нагадаємо, як виглядають займенники в об’єктному відмінку:

 • I – me
 • you – you
 • he – him
 • she – her
 • it – it
 • we – us
 • they – them

Давайте подивимося, як на практиці реалізується complex object в англійській мові на прикладах речень:

We noticed the woman enter the house through the back door.

Ми помітили, як жінка увійшла через задні двері.

I saw them walk along the road.

Я бачив, як вони йшли по дорозі.

I did not hear her say this because she spoke in a soft voice.

Я не чув, як вона це сказала, тому що вона говорила тихо.

Як видно із зазначених речень, complex object в англійській мові перекладається підрядним додатковим реченням, що вводиться сполучниками «як», «що», «щоб». Іменник або займенник в цьому складному доповненні відповідає підмету, а інфінітив – присудку підрядного речення.

Complex object в англійській мові має свої правила вживання, які варто розглянути. В основному, складне доповнення в англійській мові використовується після деяких дієслів, які можна згрупувати в певні категорії.

Список слів з якими вживається complex object.

 • Які виражають фізичне сприйняття і відчуття to see – бачити, to watch – дивитися, to notice – помічати, to observe – спостерігати, to feel – відчувати, to hear – чути і інші.

Після цих дієслів ми ставимо інфінітив без частки to.

I have never heard you sing.

Я ніколи не чув, щоб ти співав.

We saw the postman slip a thick envelope into the box.

Ми бачили, як листоноша опустив в поштову скриньку товстий конверт.

З дієсловами сприйняття крім інфінітива може вживатися і дієприкметник теперішнього часу (Participle I). Якщо ми в complex object в англійській мові застосовуємо інфінітив, ми підкреслюємо однократність здійснюваної дії або її завершеність, якщо ж беремо дієприкметник, то демонструємо процес протікання дії.

I saw her run into the house.

Я бачила, як вона забігла в будинок.

I saw her running along the road.

Я бачила, як вона бігла по дорозі.

До того ж, якщо дієслова see і hear використовуються в значенні «знати» і «розуміти» відповідно, ми не звертаємося до complex object англійською мовою, а беремо підрядне речення:

I see that you are in low spirits.

Я бачу, що в тебе немає настрою.

 • Виражають спонукання, примусовість: (to let – дозволяти, to make – змушувати, to have – розпорядитися). Інфінітив також без to.

You can not make me do such things.

Ти не можеш змусити мене зробити це.

Never let him go.

Ніколи не відпускай його.

They had the man do what they wanted.

Вони змусили цю людину зробити те, що вони хотіли.

 • Виражають бажання і потреба (to want – хотіти, to wish / to desire – бажати, to like – подобатися, should / would like – хотів би).

He wanted his students to note the colours of animals.

Він хотів, щоб його студенти подивились на забарвлення тварин.

The inspector would like you to explain everything to him.

Інспектор хотів би, щоб ви все йому пояснили.

 • Виражають припущення (to expect – очікувати, розраховувати; to suppose – вважати, to believe – вважати, вважати; to consider / to find – вважати).

Parents usually expect their children to be obedient.

Батьки зазвичай розраховують, що їхні діти будуть слухняними.

We believe it to be the best way out of this situation.

Ми вважаємо, що це буде найкращий вихід в даній ситуації.

 • Виражають знання, обізнаність, твердження (to know – знати, to think – думати, to state – констатувати, to note – відзначати, to report – повідомляти і інші).

People knew him to be a great sculptor.

Люди знали, що він великий скульптор.

She thought him to be a qualified specialist.

Вона думала, що він кваліфікований фахівець.

 • Виражають примусовість, наказ, дозвіл або прохання (to order – наказувати, to allow – вирішувати, to forbid – забороняти і інші).

He ordered him to stop this conversation.

Він наказав йому припинити цю розмову.

Як було видно з останніх чотирьох пунктів, у всіх випадках інфінітив вживається з часткою to.

В принципі, це повна інформація, яка стосується complex object в англійській мові. Є ще один нюанс. Для цієї мови характерно використання складного доповнення з дієприкметником минулого часу (Participle II). У такій конструкції позначено, що не сам суб’єкт виконує дію, а хтось інший робить це за нього. Виглядає це наступним чином: to have one’s hair cut (підстригтися), to have one’s eyes tested (перевірити зір), to have one’s watch repaired (віддати годинник в ремонт) і т.д.

Сподіваюся, що текст цієї статті не здасться вам важким, і ви з легкістю навчитеся використовувати complex object в англійській мові, як в письмі, так і в усному  використанні!