модальне дієслово

Модальне дієслово Will

17.06.2019
1 хвилина читання

Модальне дієслово will, так само як і shall, дві форми, які ми використовуємо в мовленні. Це форма теперішнього часу – will, і форма минулого часу – would. І перша, і друга форми можуть працювати в якості допоміжних дієслів в англійській мові. Will в поєднанні з інфінітивом потрібен для утворення простого майбутнього часу (Future Simple), а would в тій же компанії для створення майбутнього часу в минулому (Future in the Past) і форм умовного способу. наприклад:

I will visit this museum when I come back to Kyiv.

Я сходжу в цей музей, коли знову приїду до Києва.

She told me you would invite friends to this cafe.

Вона сказала, що ти запросиш друзів в кафе.

I knew she would be asked at once.

Я знав, що її відразу ж запитають.

Модальне дієслово will і модальне дієслово would мають як схожі, так і відмінні ситуації вживання, тому поговоримо про кожну окремо.

Ситуації вживання дієслова Will

Модальне дієслово will необхідний для того, щоб висловити:

  • Бажання, рішучість, намір, обіцянку, згода.

She will not tell me what is wrong.

Вона не хоче сказати мені, що сталося. (Що не так)

They will help him.

Вони допоможуть йому. (Обіцянка)

I will have my own way.

Я зроблю по-своєму. (Рішучість)

  • Наказ.

You will tell your parents that I wish to speak to them.

Передайте батькам, що я хочу поговорити з ними.

Stop chattering, will you?

Не базікайте, добре?

  • Прохання, ввічливі питання.

Will you say it again?

Не могли б сказати ще раз?

Will you close the window?

Не могли б ви, будь ласка, закрити вікно?

  • Наполегливість, завзятість, опір в заперечних реченнях.

The door will not open.

Двері ніяк не відкриваються.

The pen will not write.

Ручка ніяк не пише.

Модальне дієслово Will

Перечитавши випадки вживання модального дієслова will можна відзначити, що пункти 1 та 3 відносяться і до модального дієслова would. Це можна побачити на таких прикладах:

He was poor and would do any work.

Він був бідний і був згоден на будь-яку роботу.

Would you tell me the time, please?

Будьте ласкаві, підкажіть, котра година.

Але у модального дієслова would є і свої певні значення, властиві тільки йому. Серед них ми запам’ятовуємо випадки, в яких модальне дієслово would виражає:

  • Вперте небажання зробити якусь дію в минулому (це працює в заперечних реченнях).

She asked him twice to give up drinking, but he would not listen to her.

Вона двічі просила його кинути пити, але він не хотів її слухати.

  • Періодичну звичну дію в минулому. Тому в цьому випадку модальне дієслово наближається за значенням до відомого нам used to, який використовується повсюдно.

He would always say hello.

Він завжди вітався.

Сподіваємося, матеріал вам зрозумілий і труднощів в процесі його вивчення не виникне.

Повернутисьнаверх

Don't Miss