самостійний дієприкметниковий зворот
//

Самостійний дієприкметниковий зворот

5 хвилини читання

Сьогодні ми хочемо розповісти вам про самостійний дієприкметниковий зворот. Що таке дієприкметник, ми розібрали в однойменній статті. Нагадаю, що це безособова форма дієслова, яка поєднує в собі ознаки прикметника, дієслова і прислівника. В англійській мові ми працюємо з дієприкметниками двох видів – теперішнього й минулого часів, Present Participle I і Past Participle II відповідно. Якщо ви щось забули, рекомендую подивитися вже згадану статтю ще раз, щоб згадати способи утворення цих дієприкметників і випадки їх використання.

Даний матеріал присвячений самостійному дієприкметниковому звороту в англійській мові. Його друга назва – The (Nominative) Absolute Participial Construction. Іноді його називають абсолютним або незалежним дієприкметниковим зворотом, а часом і зовсім складною обставиною, адже саме цю функцію він виконує в реченні. Не варто плутати самостійний дієприкметниковий зворот з простим дієприкметниковим зворотом. В ньому дія, виражена дієприкметником, відноситься до особи або предмету, яким позначено підмет в реченні. Тому такі дієприкметникові звороти схожі з нашим дієприслівниковими. Наприклад:

Having done his homework, he listened to music.

Зробивши домашню роботу, він слухав музику. (Зробивши – дієприслівник; підмет один – він – і робив домашню роботу і слухав музику)

Knowing Japanese well, she managed to negotiate with our foreign customers.

Знаючи добре японську мову, вона змогла провести переговори з нашими зарубіжними покупцями. (Знаючи; підмет один – вона знає мову і вона провела переговори)

While writing down her new novel, she often used a dictionary.

Записуючи свій новий роман, вона часто користувалася словником. (Записуючи – дієприслівник; підмет один – вона записувала роман і заглядала в словник)

Having tested the new equipment, they agreed to sign a contract.

Протестувавши нове обладнання, вони погодилися підписати контракт. (Протестувавши – дієприслівник; підмет один – вони тестували і підписували контракт)

А який дієприкметниковий зворот ми називаємо самостійним в англійській мові? Чим він відрізняється від тих, які прозвучали в прикладах? Давайте розбиратися.

Що таке самостійний дієприкметниковий зворот в англійській мові?

На відміну від попередніх зворотів, у яких один підмет, в самостійному дієприкметниковому звороті в англійській мові підмета буде два. Один – в основному реченні, а другий – у вигляді одного з компонентів в дієприкметниковому звороті. Так як самостійний зворот складається з іменника в називному відмінку або особистого займенника в називному відмінку і дієприкметника будь-якого виду, саме іменник або займенник і буде виконувати роль підмета. А присудком стане дія, виражена дієприкметником. Що ми отримуємо? Два окремих підмета, два присудка, а, отже, два окремих речення. В цьому і полягає особливість даного звороту в англійській мові.

Самостійний дієприкметниковий зворот завжди відокремлюється комою від всього іншого речення. А ось його розташування може бути різним: найчастіше він стоїть на початку речення, але не виключені варіанти і в кінці, а іноді і в середині речення. Такий зворот найбільше поширений в технічній, юридичній, економічній і художній літературі.

Види обставин, функцію яких виконує даний зворот

Ми вже згадували, що самостійний дієприкметниковий зворот виконує в реченні функцію складної обставини. Як ми знаємо, обставини бувають різні, а їх класифікація досить обширна. Якою обставиною може бути цей зворот в різних реченнях? Він може виконувати функцію:

  • Обставини часу.

The rain having stopped, she went to the shop to buy all necessary stuff for the trip.

Після того, як дощ припинився, вона пішла в магазин купити все необхідне для поїздки.

The article being published, I got my author’s fee.

Коли була опублікована стаття, я отримав свій авторський гонорар.

The work finished, we went home.

Коли робота була закінчена, ми пішли додому.

У цій функції зворот в англійській мові відповідає підрядному реченню часу. І в розмовній мові представлені речення виглядали б так:

After the rain had stopped, she went to the shop to by all necessary stuff for the trip. The article was published and I got my author ‘fee.

До речі, між іменником і дієприкметником в самостійному звороті в англійській мові можуть стояти визначальні слова. Наприклад:

The question having been settled, he went to bed.

Коли питання було вирішене, він пішов спати.

The question about his participating in this meeting having been settled, he went to bed.

Коли питання про його участь в цих зборах було вирішено, він пішов спати.

У деяких зворотах може бути опущений дієприкметник I від дієслова to bebeing. Але він легко вгадується за змістом речення:

The lesson (being) over, the teacher left the school.

Коли закінчився урок, учитель пішов зі школи.

  • Обставини причини. І відповідати цей зворот буде підрядне речення причини.

Her sister being too nervous, it was difficult to speak to her.

Її сестра була дуже нервовою, з нею було важко розмовляти.

My brother having lost his international passport, we could not go abroad.

Мій брат втратив закордонний паспорт, і ми не могли поїхати закордон.

Ось як виглядають ці звороти у вигляді підрядних речень:

As my sister was too nervous, it was difficult to speak to her. As my brother had lost his international passport, we could not go abroad.

Місце підмета в самостійному звороті в реченні може займати вступне there або формальний підмет it. Наприклад:

There being nobody at work, I decided to have a nap.

На роботі нікого не було, і я вирішив подрімати.

It being Monday, the shop opened at half past nine.

Так як був понеділок, магазин відкрився о пів на десяту.

  • Обставина способу дії. У цій ситуації самостійний зворот завжди стоїть в кінці речення.

He looked at me, his eyes sparkling with joy.

Він дивився на мене, його очі світилися від радості.

The wood was placed in the warehouse, the wood shredding being forwarded to the factory.

Деревину помістили на склад, а тирсу відправили на фабрику.

А повні речення будуть такими:

He looked at me and his eyes were sparkling with joy. The wood was placed in the warehouse and the wood shredding was forwarded to the factory.

  • Обставина умови. У цій ситуації ми зазвичай стикаємося з дієприкметниками від дієслів to permit – дозволяти; to fail – провалитися, терпіти невдачу.

Weather permitting, we will start planting potatoes.

Якщо дозволить погода, ми почнемо садити картоплю.

Time permitting, I’ll visit you next month.

Якщо дозволить час, я приїду до тебе в наступному місяці.

Самостійний дієприкметниковий зворот в цій функції буде відповідати підрядному реченню умови в українській мові:

If the weather permits, we will start planting potatoes. If the time permits, I’ll visit you next month.

Переклад самостійних дієприкметникових зворотів українською

На завершення хотілося б сказати кілька слів про переклад зворотів українською мовою. Як ви зрозуміли, здебільшого, вони перекладаються підрядними реченнями того типу, якому відповідає певна обставина. Це можуть бути додаткові речення часу (з сполучниками – коли, після того як), причини (з сполучниками – так як, оскільки), умови (з сполучником якщо). Приклади перераховані вище.

Вони можуть перекладатися і самостійним реченням з сполучниками: а, в той час як, причому. Зверніть увагу на приклад про деревину. Також можуть перекладатися самостійним реченням з сполучником «і», або взагалі без будь-якого сурядного сполучника.

The first day after the holidays was very profitable, over one hundred bottles of mineral water being sold in the afternoon.

Перший день після свят був дуже прибутковим. У другій половині дня продали понад сто пляшок мінеральної води.

Дієприкметник теперішнього часу (Present Participle) в самостійному дієприкметниковому звороті в англійській мові ми перекладаємо дієсловом в теперішньому часі, якщо і присудок виражено дієсловом в теперішньому часі, і, відповідно, дієсловом в минулому часі, якщо присудок теж в минулому часі. Чому? Participle I висловлює дію, що здійснюється одночасно з дією дієслова-присудка. Але цей дієприкметник може позначати і дію, що збігається з моментом мовлення, незалежно від того, яким часом виражений присудок. Тоді ми можемо спостерігати комбінацію «Теперішній час (дієприкметник) – минулий час (дієслово-присудок)». Наприклад:

The car could not enter the garage, its height exceeding 2 metres.

Машина не могла заїхати в гараж, так як її висота перевищує (перевищувала) 2 метра.

Дієприкметник минулого часу (Participle II) завжди перекладаємо дієсловом в минулому часі, так як за допомогою цього дієприкметника ми висловлюємо дію, яка передувала дії дієслова-присудка.