Коротко про дієприкметник

Коротко про дієприкметник

03.10.2020
4 хвилини читання

Ця стаття є універсальною, адже в ній ми коротко розповімо про дієприкметник: що це таке, який він і як його вживати. Правильне використання дозволить вам висловлювати свої думки англійською не тільки грамотно, але і красиво.

Мала кількість студентів розуміє, що перед ними дієприкметник – вам напевно зустрічалися дієслова із закінченням -ing і вже знайома третя форма неправильних дієслів. Сьогодні розповімо про дієприкметник і його відмінності від герундія і пасивного стану.

Що таке дієприкметник?

Англійський дієприкметник (Participle) – одна з дієслівних форм теперішнього або минулого часу. Дієприкметник теперішнього часу (Present Participle) утворюється додаванням до основи дієслова закінчення -ing: study studying, make making, stop stopping. Так він описує активну і незавершену дія:

I saw a sinking ship in my dream last night.

Вчора мені приснився потопаючий корабель.

Не варто плутати дієприкметник теперішнього часу з герундієм. Незважаючи на те, що виглядають вони абсолютно однаково, дієприкметник завжди описує предмет, тобто за функцією він ближче до прикметника, а герундій – це, свого роду, іменник від дієслова. У реченні герундій може виконувати функції суб’єкта або об’єкта.

Reading is the best habit you can acquire as a child.
I saw a reading girl in the park yesterday.

Читання – це найкраща звичка, яку ти можеш придбати в дитинстві. (Герундій)
Вчора я бачив читає дівчинку в парку. (Дієприкметник)

Дієприкметник минулого часу (Past Participle) утворюється за допомогою закінчення -ed або виражений третьою формою дієслова (в залежності від того, правильне дієслово чи ні): stop stopped, go gone. На відміну від дієприкметники теперішнього часу, Past Participle висловлює пасивну і завершену дію:

I cut myself on a broken glass.

Я порізався розбитим склом.

Дієприкметник минулого часу нерідко плутають з пасивним станом. Порівняйте два приклади:

They did an interview with a captured criminal.
They did an interview with a criminal captured by the police.

Вони взяли інтерв’ю у спійманого злочинця.
Вони взяли інтерв’ю у злочинця, спійманого поліцією.

У реченні дієприкметник може вживатися як самостійно в функції означення (в прикладах вище), так і в складі більш складних конструкцій з залежними словами – причетних зворотів.

Коротко про дієприкметник: зворот

Дієприкметниковий оборот (Participle Clause) не має власного підмета і повідомляє додаткову інформацію про суб’єкта головного речення. На письмі він обов’язково виділяється комами. В англійській мові зустрічаються звороти двох видів – Active і Passive – з використанням Present Participle і Past Participle відповідно.

She stayed up all night, reading articles and trying to find new ideas for her research.
Invented in the end of 19th century, radio still remains an important mean of communication.

Вона просиділа всю ніч, читаючи статті та намагаючись знайти нові ідеї для дослідження. (Active Participle Clause)
Радіо, винайдене в кінці 19 століття, до сих пір залишається важливим засобом комунікації. (Passive Participle Clause)

Не забувайте, що зворот повинен стояти в безпосередній близості від того слова, яке він визначає. Починати речення з дієприкметникового звороту ми можемо тільки тоді, коли він відноситься до суб’єкта головного речення.

Walking into the coffee shop, I saw my friend.

Заходячи в кав’ярню, я побачив свого друга.

Бувають випадки, коли речення зі зворотом має свій суб’єкт:

I saw my friend, walking into the coffee shop.

Я побачив друга, що заходив до кав’ярні.

Тепер ви без проблем знайдете дієприкметниковий зворот в реченні, але залишається відкритим питання – навіщо він потрібен? Дійсно, на початковій стадії вивчення мови цілком можна обійтися і без нього, використовуючи більш прості конструкції. На високому рівні володіння англійською важливо не тільки те, що ви говорите, але і як ви будуєте речення. Далі розберемо, які функції він виконує.

Функці дієприкметникового звороту

  • Причина, умова, наслідок

Active Participle Clause допоможе вам розповісти про причини або наслідку якої-небудь дії.

Having a lot of experience, she was a perfect candidate for the job.

Маючи великий досвід, вона була ідеальним кандидатом на цю посаду.

За допомогою звороту Passive Participle Clause ви можете висловити умову здійснення якоїсь дії:

Given enough time, we will be able to finish our project and make a good presentation.

Отримавши достатньо часу, ми зможемо закінчити проект і зробити хорошу презентацію.

  • Послідовні і одночасні дії

Дієприкметникові звороти в англійській мові допоможуть вам співвіднести в часі дві події. Стандартне речення з Past Simple і Past Continuous, що описує дві одночасні дії, може бути перетвореним в речення з Active Participle Clause.

As I was walking into the coffee shop, I saw my friend sitting in the corner.
Walking into the coffee shop, I saw my friend sitting in the corner.

Коли я заходив в кав’ярню, я побачив свого друга, що сидить в кутку.
Заходячи в кав’ярню, я побачив свого друга, що сидить в кутку.

Якщо ж вам необхідно уточнити, що на момент початку одного ДІЯ ДРУГА вже сталася, зверніться до ще одного варіанту звороту – Perfect Participle Clause. Сам Perfect Participle нерідко виділяється як третій вид дієприкметника в англійській мові. Для його утворення необхідний дієприкметник теперішнього часу having (допоміжне дієслово) і дієприкметник минулого часу основного дієслова:

Having read the book, I decided to write a review.

Прочитавши книгу, я вирішив написати рецензію.

  • Замість складних речень

Дієприкетниковий зворот допоможе вам уникнути громіздких граматичних конструкцій і зробити речення більш ємним. В першу чергу це стосується речень з підрядним речення (Relative Clause).

The woman who works in the Human Resources is a very talented dancer.
The woman working in the Human Resources is a very talented dancer.

Жінка, яка працює у відділі кадрів, дуже талановита танцівниця.
Жінка, яка працює у відділі кадрів, дуже талановита танцівниця.

На відміну від звичайного дієприкметикового звороту, який може стояти перед визначеним словом, дана конструкція завжди стоїть після означеного слова і ніколи не виділяється комами на письмі. Зміни здаються мінімальними, однак пропозиція з причетним оборотом звучить цікавіше.

Змінюючи Relative Clause на дієприкметниковий зворот, звертайте увагу на те, що підрядне в активному стані слід міняти на Active Participle Clause, а в пасивному – на Passive Participle Clause:

The girl who studies with my daughter is a very good-mannered child.
The girl studying with my daughter is a very good-mannered child.

Дівчинка, яка вчиться разом з моєю дочкою, дуже вихована дитина.
Дівчинка, яка вчиться разом з моєю дочкою, дуже вихована дитина. (Active Participle Clause)

I have not seen the car which was repaired by my uncle.
I have not seen the car repaired by my uncle.

Я не бачив машину, яку полагодив мій дядько.
Я не бачив машину, полагоджену моїм дядьком. (Passive Participle Clause)

Ці звороти часто зустрічаються в художній літературі, текстах ЗМІ, наукових статтях. Уміння їх вживати збагатить вашу мову і допоможе справити враження на співрозмовника.

Додатковий матеріал до теми “Коротко про дієприкметник”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss