місце прислівника

Місце прислівника в англійській мові

28.06.2019
2 хвилини читання

В англійській мові не так мало прислівників: прислівники місця, часу, міри і ступеня, способу дії. Є прислівники, які надають словами додаткові смислові відтінки. А є ті, які характеризують все речення в цілому. Не забудемо про прислівники, які слугують питальними словами. Також не обійдемо стороною прислівники, що з’єднують речення. Класифікація велика. А подумайте про зміст кожної групи. У ній же не один прислівник, а кілька. Сьогодні ми розглянемо місце прислівника в реченні

Запам’ятати багато прислівників можна, залишається тільки правильно їх вживати. Питання полягає в наступному: а як їх правильно розставляти в межах речення? Розмістимо ми його в кінці речення чи на самому початку? А, може, його місце після дієслова? Якого дієслова: основного або допоміжного? У цих тонкощах визначення місця прислівника в англійському реченні ми і будемо розбиратися.

Місце прислівника в англійському реченні: що і куди ставимо?

Зазвичай прислівники в англійській мові розташовуються після дієслів, але перед прикметниками, іншими прислівниками або дієприкметниками. Наприклад:

I slept well this night.

Я добре спав вночі.

The Spanish speak very fast.

Іспанці говорять дуже швидко.

This task was incredibly difficult.

Це завдання було неймовірно складним.

This equipment is widely used.

Це обладнання використовують повсюди.

Місце прислівників в англійському реченні залежить від слів, які оточують цей прислівник, і безпосередньо від його класифікації:

  • Прислівники способу дії (adverbs of manner) розташовуються перед основним дієсловом, після допоміжного дієслова або в кінці речення.

He opened the door quietly / He quietly opened the door.

Він тихо відчинив двері.

She is greatly respected by other colleagues.

Її дуже поважають колеги.

  • Прислівники ступеня (adverbs of degree) стоятимуть перед прикметником, прислівником або основним дієсловом, але після допоміжного дієслова. До таких прислівники належать слова – absolutely, completely, totally, very, quite, rather, etc.)

She is extremely beautiful.

Вона шалено красива.

He came back rather late.

Він повернувся досить пізно.

We almost finished this project.

Ми майже закінчили цей проект.

We did not quite understand the way you behaved.

Ми не зовсім зрозуміли твою поведінку.

  • Прислівники частоит виконання дії (adverbs of frequency) прийнято ставити перед основним дієсловом, але після допоміжних, включаючи to be. Це такі прислівники, як always, often, usually, rarely, seldom.

I am always pleased to see you.

Я завжди рада тебе бачити.

Megan often asks questions.

Меган часто задає запитання.

He has always been cruel to her.

Він завжди був жорстокий з нею.

  • Якщо ми говоримо про прислівники місця і часу (adverbs of place and time), відзначаємо, що їх звичайне місце розташування – кінець або початок речення. Якщо в реченні зустрічаються одночасно прислівники місця і часу, прислівник місця йде першим. Деякі односкладові слова (soon, now, then) ми ставимо перед основним дієсловом або після допоміжних (включаючи to be).

I will call you tomorrow.

Я подзвоню тобі завтра.

Yesterday she saw her children.

Вона вчора бачила дітей.

There is a supermarket nearby.

Поруч є супермаркет.

I will soon let you know whether I want to move or not.

Я найближчим часом дам вам знати, хочу я переїжджати чи ні.

  • Прислівник, що визначає все речення цілком, прийнято ставити в початок або кінець речення.

Unfortunately I failed to cope with this work.

На жаль, я не впорався з цією роботою.

I will be at work at 8 am, probably.

Ймовірно, я буду на роботі до восьмої ранку.

  • Якщо ми прагнемо підкреслити значення прислівники (зробити його емфатична, тобто володіє підсилювальним значенням), ми розміщуємо його на початку пропозиції.

Tomorrow, I will be sixteen.

Завтра мені виповниться шістнадцять.

Slowly, she began lowering my self-esteem.

Вона почала повільно занижувати мою самооцінку.

  • Припустимо, в реченні два і більше прислівника. Що ми робимо в цьому випадку? Ми розставляємо їх згідно з такою схемою: прислівник способу дії – прислівник місця – прислівник часу.

She read carefully in her bed all day long.

Весь день вона лежала в ліжку і уважно читала.

А якщо в реченні є один з дієслів руху (go, come, leave, etc.)? В цьому випадку прислівники будемо розставляти так: прислівник місця – прислівник способу дії – прислівник часу.

I was going there quickly yesterday.

Я йшла швидко туди вчора.

Як ми бачимо, позиції прислівників в англійській мові можуть бути різними. Спочатку може здатися, що всі ці правила дуже складні, тому і запам’ятати їх важко. Але на практиці виходить, що активно користуючись мовою, людина надалі визначає місце прислівника в англійському реченні автоматично.

Повернутисьнаверх

Don't Miss