Комплекси з дієприкметником

Дієприкметник у сполученні з іменником або займенником може утворювати синтаксичні комплекси, які виконують функції складних членів речення і за своїм значенням еквівалентні підрядним реченням. Уживані…

Функції дієприкметника в реченні

Дієприкметник у реченні може виконувати ті самі функції, що й прикметники і прислівники. Present and Past Participle виконують в реченні такі функції: означення: There’s a…

Дієприкметник

Дієприкметник — це неособова форма дієслова, яка поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і прислівника. Дієприкметнику англійської мови відповідають в українській мові дієприкметник і дієприслівник.…