Комплекси з дієприкметником
///

Комплекси з дієприкметником

1 хвилина читання

Вітаємо в заключній частині матеріалів про дієприкметник в нашому блозі. Нам залишилось розібрати тільки комплекси з дієприкметником.

Дієприкметник у сполученні з іменником або займенником може утворювати синтаксичні комплекси, які виконують функції складних членів речення і за своїм значенням еквівалентні підрядним реченням.

Комплекс «Об’єктний відмінок з дієприкметником теперішнього часу»

Перша частина комплексу — особовий займенник в об’єктному відмінку або іменник у загальному відмінку, друга частина — Present Participle.

Цей комплекс виконує функцію складного додатка після дієслів to feel, to hear, to listen, to notice, to observe, to see, to watch, to look (at), to keep (з дієприкметником waiting), to find:

I’m sorry to have kept you waiting.

Пробачте, що я примусив вас чекати.

Let’s listen to John playing the piano.

Давайте послухаємо, як Джон грає на фортепіано.

I saw them sitting there a few minutes ago.

Я бачив, як вони сиділи там кілька хвилин тому.

Just look at the rain coming down!

Подивіться, як йде дощ!

I found him working at his model.

Я знайшов його в роботі за його моделлю.

Багато з перелічених дієслів можуть також мати складний додаток з інфінітивом. Відмінність полягає в тому, що додаток з дієприкметником підкреслює процес перебігу дії. Порівняйте:

I saw you pass our house.

Я бачив, як ти проходив повз наш будинок.

I saw you passing our house.

Я бачив, як ти проходив повз наш будинок.

Комплекс «Об’єктний відмінок з дієприкметником минулого часу»

Перша частина комплексу — особовий займенник в об’єктному відмінку або іменник у загальному відмінку, друга частина — Past Participle.

Цей комплекс виконує функцію складного додатка після дієслів to have, to get, to want, to wish, найчастіше — після складного модального присудка must have (або must get).

Значення комплексу своєрідне — він показує дію, виконану якоюсь особою для іншої особи, яка виступає в ролі підмета.

I must have my TV set repaired.

Я повинен полагодити мій телевізор (в значенні «віддати в ремонт»).

Порівняйте:

I must repair my TV set.

Я повинен полагодити мій телевізор (сам).

Типовими є такі звороти:

I must have (get)
I had
my hair cut (trimmed) my hair done(set) my shoes mended my watch cleaned my photo taken my clothes washed, etc.

Абсолютний дієприкметниковий комплекс

Перша частина комплексу — іменник у загальному відмінку, друга частина — дієприкметник (Present Participle, Perfect Participle або Past Participle).

Комплекс виступає в реченні в ролі обставини і звичайно відокремлюється від іншої частини речення комою.

The morning being cold, Nick put on his overcoat (обставина причини).

Оскільки ранок був холодним, Нік одягнув пальто.

The rain having stopped, they went on with their work (обставина часу).

Коли дощ ущух, вони продовжили роботу.

Time permitting, I’ll come next week (обставина умови).

Якщо час дозволить, я приїду наступного тижня.

Відокремлені дієприкметникові конструкції звичайно перекладають українською мовою підрядними реченнями.

Додатковий матеріал до теми “Комплекси з дієприкметником”: