Префікси та суфікси

Префікси та суфікси в англійській мові

2 хвилини читання

Англійська мова, так само як і українська, містить в собі спеціальні мовні одиниці, за допомогою яких ми утворюємо нові слова. Нас цікавлять префікси та суфікси в англійській мові, і які саме з них вживаються для створення різних частин мови: іменників, прикметників, дієслів, прислівників і числівників. Вивчення словотвору дуже корисно. Адже знання значень тих чи інших суфіксів і префіксів в англійській мові дозволить вам з легкістю визначати значення слів, які ви ще не знаєте. Більш того, ви зможете уточнювати, якою частиною мови є незнайоме вам слово. І знаючи, наприклад, який-небудь іменник, ви зумієте утворити від нього інші частини мови.

Префікси в англійській мові

Префікси в англійській мові додаються до слова, тим самим змінюючи його значення. Однак слово залишається тією ж частиною мови, що і без нього. Префіксів в англійській мові досить багато, ось найпоширеніші з них.

Un-, dis-, in-, non-, il-, im-, ir-

Префікси з заперечним значенням або значенням «протилежності».

 • Comfortable – uncomfortable (зручний – незручний)
 • Regular – irregular (правильний – неправильний)
 • Polite – impolite (ввічливий – нечемний)
 • Literate – illiterate (грамотний – безграмотний)
 • Approve – disapprove (схвалювати – осудити)
 • Dispose – indispose (схиляти – налаштовувати проти)
 • Entity – non-entity (буття – небуття)

Re-

Значення «заново», «знову».

 • Claim – reclaim (вимагати – вимагати назад)
 • Incarnation – reincarnation (втілення – перевтілення)

Mis-

Значення «неправильний», «невірний».

 • Adventure – misadventure (подія – нещастя)
 • Deed – misdeed (вчинок – злодіяння)
 • Pre- і post-: значення «до», «перед» і «після».
 • Caution – precaution (обережність – обережність)
 • War – post-war (військовий – післявоєнний)

 Ex- і en-

Перший префікс зі значенням «з», «поза»; «колишній», другий зі значенням «робити» потрібен для утворення дієслів від прикметників і іменників.

 • Service – ex-service (службовий – відставний)
 • Communicate – excommunicate (спілкуватися – вигнати)
 • Chain – enchain (ланцюг – приковувати)
 • Dear – endear (улюблений – змусити полюбити)

Sub-, over- та under-

Перший префікс зі значенням «під», другий – «понад», «надмірно», а третій – «недостатній».

 • Due – subdue (обов’язки – підпорядковувати)
 • Charge – overcharge (завантажувати – перевантажувати)
 • Estimate – underestimate (оцінювати – недооцінювати)

Більш докладно про префікси, представлені в пунктах один і три, ви можете прочитати в статті «Вживання префіксів il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-».

Суфікси в англійській мові

Суфікси в англійській мові можуть не тільки поміняти значення слова, але і перевести його в категорію іншої частини мови. Тому ми будемо розглядати найуживаніші суфікси, класифікуючи їх відповідно до тих частин мови, які вони утворюють.

Суфікси в англійській мові, що створюють іменники:

Перша група

Група суфіксів в англійській мові, що позначають національність, професію, знаряддя дії, дійову особу, приналежність до якої-небудь групи людей: –ician, –ant, –ent, –ary, –eer, –ess, –ist, –ive, – or, –er / or, –ee.

 • Mental physician – психіатр
 • Participant – учасник
 • Student – студент
 • Revolutionary – революціонер
 • Engineer – інженер
 • Goddess – богиня
 • Fugitive – утікач
 • Terrorist – терорист
 • Sailor – моряк
 • Builder – будівельник
 • Employee – працівник, співробітник

Друга група

Група суфіксів в англійській мові, що позначає процеси, поняття, дії, науки і предмети: –acy, –age, –ance / ence, –ancy / ency, –ry, –dom, –hood, –tion, –sion, –ism , –ment, –ness, –ship, –ty, –th, –ing.

 • Conspiracy – конспірація
 • Leverage – важіль, двигун
 • Intelligence – розум
 • Recognition – визнання, схвалення
 • Readiness – готовність
 • Pretence – удавання
 • Presentiment – передчуття
 • Boredom – нудьга
 • Omission – пропуск
 • Heroism – героїзм
 • Faculty – факультет
 • Reading – читання

Ось список суфіксів в англійській мові, які утворюють прикметники:

 • able: washable – миється
 • y: dirty – брудний
 • ly: manly – сміливий
 • ful: wonderful – прекрасний
 • less: priceless – безцінний
 • ing: promising – перспективний
 • ic: democratic – демократичний

Суфіксів, що утворюють прикметники, ще досить багато. Є також суфікси в англійській мові, що утворюють дієслова і прислівники. Їх слід вивчати більш детально, коли ви торкнетеся теми словотворення.

Хочем запропонувати вам статті, які також поєднані з темою “Префікси та суфікси”