Вибір слова: доставка

Вибір слова: доставка

Сьогодні ми з вами зробимо вибір слова: доставка. Серед слів, які ми розглянемо будуть: bring, fetch і deliver, а також пояснимо, в чому різниця між take і carry.

Дієслово to bring

Дієслово bring вживають в значенні «взяти з собою», «принести з собою».

I’m going to bring an umbrella with me.

Я збираюся взяти з собою парасольку.

I would like to bring my friends to the party.

Я б хотів взяти з собою друзів на вечірку.

Якщо ви хочете комусь щось принести, використовуйте to bring smb smth або to bring smth to / for smb.

I brought you a bar of chocolate.

Я приніс тобі шоколадку.

I’ll bring that magazine for you.

Я принесу тобі той журнал.

Інше поширене значення дієслова bring – «переносити», «рухати».

He took the box from the shelf and brought it to the table.

Він узяв коробку з полиці і приніс її до столу.

Bring може означати «привести кудись» або «надихнути кудись прийти».

What brought you to Kyiv?

Що привело вас до Києва?

Також дієслово bring може означати «викликати почуття».

The little son brings them great joy.

Маленький син приносить їм багато радості.

Розібрати найпоширеніші фразові дієслова зі словом bring ви можете за цим посиланням, а зараз ми наведемо список найпоширеніших сталих виразів з цим словом.

Вираз Переклад
To bring smth to an end – доводити до завершення, припиняти (зазвичай щось погане) It is our duty to discuss how this quarrel can be brought to an end. – Це наш обов’язок обговорити, як припинити цю сварку.
To bring smb to power – привести до влади в країні The revolution brought a new dictator to power. – Революція привела до влади нового диктатора.
To bring smb to justice – затримати когось і покарати за скоєне The police promised that the murderer would be brought to justice. – Поліція пообіцяла затримати вбивцю.
To bring a smile to smb’s face / lips – розвеселити когось, викликати посмішку на лиці His compliment brought a smile to her face. – Його комплімент викликав у неї посмішку.
To bring tears to smb’s eyes – засмутити когось, змусити плакати Parents ‘quarrels always brings tears to their child’s eyes. – Сварки батьків завжди засмучують їх дитини.
Can not bring oneself to do smth – зуміти зібратися з силами зробити щось The student cant bring himself to write the thesis. – Студент не може змусити себе писати диплом.
To bring home the bacon – приносити гроші в сім’ю, забезпечувати He was fired, so he can not bring home the bacon. – Його звільнили, тому він не може забезпечити сім’ю.
To bring smb to the (main) point – навести на (головну) думку Your analysis brought me to the point that we have to reconsider our strategy. – Ваш аналіз навів мене на думку, що слід переглянути нашу стратегію.

Дієслово to fetch

Найпоширеніше значення дієслова fetch – «принести щось», «дістати щось».

She opened the safe to fetch her passport and money.

Вона відкрила сейф, щоб дістати паспорт і гроші.

Ви можете зустріти словосполучення to fetch smb smth (принести комуcь щось) і to fetch smth for smb (принести щось для кого-то).

She asked her husband to fetch her a glass of juice.

Вона попросила чоловіка принести їй склянку соку.

The man fetched a chair for that woman.

Чоловік приніс стілець для тієї жінки.

Дієслово fetch вживається, коли вам потрібно сказати, що слід сходити за кимось або привезти когось.

Can you fetch my mother from the hospital tomorrow?

Ти можеш завтра привезти мою маму з лікарні?

Ще fetch перекладається як «відправитися за кимось».

Will you fetch the doctor?

Ти приведеш лікаря?

У таблиці представлені сталі вирази з дієсловом fetch.

Вираз Переклад
To fetch and carry – бути на побігеньках, прислужувати Should I fetch and carry for her all day? – Я повинен прислужувати їй весь день?
To fetch smb a blow / slap – вдарити когось He lost his temper and fetched the stranger a blow. – Він втратив контроль над собою і вдарив незнайомця.
To fetch up – опинитися десь The boy fell asleep on the bus and fetched up in Oslo. – Хлопець заснув в автобусі і опинився в Осло.
To play fetch – грати з собакою в м’яч My five-years old child likes playing fetch with our puppy. – Моя п’ятирічна дитина любить грати в м’яч з нашим щеням.

Дієслово to deliver

Найпоширеніше значення дієслова deliver – «доставляти (листи, посилку)».

The letter was delivered two weeks ago.

Лист було доставлено два тижні тому.

These documents should be delivered to the main office at the end of every financial year.

Ці документи повинні бути доставлені в головний офіс в кінці кожного фінансового року.

Інший переклад слова – «винести офіційне рішення».

The judge has finally delivered his verdict.

Суддя нарешті виніс вирок.

Дієслово deliver може мати значення «надавати сервіс».

The new reform will enable the authorities to deliver health services more effectively.

Нова реформа дасть можливість владі надавати медичні послуги більш ефективно.

Розглянемо фразові дієслова, які найчастіше вживаються – deliver on і deliver up.

  • Deliver on (smth) – виконувати обіцяне.

How will the new president deliver on his election pledges?

Як новий президент буде виконувати передвиборчі обіцянки?

  • To deliver up – офіційно передавати, вручати.

These documents were delivered up to the municipal archival depository.

Документи були передані в міський архів.

Вираз Переклад
To deliver a speech – виголошувати промову The speech was delivered by the press attache. – Промову було виголошено прес-аташе.
To deliver a blow, to deliver a punch – сильно вдарити He delivered a punch to his competitor. – Він ударив свого суперника.
To deliver the goods – робити те, що пообіцяв, або те, що від тебе очікують Voters doubt that the new president can deliver the goods. – Виборці сумніваються, чи зможе новий президент виконати обіцяне.
To deliver smth by hand – передавати щось особисто в руки These documents are very important, so could you deliver them by hand? – Документи дуже важливі, тому ти не міг би передати їх особисто в руки?

Дієслово to take

Найпоширеніше значення дієслова take – «брати», «хапати».

Do not forget to take your school meal with you.

Не забудь прихопити з собою шкільний обід.

Також take може мати контекст «просувати», «рухати», «приводити кудись».

His outstanding talent has taken him to the top of his career.

Його видатний талант привів його до вершини кар’єри.

Take можна перевести як «виконувати якусь дію або серію дій».

Firstly I took a deep breath and only after I look at him.

Спочатку я глибоко вдихнув і тільки потім подивився на нього.

Іноді дієслово take перекладається як «приймати те, що тобі пропонують».

I’ve decided not to take a loan.

Я вирішив не брати позику.

Слово take можна вживати в контексті «приймати щось не дуже приємне для вас».

In relationship with him you have to be able to take his criticism.

У відносинах з ним ти повинна бути здатна приймати його критику.

Ще одне значення – «скористатися певним видом транспорту».

I usually take taxi after party.

Після вечірки я зазвичай беру таксі.

Фразові дієслова з словом take ви можете знайти тут, а зараз поглянемо на сталі вирази з ним.

Вираз Переклад
To take smb for granted – приймати чиїсь дії як належне. I’m tired of being taken for granted in my family. – Я втомилася від того, що в родині мене приймають як належне.
To take some doing – щось вимагає дуже багато зусиль. It usually takes some doing to climb up the mountain. – Звичайно потрібно докласти багато зусиль, щоб забратися на гору.
To take smth lying down – прийняти щось без заперечення. I’m not going to take his lies lying down. – Я не збираюся приймати його брехню без заперечень.
To take smb’s word for it, to take it from smb – вірити комусь. You should not take his word for it. – Ти не повинна йому вірити на слово.
To take smth the wrong way – зрозуміти неправильно. Do not take my words the wrong way. – Не зрозумій мене неправильно.
To have what it takes – володіти необхідними якостями She has what it takes to be a doctor. – Вона володіє необхідними якостями, щоб бути лікарем.
It takes all sorts (to make a world) – використовується в тому випадку, коли чиясь поведінка вам здається дивною, але ви приймаєте її He is so naughty, but it takes all sorts. – Він такий неслухняний, але я приймаю його.
Take it from me – вживається в тому випадку, коли ви підкреслюєте вагомість сказаного вами Take it from me, you should marry him. – Послухай мене, тобі слід вийти за нього заміж.
To take note – робити нотатки. This information is essential, you should take notes. – Це важлива інформація, тобі слід було б робити нотатки.
Take it or leave it – або так, або ні I do not have time to wait, you should take it or leave it. – У мене немає часу на те, щоб чекати, визначся, так чи ні.
Can not take smth – бути не в змозі впоратися з неприємною ситуацією. I can not take this pressure anymore. – Я не можу більше справлятися з таким тиском.
To take smb by surprise – застати зненацька. A tsunami took the tourists by surprise. – Цунамі застало туристів зненацька.

Дієслово to carry

Перше і найпоширеніше значення дієслова carry – «нести щось», «носити з собою (в кишені, гаманці, сумці)».

She does not like to carry the hot cup of coffee.

Вона не любить носити гарячу чашку кави.

My mother never carries much cash with her.

Моя мама ніколи не носить багато готівки з собою.

Carry також можна використовувати в тому випадку, коли ви відправляєте комусь повідомлення.

Her friend carried her the results of her exam.

Її друг передав їй результати її іспиту.

Коли вам потрібно сказати про перевезення пасажирів на транспорті, використовуйте дієслово carry.

A plane caring 300 passengers landed in a different airport.

Літак, що перевозив 300 пасажирів, приземлився в іншому аеропорту.

Carry – не залишати, не покидати (нав’язлива думка, ідея).

She would carry the loneliness with her forever.

Відчуття самотності її ніколи не покидало.

Пропонуємо вам запам’ятати фразові дієслова зі словом carry:

  • To carry on – продовжувати щось робити.

You are very successful, carry on.

Ти дуже успішний, продовжуй в цьому ж дусі.

  • To carry out – виконувати щось.

The scientist has been carrying out his research for more than ten years.

Вчений вже більше десяти років проводить дослідження.

Вираз Переклад
To carry out work – виконувати роботу The builder will carry out the work in two days. – Будівельник виконає роботу через два дні.
To carry out one’s duties / responsibilities – виконувати свої обов’язки Unfortunately, he does not carry out his duties. – На жаль, він не виконує своїх обов’язків.
As fast as one’s legs can carry one – щодуху, так швидко, наскільки можливо The robber was running as fast as his legs can carry him. – Грабіжник втікав щодуху.
To carry conviction – бути переконливим I wonder, he always carries conviction in everything he talk about. – Я дивуюся, що він завжди такий переконливий у всьому, про що говорить.
To carry a heavy burden – бути відповідальним за щось складне і не завжди приємне (нести ношу, нести хрест) She carries the heavy burden of single motherhood. – Вона несе важку ношу одинокої матері.
To carry smth in one’s head – пам’ятати, тримати щось в голові The waiter carries the order in his head. – Офіціант запам’ятав замовлення.
To carry a torch for smb – таємно любити когось Lis has been carrying a torch for Bob for over a year but he does not notice it. – Більше року Ліз таємно любить Боба, але він не помічає цього.
To carry weight – мати вагу, бути шанованим і впливовим The opinion of this professor carries great weight. – Думка цього професора є дуже вагомою.
To get carried away – втратити голову She got carried away and forgot about her responsibilities. – Вона втратила голову і забула про свої обов’язки.
A cash-and-carry – продаж товарів за оптовими цінами Is Metro a cash-and-carry store? – Metro – магазин оптових продажів?
To carry the day – взяти верх над чимось або кимось, перемогти Justice finally carried the day. – Справедливість нарешті перемогла.

Давайте коротко повторимо, в чому різниця між bring, fetch, deliver, take і carry. У кожного з них є свої нюанси у вживанні:

Вибір слова: доставка: to bring

Приносити речі або приводити людей в те місце, де ви знаходитеся або плануєте бути.

Bring your laptop when you come to my office.

Візьми з собою ноутбук, коли прийдеш до мене в офіс.

Вибір слова: доставка: to fetch

Піти кудись і обов’язково повернутися з кимось або чимось.

Could you fetch the laptop from the office?

Ти б міг захопити ноутбук з офісу?

Вибір слова: доставка: to deliver

Доставляти річ, посилку.

I ordered a new laptop, the courier has already delivered it to me.

Я замовив новий ноутбук, кур’єр вже доставив мені його.

Вибір слова: доставка: to take

Переносити речі, допомагати людям переїжджати з місця на місце (передбачається, що мовець не знаходиться в тому місці, про яке говорить).

Take your laptop when you go to his office.

Візьми з собою ноутбук, коли підеш до нього в офіс.

Вибір слова: доставка: to carry

Носити / возити що-небудь з собою.

I always carry my laptop in the car.

Я завжди вожу з собою ноутбук в машині.

Додатковий матеріал до теми “Вибір слова: доставка”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box